Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Жалал-Абад областтык мамлекеттик статистика башкармалыгы
Бөлүм: бухгалтердик эсеп жана чарбалык иштер боюнча бөлүмү, ж.б.
Кызмат орду: башкы адис ж.б.
Талаптар:

                                              башкы адис

- экономика тармагындагы бухгалтердик эсеп жана финансы боюнча адистиги бар жогорку билим;

- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын билүүсү;

-Маалымат технологиясын өздөштүрө билүүсү (компьютерде Word, Excel  программаларында иштей билүүсү).

- предметтик тестте колдонулуучу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын билүүсү; 1). Кыргыз Республикасынын “Статистика жөнүндө” жана “Бухгалтердик эсеп жөнүндө ” Мыйзамдары, 2). Кыргыз Республикасынын статистикасы боюнча методологиялык Жоболор (Улуттук статистика комитети, Бишкек-2012ж. 2-чыгарылышы.), “Статистикалык бирдиктердин жалпы мамлекеттик регистри (СБЖМР) жөнүндө” жобо;

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

                                                   жетектөөчү адис

- экономика, айыл-чарба, курулуш тармагындагы, так  математикалык жана техникалык илимдердин адистиктери боюнча, жогорку билим;

- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын билүүсү;

-Маалымат технологиясын өздөштүрө билүүсү (компьютерде Word, Excel  программаларында иштей билүүсү).

- предметтик тестте колдонулуучу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын билүүсү; 1). Кыргыз Республикасынын “Статистика жөнүндө”  Мыйзамы, 2). Кыргыз Республикасынын статистикасы боюнча методологиялык Жоболор (Улуттук статистика комитети, Бишкек-2012ж. 2-чыгарылышы.), “Статистикалык бирдиктердин жалпы мамлекеттик регистри (СБЖМР) жөнүндө” жобо;

- иш стажы талап кылынбайт;

                                      Функционалдык милдеттери:

- Cтатистикалык маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу жана анализдөө;

- Статистикалык маалыматтардын өз учурунда болуусун, сапаттуулугун жана объективтүүлүгүн камсыз кылуу, ошондой эле баштапкы маалыматтардын конфиденциялдуулугун сактоо;                                                                                   

                                     Талап кылынуучу документтер:

  1. Конкурстук комиссиянын төрагасынын атына жазылган арыз; 2. Өздүк баракча; 3. Сүрөт 2 даана 4х5 өлчөмүндө; 4. Паспорттун же өздүгүн тастыктоочу документтин көчүрмөсү; 5. Жогорку билими жөнүндөгү документтин (дипломдун) жана эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариалдык конторадан же болбосо иштеген жериндеги мекеме уюмдардын кадрлар бөлүмүнүн тастыктоосу менен); 6. Өмүр баян (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

       

      Конкурска катышуучулардын документтери, “Жарыя” массалык маалымат каражаттарына чыккан күндөн баштап 10 (он) жумушчу күндүн ичинде Жалал-Абад областтык мамлекеттик статистика башкармалыгында кабыл алынат.

Дареги: Жалал-Абад ш. Строителей көч. № 6. экинчи этаж, кабинет № 9, Тел. (03722) 5-17-60., Факс (03722) 5-15-87.

                                                                    Жалал-Абад областтык мамлекеттик статистика            

                                                                    башкармасынын конкурстук комиссиясы

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00