Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Араван районунун Нурабад айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Аскердик - эсепке алуу столунун инспектору – 1 штат бирдик
Талаптар:

МАКУЛДАШУУ КАТ

 

            Араван районунун Нурабад айыл өкмөтү бош административдик муниципалдык бош кызмат ордуна конкурс жарыялайт.

 

Аскердик - эсепке алуу столунун инспектору – 1 штат бирдик

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим же орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика, айыл чарба жана гуманитардык илимдер чъйръс\ндъг\) ;

 

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

 

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

- жалпы ченемдик-укуктук актыларды, Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси, Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси, Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекттик тил жън\ндъ”, “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ”, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жън\ндъ”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жън\ндъ”, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускама”;

- тийишт\\ тармактагы ченемдик-укуктук актыларды, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдеттери жън\ндъ”, “Аскердик жана альтернативдик кызматтар жън\ндъ”;

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди бил\\с\.

 

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана(же) расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

 

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 Талап  кылынуучу  документтер:

  1. Өздүк арыз
  2. Өздүк баракчасы - 1 даана
  3. 4х6 өлчөмүндөгү сүрөт – 2 даана
  4. эмгек китепчесинин көчүрмөсү ( нотариус аркылуу тастыкталган)
  5. паспорттун көчүрмөсү
  6. резюме
  7. дипломдун көчүрмөсү ( нотариус аркылуу тастыкталган)
  8. өмүр баян

            Талапкерлер тиешелүү документтерди Нурабад  айыл өкмөтүнө жарыя чыккан күнүнөн  баштап 10 жумушчу күндүн  ичинде тапшырууңуздар зарыл.

Дареги: араван району Нурабад  айыл өкмөтү К.Киргизбаев көчөсү № 47

Байланыш телефону:  ( 0776) 86-96-00

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-03-15 21:23:55
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00