Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кара-Көл шаарынын мэриясы
Бөлүм: Муниципалдык менчик башкармалыгынын финансы бөлүмү
Кызмат орду: Бөлүм башчы
Талаптар:

Жогорку (финансы багыты боюнча)

Иш стажы жана тажырыйбасы:

-Мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес, же болбосо тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компентенциялар:

-Муниципалдык чөйрөөдөгү тиешелүү ченемдик укуктук актылар жана Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү” мыйзамы

-Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамы

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча жобону бекитүү жонүндө” токтому

-Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Көндүмдөр:

Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин, Улуттук Банкынын буйруктарын, токтомдорун жана документтерди түшүнүү;

ШММБда колдонуп келе жаткан методикалык көрсөтмөлөрдү, мыйзамдарды жана эрежелерди, ички эмгек тартипти  жана бухгалтердик жоболорду билүү;

Кыргыз Республикасынын салык кодексин билүү;

Бухгалтердик учет жөнүндө мыйзамдарды билүү;

Бухгалтердик 1S программасын билүү, иш алып баруу;

Кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында табуу жана чечүү;

Ишти натыйжалуу пландоо

Калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү ( пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктануу жана көзөмөлдөө)

Аналитикалык документтерди талдоо;

Кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

Ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

Ыктуулугу:

Бухгалтердик ишине ыктуулугу (пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктануу жана контролдоо)

Чыр чатактуу кырдаалды жөнгө салуу;

Тиешелүү тармактагы жергиликтүү маанидеги маселелерди натыйжалуу чечүү;

Аналитикалык жана стратегиялык  документтерди иштеп чыгуу;

Мыйзамдар ж.б. укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды

колдоно билүү.                                                                                               

Функционалдык милдеттери:

-статистикалык отчетторду  өз убагында шаардык статистика бөлүмүнө берүү;

-финансылык-бухгалтердик документтерди сакталышын жана архивге тапшыруусун камсыздоо;

- Бардык мемориалдык ордерлер боюнча бухгалтердик эсепти алып баруу негизги жана атайын эсептер,депозиттик счеттор боюнча эсептерди так жургузуу,бухгалтердик балансты чыгаруу, дебитордук кредитордук карыздардын эсебин так жургузуу,мекеменин негизги фонддору(МБП) инвентаризация жургузуу

- Ай сайын шаардык казына менен салыштыруу актысын жана эсебин жүргузүү

-Ай сайын шаардык каржы бөлүмү менен салыштыруу актысын жана эсебин жүргузүү

-Айлык,кварталдык,жылдык отчеторду даярдоо.

-Дебитор жана кредитордук карыздар боюнча эсебин алып баруу.

-Акча которуулар боюнча бардык операцияларды жүргүзүү

- Жетекчи тарабынан берилген башка дагы кызматтык тапшырмаларды аткаруу

-ММБнын балансында турган менчик боюнча реестрди жургузуу

-Айлык, кварталдык, жылдык отчетторду даярдоо

-Акча которуулар боюнча баардык операцияларды жургузуу.

-Прокуратурадан келген талаптарды мыйзам чегинде аткаруу

-Жетекчи тарабынан берилген башка дагы кызматтык тапшырмаларды аткаруу.

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтер талап кылынат:

  • Жеке арызы
  • Кадрларды эсепке алуу баракчасы сүрөтү менен
  • Билими туралуу документтердин көчүрмөсү жана эмгек китепчесинин көчүрмөсү
  • (нотариалдык, же иштеген жериндеги кадр кызматы менен күбөлөндүрүлгөн)
  • Паспортунун же инсандыгын күбөлөндүрүүчү башка документтердин көчүрмөсү
  • Өмүр баяны
  • Рекомендация кылуучу кат
  • Таржымал
  • Аскердик билетинин көчүрмөсү (эгерде согуштук кызматка милдеттүү болсо)

    Документтер конкурс массалык маалымат каражаттарына жарыяланган күндөн тартып

10 жумушчу күндүн ичинде  төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:

     Шаардык мэрия (3 этаж)

     Кадрлар жана уюштуруу иштери боюнча башкы адис

     Байланыш телефондору: (037 46) 5 16 34, 0777 24 22 67

  Белгиленген квалификациялык талаптарга жооп бербеген документтерди жана  маалыматтарды берген жарандар конкурска катыша албайт. 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00