Вакансиялар Баткен облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Баткен районунун Торт-Гул айыл окмоту
Бөлүм: Торт-Гул айыл окмоту
Кызмат орду: Ветеринария боюнча адис 1(орун)
Талаптар:

Баткен районунун Торт-Гул айыл өкмөтү   Ветеринария боюнча адис кызмат  ордуна конкурс жарыялайт.

 

 

Ветеринария боюнча адис

  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

-толук жогорку же атайын оорто кесиптик билими(ветеринария чойросундогу).

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

Стажына талап коюлбайт;

  1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  билүүсү зарыл:  Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл:  Кыргыз Республикасынын "жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундо" мыйзамы, "Ветеринария жонундо" мыйзамы.

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

 

Ыктуулугу:

- тиешелүү тармактагы жергиликтүү маанидеги маселелерди натыйжалуу чечүү;

о билүү.

- башкаруу ишине ыктуулугу (пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктантуу жана контролдоо);

 

 

     Талап  кылынуучу  документтер:

  1. Өздүк арыз
  2. Өздүк баракчасы - 1 даана
  3. 4х6 өлчөмүндөгү сүрөт – 2 даана
  4. эмгек китепчесинин көчүрмөсү ( нотариус аркылуу тастыкталган)
  5. паспорттун көчүрмөсү
  6. резюме
  7. дипломдун көчүрмөсү ( нотариус аркылуу тастыкталган)
  8. өмүр баян (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен)

      

 

Талапкерлер тиешелүү документтерди Торт Гул айыл өкмөтүнө жарыя чыккан күнүнөн  баштап 10 жумушчу күндүн  ичинде тапшырууңуздар зарыл.

 

Дареги: Баткен району, Чок талаа айылы

 

 Байланыш телефону: 03622 6-02-61

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-03-10 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00