Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Көл районунун Абдрахман айыл өкмөтү
Бөлүм: Ысык-Көл районунун Абдрахман айыл өкмөтү
Кызмат орду: жооптуу катчы, башкы адис, жетектөөчү адис
Талаптар:

Ысык-Көл районунун Абдрахман айыл өкмөтү

 

           Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 17-февралындагы Муниципалдык административдик кызмат ордун ээлөө боюнча конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө  Жобосуна ылайык төмөндөгү бош ваканттык администрациялык муниципалдык кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт:

- жооптуу катчы;

- жер, турак-жай жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис;

- кирешелер боюнча жетектөөчү адис;

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

-          жашы 18 жаштан кем эмес Кыргыз Республикасынын жараны;

-          Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана нормативдик укуктук актыларын билиши:

-          компьютер де иштей билиши:

-          кыргыз  жана орус тилдеринде эркин сүйлөй жана жаза билиши.

Кесиптик билимдин деңгээли боюнча :

Жооптуу катчы кызмат ордуна:

   - жогорку билимдүү:

Башкы адис кызмат ордуна:

     - муниципалдык кызмат орунарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен каалагандай кесиптик жогорку билими;

Иш стажы жана тажрыйбасы:

Жооптуу катчы кызмат ордуна:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматта үч жылдан кем эмес же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажысы;

- жетекчилик кызматта (мүмкүн болсо) үч жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

Башкы адис кызмат ордуна:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес же адистиги боюнча үч жылдан кем эмес иш стажысы;

Жетектөөчү адис кызмат ордуна:

- иш стажысы талап кылынбайт;

Негизги функционалдык милдеттери:

Жооптуу катчы:

- айыл аймагынын тургундарына маалым каттарды берүү, жогорку органдардан келген буйрук, токтомдорду жана каттарды каттоо, өз убагында аткарылышын көзөмөлдөө, айылдык кенештин сессиясынын иш кагаздарын жүргүзүү, жарандардан түшкөн арыз жана кайрылууларын каттап, аткарылышына көзөмөл жургүзөт;

Башкы адис:

- айыл өкмөтүнүн жер боюнча маселелерди жүргүзөт жана тийиштүү органдарга отчетторду тапшырат.

Жетектөөчү адис:

- айыл өкмөттүн салык жыйымдарын чогултат жана тийиштүү отчетторду тапшырат.

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат.

- сынактын комиссиянын төрайымынын атына жазылган жеке арыз:

- кадрларды каттоо баракчасы

- 3,4 өлчөмдөгү 4 даана сүрөт.

- паспорттун көчүрмөсү (оригиналдык сынакка келген маалда көрсөтүлөт)

- жогорку билимин тастыктаган  дипломун көчүрмөсү ( көчүрмөсү нотариустук же мурунку иштеген жеринен күбөлөндүрүлүш керек):

- эмгек китепчесинин көчүрмөсү көчүрмөсү нотариустан күбөлөндүрүлүш керек):

Документтер Массалы Маалымат Каражаттарына жарыяланган күндөн тартып 14 күн ичинде Абдрахман айыл өкмөтү Жаркынбаев айылы Абдрахманов көчөсү №27 дарегинде кабыл алынат. Ал эми конкурс  өтө турчу күн талапкерлерге кошумча билдирилет.

      Кошумча маалымат алуу үчүн төмөндөгү телефондорго кайрылсаңыздар (0-3943) 36-1-35.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-03-02 00:00:00
Дата аягы: 2016-03-07 00:00:00