Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ноокен районунун Масы айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Чыгымдар боюнча башкы адис, ж.б.
Талаптар:

- экономикалык багыты боюнча жогорку билим:

        2) Иш стажы жана  тажрыйбасы:

-  мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

         3) Кесиптик компетентүүлүгү;

- Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жонундо” мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси.

 -билгичтиги:

-жергиликтүү бюджеттин чыгымдоочу бөлүгүн түзүү боюнча айыл өкмөтүнүн финансы- экономикалык  бөлүмүнүн иштерин уюштурууга жана түздөн-түз жүргүзүүгө;

-жергиликтүү бюджеттин долбоорун  түзүү;

-жергиликтүү бюджеттин кирешелерин жана чыгашаларынын жазууларын бюджеттик класификацияга ылайык түзүү менен анын аткарылышын камсыз кылууга;

-бюджеттик каражаттардын чыгымдалышына мезгил мезгили менен талдоо жүргүзүүгө;

-айыл өкмөттүн иш- аракеттерине бюджеттик каржылоону жүргүзүүгө;

-материалдык жактан жооптуу кызматкерлеринен отчетторун оз убагында жана финансы министрлиги тарабынан бекитилген инструкцияларга ылайык тапшыруусун талап кылууга;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

           Функционалдык милдеттери:

-жергиликтүү бюджеттин чыгымдоочу бөлүгүн түзүү боюнча айыл өкмөтүнүн финансы- экономикалык  бөлүмүнүн иштерин уюштурууга жана түздөн-түз жүргүзүүгө;

-жергиликтүү бюджеттин долбоорун  түзүү;

-жергиликтүү бюджеттин кирешелерин жана чыгашаларынын жазууларын бюджеттик класификацияга ылайык түзүү менен анын аткарылышын камсыз кылууга;

-бюджеттик каражаттардын чыгымдалышына мезгил мезгили менен талдоо жүргүзүүгө;

-айыл өкмөттүн иш- аракеттерине бюджеттик каржылоону жүргүзүүгө;

-материалдык жактан жооптуу кызматкерлеринен отчетторун оз убагында жана финансы министрлиги тарабынан бекитилген инструкцияларга ылайык тапшыруусун талап кылууга;

 

  1. Иш жүргүзүүчү адис: (1 орун)

 1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же кесиптик орто билим.

 2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»    

мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасында иш  

кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы бекитүү жөнүндө» токтому.

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны  

практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Функционалдык милдеттери:

- айыл окмотуно келген арыз, каттарды каттап аткаруучуларга таратуу жана аларды козомолдоо:

-жарандарга жашагандыгы жонундо тактама жазуу, ж.б.

                   Талап кылынуучу документтер:

- жеке арыз, кадрларды эсепке алуу  боюнча  өздүк баракча, 3х4 өлчөмдөгү 2 даана сүрөт, паспорт көчүрмөсү, билими тууралуу документтин жана эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү (нотариалдык түрдө же болбосо иштеген жеринен кадрлар менен иш алып баруу кызматкери тарабынан күбөлөндүргөн), өмүр баяны (соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен)

           Документтерди кабыл алуу жарыя массалык маалымат каражаттарына жарыялангандан кийин 10 (он) жумушчу күндүн  ичинде төмөндөгү дарек боюнча жүргүзүлөт.

 Ноокен району Масы айылы К.Султанов көчөсү №112 тел:(03734) 5-04-19,  0777-72-15-79.

       Квалификациялык талаптарга жооп берген талапкерлерге конкурс өткөрүлүүчү күндү  жана жайды кошумча билдирет.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-04-16 08:30:00
Дата аягы: 2018-04-27 17:30:00