Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Өзгөн районунун Ак-Жар айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Айыл өкмөтүнүн маалымат компьютердик-технологиялар Айыл өкмөтүнүн ъзгъчъ кырдаалдар боюнча жетектъъч\ адиси - 1 орун
Талаптар:

Өзгөн районунун Ак-Жар айыл өкмөтү төмөндөгү 2 бош вакант  кызмат орундарга конкурс жарыялайт:

 

 

  • Айыл өкмөтүнүн маалымат компьютердик-технологиялар

            боюнча адиси - 1 орун

 

  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку же орто кесиптик билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

  1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды билүүсү: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”,”Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”,”Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы билүүсү;

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды билүүсү: Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама”;

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөрү:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

Билгичтиги:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө;

- жергиликтүү бюджеттин киреше  бөлүгүн түзүү үчүн  иштерди жүргүзүү

-айыл өкмөтүнүн бюджетине төлөмдөрдүн өз учурунда түшүүсүн  контролдоого салык төлөөчүлөрдүн төлөмдүк финансылык тартиптерин сактоолору боюнча текшерүүлөрдү жүргүзөт;

-КРнын мыйзамдарынын алкагында тълъмд\к тартипти бузуучу чарбакер субьектерге чараларды көрөт;

-квартал боюнча бөлүү менен бюджетке төлөмдөрдүн планын түзүүгө аны аткаруу үчүн  билдирүүнү жана анын  аткарылышын камсыз кылат.

- мезгил мезгили менен төлөмдөрдүн  бюджеттик түшүүсүнө талдоо жүргүзөт;

- салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды түшүндүрүү боюнча юридикалык жана жеке жактарга консультациялык жардам көрсөтөт.

 

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

 

  • Айыл өкмөтүнүн ъзгъчъ кырдаалдар боюнча жетектъъч\ адиси - 1 орун

 

  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку же орто кесиптик билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

  1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды билүүсү: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”,”Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”,”Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы билүүсү;

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды билүүсү: Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Аксакалдар соттору жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама”;

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөрү:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

Билгичтиги:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө;

- жергиликтүү бюджеттин киреше  бөлүгүн түзүү үчүн  иштерди жүргүзүү

-айыл өкмөтүнүн бюджетине төлөмдөрдүн өз учурунда түшүүсүн  контролдоого салык төлөөчүлөрдүн төлөмдүк финансылык тартиптерин сактоолору боюнча текшерүүлөрдү жүргүзөт;

-КРнын мыйзамдарынын алкагында тълъмд\к тартипти бузуучу чарбакер субьектерге чараларды көрөт;

-квартал боюнча бөлүү менен бюджетке төлөмдөрдүн планын түзүүгө аны аткаруу үчүн  билдирүүнү жана анын  аткарылышын камсыз кылат.

- мезгил мезгили менен төлөмдөрдүн  бюджеттик түшүүсүнө талдоо жүргүзөт;

- салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды түшүндүрүү боюнча юридикалык жана жеке жактарга консультациялык жардам көрсөтөт.

 

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

        Талап кылынуучу документтер

- арыз;

- өздүк баракчасы;

- эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариус аркылуу  тастыкталат )

- диплом көчүрмөсү ( нотариус аркылуу  тастыкталат )

- 4 х 6 өлчөмүндөгү 3 даана сүрөт;

- паспорттун көчүрмөсү;

- резюме;

- өмүр баян (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен).

 

Сынакка катышуу үчүн жиберилген документтер Ак-Жар  айыл өкмөтүнүн  имаратында жарыялангандан кийин 10 жумушчу күндүн  ичинде кабыл алынат.

 

Дареги: Ак-Жар  айыл өкмөтү, Ак-Жар  Ак-Жар  айылы.

Байланыш телефону ( 0777) 745455,  (0772) 608622.

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-04-17 00:20:41
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00