Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кочкор-Ата шаарынын мэриясы
Бөлүм:
Кызмат орду: 1. Жер, турак-жай, коммуналдык маселелер жана өзгөчө кырдаалдар боюнча жетектөөчү адис, ж.б.
Талаптар:
 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-Энергетика жана электротехника, айыл чарба, транспорттук техника жана технология, архитектура жана курулуш, радиотехника жана байланыш, өзгөчө кырдаалда коргонуу багытындагы жогорку билим же орто кесиптик билим.

     2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

-иш стажына талап коюлбайт.

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

      -төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын  Жер кодекси, Турак-жай кодекси, Кыргыз Республикасынын «Автомобиль жолдору жөнүндө», «Электр энергиясы жөнүндө», «Автомобиль транспорту жөнүндө», «Шаар куруу жана архитектура жөнүндө», «Жарандык коргонуу жөнүндө»  мыйзамдары. 

-билгичтиги:

жогору  турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

-көндүмдөрү:

ченемдик  укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

 Функционалдык милдеттери:

 -жер, турак-жай, коммуналдык чарбанын иштеши жана аны өнүктүрүү жана аймактарды ынгайлаштыруу маселелери боюнча маалыматтарды чогултуу жана жалпылоого;

-жергиликтүү жамааттын аймагындагы курулуш иштерин жүргүзүүчү ишканалардын, мекемелердин өкүлдөрү, ошондой эле жеке адамдар менен  курулуш нормаларын сактоо маселеси боюнча инсктруктаж өткөрүүгө;

-тийиштүү мамлекеттик кызматтар менен бирдикте курулуш иштерин жүргүзүүчү юридикалык жактарда жана жеке адамдарда курулуштук документтери бар экенин, тургузулган курулмалардын архитектуралык жана санитардык нормаларга, өрт коопсуздугуна ылайык келишин текшерүүгө;

-жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына калктуу конуштун архитектуралык көрүнүшү боюнча сунуштарды даярдоого;

-имараттарды жана курулмаларды курулуш  нормаларына ылайык келишин изилдөөгө, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына тийиштүү маалымат даярдоого;

-шаар аймагындагы өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу алдын алуу иштерин алып баруу  жана атайын иш-чараларды иштеп чыгуу;

-жарандык  коргонуу боюнча  иш-аракеттерди көрүү жана иш алып баруу;

-сел коркунучу бар жайларды аныктоо;

-өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу келген арыз-даттаанууларды, жогорку органдардан келген кат,  токтом, буйруктарды өз убагында аткаруу;

-шаар аймагындагы өндүрүштүк мекеме-ишканалардын кварталдык, жылдык  отчетун алуу;

-шаар мэринин буйруктарын так, өз убагында аткарууга;

 2. Жетектөөчү адис экономист-статист:

Кесиптик билимдин деңгээли:

-Экономикалык, физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика багытындагы жогорку билим же орто кесиптик билим.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

-иш стажына талап коюлбайт.

 1.      Кесиптик  компетенттүүлүгү:

      -төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө», Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө»   мыйзамдары. 

-билгичтиги:

жогору  турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

-көндүмдөрү:

ченемдик  укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Функционалдык милдеттери:

-алдыдагы жылга жана  орто мөөнөттүү (үч жылга) келечекке социалдык –экономикалык өнүктүрүү программасын түзүү үчүн  баштапкы маалыматтарды даярдоого;

-жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын иш-аракетине комплекстүү экономикалык талдоо жүргүзүүгө, товарларды чыгарууну кеңейтүү капиталдык салымдарды жана жергиликтүү эмгек  ресурстарын натыйжалуу пайдалануу боюнча кызматтарды жана жумуштарды көрсөтүү резервдерди аныктоого;

-анын ишин жана улам өзгөрүп туруучу тышкы жана ички экономикалык шарттарга башкаруу системасын  өнүктүрүү максатында жергиликтүү коомдоштукту өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгууга катышууга;

-экономикалык болжолдоо көрсөткүчтөрүнүн аткарылышына көзөмөл жүргүзүүгө, ошондой эле жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын иштеринин өндүрүштүк                                                                           жана техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрүнүн эсибин  жүргүзүүгө жана белгиленген мөөнөттөрдө мэрияга  жана статистика органдарына аймактын социалдык-экономикалык өнүгүшүү тууралуу маалымат берүүгө;

-алынган маалыматтардын тууралыгын, аларды өткөн мезгилдеги маалыматтар менен айрым топтор жана бөлүмчөлөр боюнча салыштырмалуу  текшерүүнү жүргүзүүгө;

-алынган маалыматтарды системалаштырууга жана иштеп чыгууга;

-шаардык Кеңештин аймагында жайгашкан ишканаларды, уюмдарды жана мекемелерди өнүктүрүү болжолу менен белгиленген тапшырмаларды аткарууну көзөмөлдөөгө;

-ай сайын, квартал сайын аппарат кызматкерлеринин иш-мерчемдин негизинде аткарылган жумуштарынын отчетун алуу;

-мэр тарабынан жана бөлүм башчы тарабынан  берилген тапшырмаларды аткарууга;

СЫНАКА КАТЫШУУ ΥЧΥН ТАЛАП КЫЛЫНУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР:

 1. Өздүк арыз, комиссиянын төрайымынын атына;
 2. Өздүк баракча;
 3. 4х6 өлчөмдөгү сүрөт эки даана;
 4. Резюме;
 5. Өздүгүн күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү (паспорт);
 6. Билими тууралуу документтин көчүрмөсү (нотариалдык тастыкталган же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган);
 7. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (бар болсо, нотариалдык тастыкталган же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган);
 8. Сунуштама кат;
 9. Ден-соолугу тууралуу ф 0,86 медициналык тактама;
 10. Талапкердин өз колу менен жазылган өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен).

Документтерди кабыл алуу массалык маалымат каражаттарына жарыяланган күндөн кийин 10 (он) жумушчу күндүн ичинде төмөндөгү дарек боюнча жүргүзүлөт.

Кочкор-Ата шаары, Токтогул көчөсү-17.  Кочкор-Ата шаарынын мэриясынын имараты.

Байланыш телефондор:  (03734) 5-33-63,  0771 41-44-46, adylbekova.d@mail.ru электрондук дарек боюнча.

Квалификациялык талаптарга жооп берген талапкерлерге конкурс өтүлүүчү күнү жана жайы боюнча билдирилет.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-04-23 08:30:00
Дата аягы: 2018-05-07 17:30:00