Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Сузак районунун С. Атабеков айыл окмоту
Бөлүм:
Кызмат орду: Финансылык экономикалык бөлүмүнүн башчысы
Талаптар:

                                      

I.Финансылык экономикалык бөлүмүнүн башчысы:

     1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, «Кыргыз Республикасынын
социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамдары.

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

 

Айыл өкмөтүнүн финансылык-экономикалык бөлүмдүн башчысынын функционалдык милдеттери

 

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүүнү божомолуна ылайык алдыдагы финансылык жылга кирешелер жана  чыгашалар  боюнча  жергиликтүү  бюджеттин  долбоорун  түзүү  боюнча   иштерди уюштурууга,  аны  кенештин бюджеттик комиссиясынын кароосуна берүүгө,  айылдык кенеш бекиткенден кийин аны аткаруу боюнча чараларды көрүүгө;
 • кенешке, жергиликтуу өз алдынча башкаруунун башчысына айылдык кенештин аймагында ишке ашыруучу финансы-экономикалык иш-аракетери жөнүндө аналитикалык материалдарды берүүгө;
 • айылдарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгууга, мониторинг аткарууга жана кенештин сессиясында бекитилгенден кийин алардын аткарылышын камсыз кылуу боюнча чараларды көрүүгө;
 • айыл өкмөтүнүн бюджетинин орто мөөнөттүү божомолун иштеп чыгуучу (үч жылга) уюштурууга;
 • жергиликтүү бюджетти түзүү жана аткаруу, бюджеттен тышкаркы каражаттарды түзүү жана чыгымдоо процесстеринин ачык-айкындыгын камсыз кылууга;
 • жергиликтүү бюджеттин   аткарылышына   учурдагы контролду   ишке   ашырууга, жергиликтүү бюджетте каралган иш-чараларды өз учурунда жана үзгүлтүксүз каржылоону камсыз кылууга;
 • жергиликтүү бюджетке салыктарды жана салыктык эмес төлөмдөрдү жыйноо боюнча иштерди салык кызматтарынын катышуусу менен уюштурууга;
 • Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарында  белгиленген  тартипте  жана  мөөнөттө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын макулдугу менен кенешке аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүү планынын көрсөткүчтөрүн жана бюджетти түзүү жана

бюджеттин кирешелершин кошумча булактарын издөө жана бюджеттик каражаттарды жана бюджеттен тышкаркы фонддорду натыйжалуу пайдалануу боюнча сунуштарды киргизүү менен тандалган кирешелердин түшүшүнө мезгилдүү (ай сайын, квартал сайын) талдоо жүргүзүүгө;

 • жергиликтүү бюджетке макроэкономикалык жагдайлардын өзгөрүшүнө байланыштуу аны аткаруунун жүрүшүндө өз учурунда өзгөртүүлөрдү жана тактоолорду киргизүү боюнча чараларды көрүүгө;
 • ишканаларда, жергиликтүү жамаатка ведомстволук караштуу уюмдарда жана мекемелерде бюджеттик финансылык иш-аракеттерди, бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту өркүндөтүү боюнча иштерди жүргүзүүгө;
 • жергиликтүү жамаатты өнүктүрүүгө инвестицияларды тартууну уюштурууга;
 • финансы-экономикалык бөлүмдүн кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча иш чараларды өткөрүүгө;
 • муниципалдык менчикти пайдаланууга контроль жүргүзүүгө, анын оптималдуу структурасын аныктоого, зарыл учурда болгон активдерди тартипке келтирүү боюнча сунуш киргизүүгө, муниципалдык менчиктик пайдалануунун натыйжалуулугуна талдоо жүргүзүүгө;
 • бюджете каржылоону, кыска мөөнөттүү узак мөөнөттүү кредит берүүнү, тикелей инвестицияларды   кошкондо   айыл   өкмөтүнүн   иш-аракеттери   каржылоо   булактарын аныктоого;

                         

 

 

 

 

 

Сынакка  катышуу  учун  талап  кылынуучу документтер;

1.Жеке арыз

 1. Кадрларды каттоо баракчасы
 2. 3х4 олчомундогу 2 даана сурот
 3. Паспорттун кочурмосу
 4. Резюме

6.Омур баян  ( соттолгондугу же соттолбогондугу жонундо маалыматты  корсотуу менен)

 

           7.Билими тууралуу документтин жана эмгек китепчесинин  

             кочурмолору( нотариалдык  турдо же иштеген жериндеги 

             кызматкерлер мене ниш алып баруу кызматы тарабынан

             куболондурулгон)

Документтерди кабыл алуу кулактандыруу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан кундон баштап 10 жумушчу кун ичинде кабыл алынат.

 

Сузак району С.Атабеков айыл окмоту

Сыдыков М кочосу -114

Тел 0779 745184   0772 986691

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-05-21 00:00:00
Дата аягы: 2018-06-01 00:00:00