Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Ата районунун Ысык-Ата айыл окмоту
Бөлүм:
Кызмат орду: финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысы ж.б.
Талаптар:

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык Ысык-Ата айыл өкмөтү төмөндөгү ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарына конкурс жарыялайт:

финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысы-1адис ,социалдык иштер боюнча адис-1 муниципалдык кызмат орундарына конкурс жарыялайт.

Квалификациялык талаптар:

1. Финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысына: финансы-экономика тармагындагы жогорку билими, тийиштүү кесиби боюнча мамлекеттик органдарда иштеген эмгек стажысы 1 жылдан кем эмес, же болбосо тийиштүү кесиптик стажысы 3жылдан кем эмес, мамлекеттик тилди, компьютердик программаларды : 1-С, Мамлекеттик сатып алуу интернет порталын, ж.б. тийиштүү деңгээлде билүүсү талап кылынат, тийиштүү деңгээлде нормативдик-укуктук актыларды, мыйзамдарды билүүсү.

2. Социалдык иштер боюнча адиске: Жогорку кесиптик, же кесиптик атайын орто билими, мамлекеттик тилди, компьютердик программаларды тийиштүү деңгээлде билүүсү талап кылынат, эмгек стажысы талап кылынбайт.

Функционалдык-кызматтык милдеттери:

1. Финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысына:

* Финансы-экономикалык бөлүмдүн кызматкерлеринин ишине көзөмөл жүргүзөт.

* кийинки жылга жана келерки жылдарга бюджеттин киреше- чыгаша бөлүктөрүн социалдык-экономикалык өнүгүү планына жана мыйзамга ылайык түзөт.

* айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгүн толуктоо боюнча иш алып барат.

* айыл өкмөтүнүн буйруктарын, чечимдерин, Айылдык Кенештин токтомдорун аткарууга алат.

* Айылдык Кенешке керек болгон учурларда финансы боюнча түшүндүрүүлөрүн берет

* Жогорку органдарга, айылдык Кенешке бюджеттин киреше-чыгаша бөлүктөрү боюнча тийиштүү маалыматтарын берет.

* Убагында тийиштүү отчетторун берип турат.

* Айыл өкмөтүнүн башчысынын жылдык иш-чара планын даярдап, аны макулдаштырып, иш-чара план боюнча тийиштүү мекемеге билдирүү берип турат.

* Тийиштүү мамлекеттик ыйгарым укуктардын бардыгын аткарат.

* Айыл өкмөтүнүн финансы боюнча буйруктарынын проектисин дайындайт, айылдык Кенешке финансы,бюджет боюнча токтомдордун проектилерин дайындап берет.

* Мамлекеттик сатып алуу боюнча иштердин мыйзам чегинде жүрүп жаткандыгына көзөмөл жүргүзөт.

2. Социалдык иштер боюнча адиске:

-Моралдык жактан туруксуз, социалдык камсыздоого муктаж үй-бүлөөлөрдү, ошондой эле коркунуч тобундагы балдарды иликтөө

-Социалдык өнүгүү программаларын ишке ашыруу боюнча иш жүргүзүү.

-Медициналык , пенциялык тейлөө, билим алуу, диний, маданият, социалдык коргоо маселелерди чечүүдө керектүү материалдарды даярдоо.

-Социалдык тейлөө боюнча жарандарды кабыл алуу.

-Жарандарды ар кандай материалдык жактан колдоодо, аз камсыз үй-бүлөрлөргө колдоо көрсөтүүдө,социалдык паспорттук отчет түзүүдө аткарылган иш-чаралар боюнча жылдык жана орто-аралык отчетторун түзүү.

-жеке ден-соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелген, жалгыз бой жумушка жарабаган жарандар боюнча үй-бүлөөлөрдү жана балдарды колдоону ишке ашырууда ЖӨБО башчысына, социалдык өнүгүү башкармалыгына маалымдайт.

-Майып балдарга пособие жана ЧАЭСтин катышуучуларына мамлекеттик жеңилдиктерди алууда баардык социалдык материалдарда топтоп, даярдап комиссиянын бекитүүсүнө көрсөтөт.

-Аз-камсыз үй-бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу боюнча иш-чараларды жүргүзөт.

-Жарандардын берген маалыматтарынын чындыгын тастыктайт.

-Камкорчу жана көзөмөлчү,же асырап алган үй-бүлөлөрдүн тийиштүү документтерин даярдайт.

-ж.б. кызматына жараша милдеттерин аткарат.

 

Бардык ваканттык орундарга: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамдарын жана өзүнүн кызматына тийиштүү мыйзамдарды , зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди , компьютердик программаларды билүүсү талап кылынат.

Талап кылынуучу документтер. Конкурска катышуу жөнүндөгү арызы, өздүк баракчасы,өмүр баяны, 2 сүрөт (4х6см), паспортунун көчүрмөсү, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин жана билими жөнүндөгү документтеринин көчүрмөсү, соттолбогондугу тууралуу аныктама . Паспорту конкурска келгенде көрсөтүлөт.

Документтер конкурс жарыяланган күндөн тартып 10 күндүн ичинде төмөнкү даректе айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы тарабынан кабыл алынат : Ысык-Ата айыл өкмөтү, Алмалуу айылы С.Жакишев көчөсү №17 , сурап билүү телефону:0704800028.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-05-28 00:00:00
Дата аягы: 2018-06-08 00:00:00