Вакансиялар Нарын облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кочкор райондук мамлекеттик администрациясы
Бөлүм:
Кызмат орду: Аппарат жетекчи жана уюштуруу иштери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары боюнча секторунун жетектөөчү адиси
Талаптар:

Кочкор райондук мамлекеттик администрациясы мамлекеттик административдик ваканттык кызмат орундарына

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

 

Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын уюштуруу иштери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары боюнча секторунун жетектөөчү адиси кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (К-А) – 1 орун;

 

Квалификациялык талаптары:

 

- кесиптик билимдин деңгээли: тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, курулуш, архитектура, жарандык коргонуу жана өзгөчө кырдаалдар, техникалык, юридикалык, гуманитардык, айыл чарба жана экологиялык, педагогикалык, финансы-экономикалык багыттары боюнча).

- иш стажысы жана тажрыйбасы: иш стажына талап коюлбайт;

- кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын “Айыл чарбаны өнүктүрүү жөнүндө” мыйзамдарын жана Кыргыз Республикасынын Жер кодексин, 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 "Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускама жөнүндө" Токтомдорун билүүсү зарыл.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүүсү зарыл.

 

Кызматчынын кызматтык милдеттери:

Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын уюштуруу иштери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары боюнча секторунун жетектөөчү адисине милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;
  • жарандардын укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын сакталышын камсыз кылуу жана коргоо;
  • кызматтык этиканын ченемдерин сактоо;
  • Райондук мамлекеттик администрациясында белгиленген ички кызмат тартибинин эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;
  • кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон квалификациянын деңгээлин кармап туруу;
  • ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;
  • өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана аларга консультация берүү;
  • отчетторду түзүү;
  • өзүнүн компетенттүүлүгүнүн чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык- методикалык материалдарды түзүү;
  • өзүнүн карамагындагылардын өздүк кызыкчылыктарынын пайда болушунун алдын алуу же ведомстволук түзүмдүк бөлүмдөрдөгү мамлекеттик кызматтагы кызыкчылыктардын чыр-чатагын жөнгө салуу боюнча чараларды көрүү;

- жетекчилерге баш ийүүчүлүк тартиби менен жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында жана сапаттуу аткаруу;

- Кыргыз Республикасынын Конституциясын, КР Президентинин Указдарын, КР Мыйзамдарын, ченемдик-укуктук актыларын, КР Өкмөтүнүн, КРӨ Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын токтомдорун, буйруктарын администрация башчысынын, орун басарларынын, аппарат жетекчисинин, сектор башчысынын тапшырмаларынын аткарылышын камсыздайт.

Мындан тышкары:

Сектор башчы жок болгон учурунда анын кызматтык милдеттерин талаптагыдай жоопкерчилик менен аткарат. Райондук мамлекеттик администрациясынын Регламентинин талаптарын аткарууга жана эмгек тартибин сактоого милдеттүү.

Кадр жана мамлекеттик сыйлык маселелерине тиешелүү Кыргыз Республикасынын Президентинин Указдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана КРӨ Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн токтомдорун, буйруктарын аткарууну уюштурат жана аткарылышын контролдойт. Зарыл болгон ар кандай маалыматтарды, документтерди жана башка материалдарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, мекемелер-ишканалардан, уюмдардан белгиленген тартипте алат.

Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын саясий кызмат адамдарынын резервин жетекчилердин, аппарат жетекчисинин макулдугу менен түзүп чыгат жана алардын сапаттык курамын аныктайт. Номенклатурага кирген айыл өкмөт башчыларынын, мекеме-ишкана жетекчилеринин өздүк делолорун топтойт. Кызматка дайындоого макулдашылган жетекчи кадрлардын өздүк делосун, сунушун, буйругун даярдайт.

Жетекчилердин берген көрсөтмөсүнө ылайык, белгиленген мөөнөттө документтердин аткарылышын камсыз кылат жана берилген тапшырмаларды так жана өз убагында аткарат.

Аппарат жетекчинин жетекчилиги астында райондун айыл аймактарынын айылдык кенештеринин кошмо жыйналышын өткөрүүнү уюштурат, туруктуу комиссиялар менен бирдикте күн тартибиндеги каралуучу маселелердин даярдалышына көзөмөл жүргүзөт жана кабыл алына турган токтомдун долбоорун даярдап жыйынды протоколдойт.

Райондогу көп балалуу энелерди «Баатыр эне» сыйлыктарына көрсөтүүнү, орден, медалдарга көрсөтүү боюнча тийиштүү материалдарды даярдайт жана жогорку органдарга жөнөтүлүшүн, алардын өз убагында тапшырылышын уюштурат.

Кочкор айыл аймагындагы айыл өкмөтү жана райондук мамлекеттик ветеринардык, сугат тармактар жана жерге жайгаштыруу, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыктары, мамлекеттик үрөн инспекциясы, ветеринардык дарт аныктоо борбору, механизация-энергия менен камсыздоо департаменти жана токой чарбасы менен кураторлук катары иш алып барат, алардын ишин координациялайт жана тиешелүү делолорду уюштурат. Өзүнө тиешелүү айыл өкмөт жана мекемелер тарабынан аткарыла турган буйрук, иш кагаздарынын өз убагында жана сапаттуу аткарылышына жооп берет, жетекчилердин кеңешмелерге, жыйындарга, коллегияларга катышуусун камсыз кылат.

Эки айда бир жолу айыл өкмөт, мекемелерди арыз-даттануулардын, иш кагаздарынын аткарылышы жана аткаруучулук тартибине көзөмөл жүргүзүү иретинде текшерип турат, аныкталган эреже бузууларды четтетүү, аларды аткарбоонун себептерин жана жагдайларын аныктоо боюнча чараларды көрөт жана тиешелүү учурда аппарат жетекчиге сунуш берет.

Райондук мамлекеттик жерге жайгаштыруу, кыймылсыз мулккө укуктарды каттоо жана башка куратордук кылынуучу мекемелердин заседаниелерине катышууга укуктуу.

 

 

 

Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (Б-А) – 1 орун.

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

-тийиштүү багыттагы жогорку билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, техникалык, юридикалык, гуманитардык, курулуш, архитектура, айыл чарба жана  медициналык,  педагогикалык, финансы-экономикалык багыттар боюнча);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

“Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө”, “Административдик аймактык түзүлүш жөнүндө” мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы №308 “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү кээ бир маселелер жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин бекитүү жөнүндө” Жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” токтомун, 2017-жылдын 1-мартындагы №131 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө”, 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 "Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө" Токтомдорун билүүсү зарыл.

адам ресурстарын башкаруу жаатындагы;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүүсү зарыл.

 

Кызматчынын кызматтык милдеттери:

 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

- жарандардын укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын сакталышын камсыз кылуу жана коргоо;

- кызматтык этиканын ченемдерин сактоо;

- мамлекеттик органда белгиленген ички кызмат тартибинин эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон квалификациянын деңгээлин кармап туруу;

- ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

- өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана аларга консультация берүү;

- отчетторду түзүү;

- өзүнүн компетенттүүлүгүнүн чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

- мамлекеттик кызматчылардын карамагындагылардын өздүк кызыкчылыктарынын пайда болушунун алдын алуу же ведомстволук түзүмдүк бөлүмдөрдөгү мамлекеттик кызматтагы кызыкчылыктардын чыр-чатагын жөнгө салуу боюнча чараларды көрүү;

- жетекчилерге баш ийүүчүлүк тартиби менен жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында жана сапаттуу аткаруу;

- Жогорку органдардын жана райондук мамлекеттик администрациясынын токтомдорун, буйруктарын орундатуу максатында  аткаруу-тескөө иштерин жүргүзүү.

Мындан тышкары:

Райондук мамлекеттик администрациясынын Регламентинин талаптарын аткарууга жана эмгек тартибин сактоого милдеттүү. «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын сакталышына мониторинг жүргүзүү менен  мамлекеттик кызматчынын этикасын, анын ичинде «Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү» Мыйзамдарды бузгандыгы үчүн жана кызматтык териштирүүнүн жыйынтыктары боюнча мамлекеттик кызматчыларды тартип жоопкерчилигине тартууну карайт. Мамлекеттик кызматчыларды өз убагында аттестациялоодон өткөрүүнү жана квалификациясын жогорулатууну, стажировкадан өткөрүүнү уюштурат.

Райондук мамлекеттик администрациясынын аппаратында иштеген жооптуу кызматкерлердин иштерин жетектейт жана уюштурат, алардын кызматка жоопкерчиликтүү мамиле жасашын, тапшырылган жана түзүлгөн айлык иш пландарына ылайык иштерди так, өз убагында аткаруусун, кызматка келип кетүүсүн көзөмөлгө алат жана иштин жыйынтыгын талап кылат. Тапшырылган жумуштардын аткарылышы жана алдыдагы милдеттер жөнүндө аппараттын адистери менен аптанын дүйшөмбү күнү кеңешме өткөрүп турат. Администрациянын коллегиясынын отурумунда каралуучу маселелердин жылдык планын, администрациянын өздүк жарым жылдык иш планын администрация башчысы, орун басарлар менен макулдашып түзүп бекиттирет.

Иш планга жана Регламентке ылайык кварталына бир жолудан кем эмес администрациянын адистери, түзүлгөн комиссиянын курамы жана карала турган мекеме-ишкананын, айыл аймактарынын айыл өкмөт башчыларынын катышуусу менен администрациянын коллегиясынын отурумуна маселе даярдатып, коллегиянын өз убагында талапка ылайык өтүшүн камсыз кылат.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын аппаратынан, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн, Жогорку Кеңештен, КРӨ Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн  келген Указ, токтом, буйрук, каттарды жана жарандардан түшкөн кайрылуулардын өз убагында аткарылып, жооп берилип турушуна көзөмөл жүргүзөт жана аны администрациянын жооптуу кызматкерлеринен, мекеме-ишкана жетекчилеринен, айылдык өкмөт башчыларынан талап кылат.

Иш кагаздарын жүргүзүү секторунан көзөмөлгө алынган Указ, токтом, буйрук, кат, кайрылуулар боюнча системалык турдө маалымат алып, аны өз убагында аткарбаган жетекчилерге, адистерге административдик жана тартиптик чара көрүү боюнча администрация башчысына сунуш киргизет. Жер-жерлердеги кадр саясатынын жана мамлекеттик кызматтын абалына, мекеме-ишканалардын жетекчилеринин, айыл өкмөт башчыларынын иш деңгээлине жана иш аткарууга даярдыгына талдоо жасайт.

Райондук мамлекеттик администрациясынын этика, аттестациялык-конкурстук  жана сыйлыктар боюнча комиссиялардын ишин жетектейт.

Райондук мамлекеттик администрациянын алдында түзүлгөн сыйлыктарга көрсөтүү боюнча  комиссиянын  ишин жетектөө менен райондун социалдык-экономикалык жактан  өнүгүшүнө баалуу салым кошуп, ак эмгеги менен  кызмат өтөгөн эмгек алдыңкыларын, көп балалуу энелерди мамлекеттик сыйлыктарга, облустун, райондун Ардак Грамоталарына, «Ардактуу атуулуна»  көрсөтүүнү тартипке салуу иштерин жүргүзөт. Кызмат абалы акимдин макулдугу менен чечилүүчү жетекчилер үчүн тиешелүү дайындоо, бошотуу боюнча сунуштарды даярдайт.

Райондук мамлекеттик администрациясынын аппаратынын кызматкерлерине  тапшырма берип, алардын ишин көзөмөлдөп жана ай сайын жалпы кызматкерлердин  жумушка келүүсү боюнча табелин бекитет.  Аппараттын жооптуу кызматкерлеринин жана тейлөө кызматкерлеринин жүйөлүү себептер менен суранууларына ички буйруктун негизинде уруксаат берет. Тейлөө кызматкерлери үчүн буйрук журналын уюштуруп, аларды жумушка дайындоо, бошотуу ж.б. боюнча буйрук чыгарат.

Кадрларды тандоону жана жайгаштырууну алардын ишкердүү жана моралдык сапаттарын эске алуу менен жүргүзүп, пикирлердин, сунуштардын жана мүнөздөмөлөрдүн обьективдүү болуусун талап кылат.

Тиешелүү мамлекеттик органдардагы кызмат адамдарынан жана атуулдардан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, райондук мамлекеттик администрациясынын токтом, буйруктарын жана башка нормативдик актыларынын аткарылышын талап кылат.

            Райондун айыл аймактарынын айылдык кеңештеринин кошмо жыйналыштарынын ишин координациялайт жана уюштуруу иштери боюнча сектору менен бирдикте өткөрүүнү камсыз кылат. Жергиликтүү шайлоо, референдумдарды өткөрүүнү уюштурууга көмөк көрсөтөт.

 

 Ачык конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

- жеке арызы, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөтү 3х4;

- паспорттун көчүрмөсү;

- керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

- сунуш каттарын (эгер болсо);

- ден соолук абалы жөнүндө маалымкаты (форма 086).

 

Талапкерлерден документтер массалык маалымат каражаттарын жарыяланган күндөн тартып 10 (он) жумушчу күн ичинде Кочкор райондук мамлекеттик администрациясында Кочкор айылы, Б.Исакеев, 46 дарегинде кабыл алынат. Ал эми, конкурс өтө турчу күн талапкерлерге кошумча билдирилет.

Кошумча маалыматтарды алуу үчүн төмөндөгү телефонго кайрылыңыздар:  5-02-56

Кошумча кеңири маалымат  www.mkk.gov.kg МКК жана www.kochkor.kg сайттарында жайгаштырылат.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-07-23 00:00:00
Дата аягы: 2018-08-06 00:00:00