Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Сузак району С.Атабеков айыл окмоту
Бөлүм:
Кызмат орду: Айыл өкмөт башчысынын орун басары, ж.б.
Талаптар:

 

Сузак районунун С.Атабеков айыл окмоту Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат  жонундо”» мыйзамына ылайык томондогу бош административдик муниципалдык   кызмат орундарына  

                                       С Ы Н А К  Ж А Р Ы Я Л А Й Т

1 Айыл окмотунун башчысынын орунбасары (1 шт.бирдик)

I.Айыл өкмөт башчысынын орун басары:

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Энергетика жана электротехника, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономика, айыл чарба, транспорттук техника жана технология, архитектура жана курулуш багыты боюнча жогорку билим.

          2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик же/жана муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

        3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Турак жай кодекси, Кыргыз Республикасынын «Электр энергиясы жөнүндө», «Шаар куруу жана архитектура жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө», «Жарандык коргоону жөнүндө» мыйзамдары.

функционалдык милдеттери

 

 • айыл өкмөтүнүн аппаратынын жалпы иш-аракетин же болбосо бир же болбосо бир нече тармактык багыттар боюнча координациялоону (финансылык, экономикалык, социалдык, укуктук, жер, турак жай, билим берүү; муниципалдык менчикти пайдалануу);
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана бүйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын улуттук жана мамалекеттик программаларын, башка ченемдик-укуктук актыларын аткаруу маселелери боюнча айыл өкмөтүнүн иш-аракеттерин координациялоого;
 • аймакты комплекстүү өнүктүрүү максатында жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан чарбакер субъекттердин иш-аракеттерин координациялоого;
 • жер, турак жай маселелери, анын ичинде турак жай  фондун өнүктүрүү жана жакыр жарандардын   турак   жай   шарттарын   жакшыртуу   боюнча   чечимдердин   мыйзам чегинде долбоорлорун жана тийиштүү иш кагаздарын даярдоого;
 • жергиликтүү кенештин сессияларын, айыл өкмөтүнүн заседаниелерин, жергиликтүү коомдоштуктардын курултайларын даярдоо боюнча иштерди уюштурууга;
 • жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери боюнча айыл башчысынын, айыл    структуралык   бөлүмчөлөрүнүн,   юридикалык   жана   жеке   жактардын иш- аракеттерин координациялоого;
 • өзгөчө кырдаалдар учурунда ресурстарды мобилизациялоо боюнча иш-аракеттерди координациялоого, табигый кырсыктардын жана өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу боюнча
 • ушул кызматтык нускамадагы функционалдык милдеттердин тизмесине ылайык башка иш-аракеттерди жүргүзүүгө;
 • жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысы жок болгон учурда анын иш-аракетинин бардык маселелери боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү ыйгарым укуктары жана берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар бөлүгүндө анын милдеттерин аткарууга.
 • агрардык саясатты жүргүзүүгө жана жалпы принциптерин сактоого көмөктөшүүгө;
 • айыл чарба жерлерин максаттуу пайдалануу, жер рыногун түзүү жана анын натыйжалуу иштеши боюнча чараларды көрүүгө;
 • кайра бөлүштүрүү фондусунун жерлерин сарамжалдуу пайдаланууну камсыздоого;

 

 • айыл чарба   продукцияларынын   менеджмент   жана   сатуу   маселелери   боюнча консультацияларды уюштурууга;
 • айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү боюнча ишканаларды түзүүгө көмөк көрсөтүүчү чараларды көрүүгө, алардын жетекчилерин башкаруунун зарыл ыкмаларын окутууну уюштурууга;
 • айыл чарба продукцияларын  сатып  алуу жана  сатуу кызматтарын  уюштурууга көмөктөшүүгө;

 

 • чарба ичиндеги сугат системаларын ремонтоону, даярдоону жана сакталышын уюштурууга;
 • статистикалык органдарга отчетторду жана башка зарыл маалыматтарды берүүгө;
 • кенештин аймагында Кыргыз Республикасынын экологиялык мыйзамдарын сактоого контролду ишке ашырууга;
 • агрардык сектордун абалына талдоо жүргүзүүгө;
 • айыл өкмөтүнүн аймагында өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, жарандардын коопсуздугун сактоо боюнча иштерди алып барат.
 • Аймакта малдардын арасында жугуштуу ооруларга каршы иш-чаралардын жүргүзүлүшүн, ветеринардык талаптардын сакталышын көзөмөлдөйт.

 

Финансылык экономикалык бөлүмүнүн башчылыгына-(1шт.бирдик)

2.Финансылык экономикалык бөлүмүнүн башчысы:

         1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, «Кыргыз Республикасынын
социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамдары.

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

Айыл өкмөтүнүн финансылык-экономикалык бөлүмдүн башчысынын функционалдык милдеттери

 

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүүнү божомолуна ылайык алдыдагы финансылык жылга кирешелер жана  чыгашалар  боюнча  жергиликтүү  бюджеттин  долбоорун  түзүү  боюнча   иштерди уюштурууга,  аны  кенештин бюджеттик комиссиясынын кароосуна берүүгө,  айылдык кенеш бекиткенден кийин аны аткаруу боюнча чараларды көрүүгө;
 • кенешке, жергиликтуу өз алдынча башкаруунун башчысына айылдык кенештин аймагында ишке ашыруучу финансы-экономикалык иш-аракетери жөнүндө аналитикалык материалдарды берүүгө;
 • айылдарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгууга, мониторинг аткарууга жана кенештин сессиясында бекитилгенден кийин алардын аткарылышын камсыз кылуу боюнча чараларды көрүүгө;
 • айыл өкмөтүнүн бюджетинин орто мөөнөттүү божомолун иштеп чыгуучу (үч жылга) уюштурууга;
 • жергиликтүү бюджетти түзүү жана аткаруу, бюджеттен тышкаркы каражаттарды түзүү жана чыгымдоо процесстеринин ачык-айкындыгын камсыз кылууга;
 • жергиликтүү бюджеттин   аткарылышына   учурдагы контролду   ишке   ашырууга, жергиликтүү бюджетте каралган иш-чараларды өз учурунда жана үзгүлтүксүз каржылоону камсыз кылууга;
 • жергиликтүү бюджетке салыктарды жана салыктык эмес төлөмдөрдү жыйноо боюнча иштерди салык кызматтарынын катышуусу менен уюштурууга;
 • Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарында  белгиленген  тартипте  жана  мөөнөттө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын макулдугу менен кенешке аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүү планынын көрсөткүчтөрүн жана бюджетти түзүү жана

бюджеттин кирешелершин кошумча булактарын издөө жана бюджеттик каражаттарды жана бюджеттен тышкаркы фонддорду натыйжалуу пайдалануу боюнча сунуштарды киргизүү менен тандалган кирешелердин түшүшүнө мезгилдүү (ай сайын, квартал сайын) талдоо жүргүзүүгө;

 • жергиликтүү бюджетке макроэкономикалык жагдайлардын өзгөрүшүнө байланыштуу аны аткаруунун жүрүшүндө өз учурунда өзгөртүүлөрдү жана тактоолорду киргизүү боюнча чараларды көрүүгө;
 • ишканаларда, жергиликтүү жамаатка ведомстволук караштуу уюмдарда жана мекемелерде бюджеттик финансылык иш-аракеттерди, бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту өркүндөтүү боюнча иштерди жүргүзүүгө;
 • жергиликтүү жамаатты өнүктүрүүгө инвестицияларды тартууну уюштурууга;
 • финансы-экономикалык бөлүмдүн кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча иш чараларды өткөрүүгө;
 • муниципалдык менчикти пайдаланууга контроль жүргүзүүгө, анын оптималдуу структурасын аныктоого, зарыл учурда болгон активдерди тартипке келтирүү боюнча сунуш киргизүүгө, муниципалдык менчиктик пайдалануунун натыйжалуулугуна талдоо жүргүзүүгө;
 • бюджете каржылоону, кыска мөөнөттүү узак мөөнөттүү кредит берүүнү, тикелей инвестицияларды   кошкондо   айыл   өкмөтүнүн   иш-аракеттери   каржылоо   булактарын аныктоого;

                                

 

3.Башкы адис -  бухгалтер ( 1шт бирдик)

         1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим.

       2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

       3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» мыйзамы, Кыргыз Республикасында Өкмөтүнүн «Мамлекеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө» токтому.

 

     функционалдык милдеттери:

 

 • жергиликтүү бюджеттин чыгымдары боюнча сметалык-финансылык документтерди түзүүнүн тууралыгын, тариздөөнү жана бекитүү контролдоого, бюджеттик мекемелердин сметаларын долбоорлорун   түзүүдө   ченемдик-тарифтик   талаптарынын   тууралыгын текшерүүгө жана айылдык аймагында жайгашкан уюмдарга, мекемелерге жана ишаканаларга  бюджетти  иштеп  чыгуу  үчүн кабыл  алынган  тармактык   чыгымдардын нормативдерин жеткирүүгө;
 • социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасына ылайык алдыдагы финансылык жылга бюджеттин долбоорун түзүү боюнча иштерди уюштурууга жана аны белтиленген мөөнөттөрдө кенештин   бюджеттик   комиссиясына   жана   жогоруда   турган   финансы органдарына (райондук финансы бөлүмү) берүүгө;
 • аны кенеш бекиткенден кийин бюджеттик аткаруу чараларын көөрүүгө;
 • бюджеттик процесстин айкындыгын жана ачыктыгын камсыз кылууга;
 • айылдык кенештин бюджетинен кирешелеринин жана чыгашаларынын жазууларын бюджеттик классификацияга ылайык түзүүгө жана анын аткарылышын камсыз кылууга
 • бюджеттен ассигнованиелердин кварталдык бөлүнүшү боюнча бюджеттик мекемелерге жеткирүүгө;
 • жергиликтүү бюджетин   аткарылышына,   бюджеттен   тышкаркы   каражаттардын чыгамдалышына жана кассалык аткарылышына контроль жүргүзүүгө;
 • бөлүмдүн адистеринин катышуусу менен айыл өкмөтүнө караштуу структуралардын финансалык чарбалык иш аракеттерине текшерүүлөрдү уюштурууга;
 • бюджеттик каражаттардын чыгымдалышына мезгили менен (квартал сайын) талдоо жүргүзүүгө жана   зарыл   учурларда   аларды   натыйжалуу   пайдалануу   боюнча   сунуш киргизүүгө;
 • жумуш убактысын эсепке алуунун табелин жүргүзүүгө, эмгек акыны эсептөөгө;
 • бюджеттин каражаттарынан жана атайын каражаттардан эмгек акы төлөөгө эмгек макулдашууларын (келишимдерин) тариздөөнүн тууралыгын текшерүүгө;
 • КБФнын жерлеринен тушкон акча каражатынын ижарачылар боюнча учетун жургузуу.
 • бекитилген бюджетке   ылайык  бюджетик каржылоону, ошондой   эле   карыздык каражатты (кыска жана узак мөөнөттүү кредит, ссудалар ж.б.) камтыган айыл өкмөтүнүн   иш   аракеттерин каржылоону жүргүзүүгө; 
 • бюджетти кассалык аткарууну жүргүзүү боюнча казначылыктын региондук бөлүмдөрү менен күндөлүк иштерди жүргүзүүгө;
 • накталай акчаларды жана так отчеттуулуктагы бланктарды, баалуу муниципалдык кагаздарды кабыл алуу, берүү жана cактoo жана алардын сакталуучулугун камсыз кылуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө
 • эмгек акыны   төлөөгө ведомостволорду өз убагында Демирбанка тапшыруу, башка документтерди өз учурунда тариздөөгө жана контроль жүргүзүүгө;
 • бөлүмдүн начальнигинин башкы бухгалтердин башка тапшырмаларын аткарууга;

 

 1. Жер маселелери боюнча жетектоочу адис ( 1 шт бирдик)

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- агрардык жана башка багыттагы жогорку билим же кесиптик орто билим.

         2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

        3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы № 243-токтому менен жактырылган), Кыргыз Республикасында Өкмөтүнүн «Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуу-сатып алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө» 2001-жылдын 13-августундагы №427 токтому.

 

   функционалдык милдеттери

 • жергиликтүү коомдоштуктун аймагндагы турак жай фондунун абалын изилдөвгө жана жергиликтүү кенеш үчүн тиешелүү маалымат даярдоого;
 • жергиликтүү кенештик,   жергиликтүү   кенештин   тиешелүү   туруктуу   депутаттык комииссиянын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын суроо-талабы боюнча маалымат даярдоого;
 • жер, турак жай маселелери, анын ичинде турак жай  фондун өнүктүрүү жана жакыр жарандардын   турак   жай   шарттарын   жакшыртуу   боюнча   чечимдердин   мыйзам чегинде долбоорлорун жана тийиштүү иш кагаздарын даярдоого;
 • жергиликтүү кенеш жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысы кабыл алган чечимдерди аткарууну камсыз кылууга;
 • жергиликтүү кенешти,   жергиликтүү   өз   алдынча   башкаруунун   башчысынын тапшыруусу боюнча турак жай маселелерине байланышкан башка иштерди жүргүзүүгө;
 • жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жана жергиликтүү кенештин айыл чарба жерлерин кайра   бөлүштүрүү   фондунун  жерлерин   бөлүштүрүүгө   жана  пайдаланууга тийиштүү чечимдерин аткарууну уюштурууга;

 

 • айыл чарба   жерлерин   кайра   бөлүштүрүү  фондунун   жерлерин,   чабындыларды, жайыттарды ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;

 

 • жергиликтүү өз    алдынча    башкаруунун    башчысына    айыл    чарба    жерлерин пайдалангандыгы үчүн дифференциалданган ставкаларды кыртыштын бонитетинин баллын эске алып аныктоо боюнча жергиликтүү кенеш тарабынан бекитүү үчүн сунуш киргизүүгө;
 • жер участокторун алып коюу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык материалдарды сот органдарына өткөрүү үчүн даярдоо
 • муниципалдык менчикти пайдаланууга жана тескөөгө байланыштуу маселелер боюнча жергиликтүү кенештин жана айыл өкмөтүнүн чечимдеринин долбоорлорун мыйзамдарга ылайык даярдоого жана алардын аткарылышын контролдоого;
 • жергиликтүү коомдоштуктун муниципалдык менчигиндеги жолдордун, имараттардын, курулмалардын абалдарын жана пайдаланылышын иликтөөгө, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына сунуштарды даярдоого;
 • жоюлуучу ишканаларды менчиктештирүүгө жана социалдык-маданий, тиричилик жана чарбалык багыттагы объектилерди жана жабдууларды жергиликтүү өз алдынча башкаруунун.-балансына өткөрүп берүүгө катышууга;
 • жергиликтүү кенештин,   жергиликктүү   өз   алдынча   башкаруунун   башчысыньн муниципалдык менчиктеги ишканалар менен мекемелердин өндуруштук жана финансылык-чарбалык иш-аракетине таандык чечимдерик контролдоого жана аткарууга;
 • муниципалдык менчики убактылуу же туруктуу ээликке жана пайдаланууга берүүнүн тартиби жана шарттары жөнундө нормативдик актылардын долбоорлорун даярдоого;
 • мүлктүн менчик ээлери менек коммуналдык кызматтарды көрсөтүү же турак жай үчүн, ошондой эле   жергиликтүү   жамааттын   социалдык   жана   маданий   ишкердиги   үчүн пайдаланылуучу мүлктү муниципалдык менчикке өткөрүп берүүгө же сатууга карата контракттарды түзүүгө;
 • мүлккө муниципалдык менчиктин реестрин жүргүзүүгө, ошондой эле муниципалдык менчикти натыйжалуу башкарууга кepeктүү башка маалыматгарды топтоого;
 • муниципалдык менчикти  камсыздандыруунун  тартибин   жана   анын   сакталышын камсыздоонун башка ыкмаларын аныктоо боюнча сунуштарды даярдоого;
 • жергиликтүү кенештин,   жергиликтүү   өз   алдынча   башкаруунун    башчысынын тапшырмасы боюнча башка миддеттерди ишке ашырууга.
 • жергиликтүү жамааттын аймагындагы курулуш иштерин жүргүзүүчу ишканалардын, мекемелердин өкүлдөрү, ошондой эле жеке адамдар менен курулуш нормаларын сактоо маселеси боюнча инструктура өткөрүүгө;
 • тийиштуу мамлекеттик кызматтар менен бирдикте курулуш иштерин жүргүзүүчу юридикалык жактарда  жана  жеке  адамдарда  курулуштук  документтери  бар  экенин, тургузулган    курулмалардын    архитектуралык    жана    санитардык    нормаларга,    өрт коопсуздугуна ылайык келишин текшерүүгө;
 • жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына калктуу конуштун архитектуралык көрунушу маселеси боюнча сунуштарды даярдоого;
 • имараттардын жана курулмалардын курулуш нормаларына ылайык келишин изилдөөгө, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына тийиштүү маалымат даярдоого;

 

 • жергиликтүү жамааттын турмуш-шартын камсыздоонун жаны объекттерин  куруу жөнүндө чечимдердин долбоорлорун даярдоого;

 

 • жергиликтүү кеңештин,   жергиликтүү   өз   алдынча   башкаруунун   башчысынын тапшырмалары боюнча, ошондой эле өткөрүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын негизинде курулуш маселеси боюнча иштин башка түрлөрүн аткарууга;

 

 1. Жетектоочу адис – бухгалтер( 1 шт бирдик)

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим же орто кесиптик билим.

         2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

        3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» мыйзамы.

                функционалдык милдеттери

  жергиликтүү бюджеттин чыгымдоочу бөлүгүн түзүү боюнча бөлүмдүн иштерин уюштурууга жана  кассаны түздөн-түз жүргүзүүгө;

 • Финансы-экономикалык бөлүмдү квалификациялуу жана тажрыйбалуу кадрларды тандоого жана жайгаштырууга катышууга;
 • жергиликтүү коомдоштуктун аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү боюнча программаларды иштеп чыгууну ишке ашырууга;
 • жергиликтүү кенешке жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына берүү үчүн жергиликтүү бюджеттин чыгамдары жөнундө маалымат даярдоого;
 • жергиликтүү бюджеттин орто мөөнөттүү (үч жыл) болжолун түзүүнү камсыз кылууга:
 • товардык-материалдык баалуулуктарды туура жана өз учурунда кириштөөгө жана эсептен чыгарууга,  негизги каражаттарды  баалуулугу  аз  жана тез  жарактан  чыгуучу предметтерди,    материалдарды    аналитикалык    эсепке    алуунун    тиешелүү    китептери (карточкалары) боюнча операциялардын жазууну күн сайын жүргүзүүгө;
 • товардык-материалдык баалуулуктарды инвентаризациялоого жана эсептен чыгарууга, инвентаризациялык тизмени жана салыштыруу тизмелерин түзүүгө негизги каражаттардын предметине тийиштуу инвентардык номерлерди ыйгарууга катышууга:
 • талап кылган жерине көрсөтүү үчүн тейлөөчу мекемелердин кызматкерлерине эмгек акы жөнүндө маалымкаттарды берүүгө;
 • чарбалык муктаждыктарга берилген аванстар, командировкалык чыгымдар боюнча отчет берүүчү   адамдардан   авансылык   отчетторду   кабыл   алууну   жана   текшерүүнү жүргүзүүгө;
 • материалдык баалуулуктарды   алууга   берилген   жана пайдаланылбаган ишеним каттарды эсепке алуунун журналын жүргүзүүгө;
 • бөлүмдүн начальнигинин башкы бухгалтердин башка тапшырмаларын аткарууга;
 1. 6. Иш кагаздарын жургузуу боюнча адис (1шт бирдик)

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же орто кесиптик билим.

         2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

         3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы бекитүү жөнүндө» токтому.

  функционалдык милдеттери

 • айыл өкмөтүнүн календарлык иш планынына ылайык жана айыл өкмөтүнүн башчысы бекиткенден кийин анын тийиштүү бөлүгүн аткарууга;
 • айыл өкмөтүнүн жарандардын даттануулары жана кайрылуулары  менен иштөөну кошкондо айыл өкмөтүнүн иш кагаздарын, ошондой эле келгендерди кабыл алуу журналын жүргүзүүнү контролдоого;
 • жогорку органдардан келген каттар боюнча жооптуу кызматкерлердин журнал учетун өз мөөнөтүндө жүргүзүүгө
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген мөөнөттө архивге документтерди даярдоого;
 • жергиликтүү коомдоштуктардын уставына ылайык жана айыл өкмөтүнүн башчысынын тапшырмасы боюнча башка иш-милдеттерди ишке ашырууга.

 

 1. 7. ВУС инспектору –( 1шт  бирдик)

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же кесиптик орто билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» мыйзамы.

    Функционалдык милдеттери

 • нускаманын талаптарыньш негизинде аскерге милдеттүүлөрдү аскердик каттоого алууга жана каттоодон чыгарууга;
 • аскерге милдеттүүлөрдүн   жана   аскерге   чакырылуучулардын   алгачкы   каттоосун жүргүзүүгө;
 • аскердик каттоодо турбаган аскерге милдеттүүлөрдү жана эсепке алуудан өтпөгөн аскерге чакырылууга чейинкилерди аныктоого;
 • аскерге милдеттүүлөрдү жана аскерге чакырылуучуларды аскер комиссариатынын аларды чакыргандыгы   жөнүндө   райондук   аскер   комиссариатынын   талабы   боюнча кабарлоого жана алардын өз учурунда келишине көмөктөшүүгө;
 • чакырууга чейинки жана чакырылуучу курактагы, ишканаларда, чарбакер субъекттерде иштеген уландардын чыныгы аскердик кызматка даярдалышына (чакырууга чейинкилердин жана чакырылчулардын мектепке, окуу пункттарына, ОСТОнун окуу мекемелерине жана дарылоо мекемелерине баруусуна) такай контроль жүргүзүүгө жана алардын толук баруусун жана даярдыктан сапаттуу өткөрүлүшүн камсыздоо боюнча чара көрүү
 • жүргүзүлгөн иштердин натыйжалары жөнүндө аскер комиссариатына, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына маалымат берүүгө;
 • аскердик каттоого алууга тийешелүү Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына ылайык башка кызматтык милдеттерди аткарууга.

Сынакка  катышуу  учун  талап  кылынуучу документтер;

1.Жеке арыз

 1. Кадрларды каттоо баракчасы
 2. 3х4 олчомундогу 2 даана сурот
 3. Паспорттун кочурмосу
 4. Резюме

6.Омур баян  ( соттолгондугу же соттолбогондугу жонундо маалыматты  корсотуу менен)

 

           7.Билими тууралуу документтин жана эмгек китепчесинин   

             кочурмолору( нотариалдык  турдо же иштеген жериндеги  

             кызматкерлер мене ниш алып баруу кызматы тарабынан

             куболондурулгон)

Документтерди кабыл алуу кулактандыруу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан кундон баштап 10 жумушчу кун ичинде кабыл алынат.

 

Сузак району С.Атабеков айыл окмоту

Сыдыков М кочосу -114

Тел 0779 745184   0772 986691

             

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-08-14 00:00:00
Дата аягы: 2018-08-27 00:00:00