Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ноокен районунун Бүргѳндү айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Салыктар боюнча башкы адис, ж.б.
Талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, «Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө» мыйзамы.

- билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

Фукционалдык милдеттери:

-кенештин чечими менен киргизилген аймакта  колдонуулучу  жергиликтүү салыктоардын жана  жыйымдардын түшүүсүнүн түзүлгон  динамикасын ошондой эле уюмдун мекеменин жана ишкананын макроэкономикалык  корсоткүчторун келип чыгып жалпы мамлекеттик салыктардан чегерүүлордү  жана жергиликтүү бюджеттин кирешесине чегерүүлөрдүн  белгиленген  нормативдерин эске алуу менен жергиликтүү коомдоштуктун аймагын  социолдык-экономикалык  өнуктүрүү божомолунун  маалыматтарын  негизинде алдыдагы финансалык жылга жана  орто мөөнөтүү(уч жылга) келечеке жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү боюнча иштери жүргүзүүгө;

    -айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  төлөмдөрдүн өз учурунда түшүүсүн кантольдоого,салык төлөөчүлөрдун  төлөмдүк жана  финансалык  тартипдерди  сатоолору боюнча регулярдуу анын ичинде  утурлама  текшерүүлөрду жургүүзө;

   КРнын Мыйзамдарынын  алкагында төлөмук тартипти бузуучу  чарбакер субъектерге чараларды көрүүгө;

    -кеңештин бюджеттик комиссиясынын кароосунда жогорку турган финансалык  оргондарга  берүү  үчүн айыл Өкмөтүнүн  бюджетинин  киреше болүгүнүн   көрсөткүчтөру  боюнча зарыл материалдарды даярдоого;

    - кварталдар боюнча болу менен бюджетке төлөмдөрдүн  планын түзүүгө анны аткаруу үчүн  чарбакер  субъектерге  билдирүүнү жана анын  аткарылышын  камсыз  кылуу;

   - белгиленген финансалык  отчеторду өз учурунда түзүүну жана берүүну камсыз кылуу;

   -мезгил-мезгили менен (ай сайын ,квартал сайын)аймакта  белгиленген төлөмдөрдүн бюджеттик түшүүсүнө талдоо жүргүзүүгө жана  тиешелүү сунуш  киргизүүгө:

   -салык салуу маселелерин жөнгө салуу ченемдик,укуктук актыларды түшүндүрүү жана колдонуу боюнча юридикалык жана жеке жактарга консултациялык жардам көрсөтуугө милдеттүү.

 

  1. Жер маселелери боюнча жетектѳѳчү адис (1 штаттык бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же кесиптик орто билим

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

-  иш стажына талап коюлбайт;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы № 243-токтому менен жактырылган), Кыргыз Республикасында Өкмөтүнүн «Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуу-сатып алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө» 2001-жылдын 13-августундагы №427 токтому.

- билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

Функционалдык милдеттери:

- жергиликтүү коомдоштуктун аймагындагы турак жай фондунун абалын изилдөөгө жана жергиликтүү кеңеш үчүн тиешелүү маалымат даярдоого;

- жергиликтүү кеңештин, жергиликтүү кеңештин тиешелүү туруктуу депутаттык комиссиясынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын суроо-талабы боюнча маалымат даярдоого;

- турак жай маселелери, анын ичинде турак жай фондун өнүктүрүү жана жакыр жарандардын турак жай шарттарын жакшыртуу боюнча чечимдердин долбоорлорун даярдоого;

- жергиликтүү кеңеш жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысы кабыл алган чечимдерди аткарууну камсыз кылууга;

- жергиликтүү кеңештин, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын тапшыруусу боюнча турак жай маселелерине байланышкан башка иштерди жүргүзүүгө;

- турак үйлөрдүн, соода точкаларынын, социалдык-маданий тиричилик объектилеринин, көчөлөр менен аянттардын санитардык абалын текшерүү боюнча санитардык-эпидемиологиялык кызматтардын кызматкерлери менен рейддерди жүргүзүүгө;

- аныкталган тартип бузуулар жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына же компетенттүү органдарга сунуш киргизүүгө.

 

  1. Салык боюнча жетектөөчү адис (1 штаттык бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим же кесиптик орто билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, «Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө» мыйзамы.

Фукционалдык милдеттери:

-кенештин чечими менен киргизилген аймакта  колдонуулучу  жергиликтүү салыктоардын жана  жыйымдардын түшүүсүнүн түзүлгон  динамикасын ошондой эле уюмдун мекеменин жана ишкананын макроэкономикалык  корсоткүчторун келип чыгып жалпы мамлекеттик салыктардан чегерүүлордү  жана жергиликтүү бюджеттин кирешесине чегерүүлөрдүн  белгиленген  нормативдерин эске алуу менен жергиликтүү коомдоштуктун аймагын  социолдык-экономикалык  өнуктүрүү божомолунун  маалыматтарын  негизинде алдыдагы финансалык жылга жана  орто мөөнөтүү(уч жылга) келечеке жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү боюнча иштери жүргүзүүгө;

    -айыл Өкмотүнүн бюджетине  төлөмдөрдүн өз учурунда түшүүсүн кантольдоого,салык төлөөчүлөрдун  төлөмдүк жана  финансалык  тартипдерди  сатоолору боюнча регулярдуу анын ичинде  утурлама  текшерүүлөрду жургүүзө;

   КРнын Мыйзамдарынын  алкагында төлөмук тартипти бузуучу  чарбакер субъектерге чараларды көрүүгө;

    -кеңештин бюджеттик комиссиясынын кароосунда жогорку турган финансалык  оргондарга  берүү  үчүн айыл Өкмөтүнүн  бюджетинин  киреше болүгүнүн   көрсөткүчтөру  боюнча зарыл материалдарды даярдоого;

    - кварталдар боюнча болу менен бюджетке төлөмдөрдүн  планын түзүүгө анны аткаруу үчүн  чарбакер  субъектерге  билдирүүнү жана анын  аткарылышын  камсыз  кылуу;

   - белгиленген финансалык  отчеторду өз учурунда түзүүну жана берүүну камсыз кылуу;

   -мезгил-мезгили менен (ай сайын ,квартал сайын)аймакта  белгиленген төлөмдөрдүн бюджеттик түшүүсүнө талдоо жүргүзүүгө жана  тиешелүү сунуш  киргизүүгө:

   -салык салуу маселелерин жөнгө салуу ченемдик,укуктук актыларды түшүндүрүү жана колдонуу боюнча юридикалык жана жеке жактарга консултациялык жардам көрсөтуугө милдеттүү.

 

  1. 4. Иш кагаздары боюнча иш жүргүзүүчү адис (1 штаттык бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же кесиптик орто билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

     Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы бекитүү жөнүндө» токтому.

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Функционалдык милдеттери:

-айыл ѳкмѳтүнѳ келип түшкѳн арыз жана каттарды кабыл алууга;

-арыз каттарды аткаруучуга ѳткѳрүп берүүгѳ;

-каттардын жана арыздардын кыдыртылышына жана аткарылышына кѳзѳмѳл жүргүзүүгѳ;

-иштердин наменклатурасын жана башка иш кагаздарды жүргүзүүгѳ;

-иш кагаздарды сактоого жана учурдагы архивди жүргүзүүгѳ;

-кызматтык этиканын нормаларын сактоого.

 

Сынакка катышуу үчүн талап кылынуучу документтер:

 

  • жеке арызы;
  • өздүк баракчасы;
  • 4х6 өлчөмдөгү 2 даана сүрөт;
  • паспорт же өздүгүн күбөлөндүргөн документинин көчүрмөсү;
  • эмгек китепчесинин жана билими тууралуу документтин көчүрмөсү  (нотариалдык же иштеген жеринен тастыкталган);
  • ѳмүр баяны (соттолгон же соттолбогондугу жѳнүндѳ маалыматты кѳрсѳтүү менен).

 

Документтерди кабыл алуу жарыя чыккан күндөн тартып 10  (он) жумушчу күндүн  ичинде төмөндөгү  дарек боюнча  жүргүзүлөт:

 

Ноокен району, Бүргөндү айыл өкмөтү,  Жаңы-Арык айылы С.Турдалиев көчөсү №17, (айыл өкмөтүнүн имараты)

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00