Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Жалал-Абад областынын Базар-Коргон районуна караштуу Талдуу-Булак айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Башчынын орун басары, жана башка
Талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат

 стажы  же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат    жөнүндө мыйзамы,   Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Турак жай кодекси, Кыргыз Республикасынын «Электр энергиясы жөнүндө», «Шаар куруу жана архитектура жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө», «Жарандык коргонуу жөнүндө», “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”мыйзамдарды, айыл чарба багытындагы КБФ жерлерине ижара же менчик укугун берүү боюнча токтомдорду, К.Р.Президентинин указдары, К.Р.Өкмөтүнүн токтомдору.

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп

чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо,

мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды

киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн

жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз

убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн

мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда

тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын

жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген

кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо,

кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун

издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно

билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын,

кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында

сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

- Фунционалдык  милдеттери:

 Кыргыз  Республикасынын колдонуудагы  мыйзамдарыннын  нормаларын  сактоону  камсыз кылуу,Кыргыз  Республикасынын  Президентинин жарлыктарын,Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  буйруктарын, токтомдорун,Кыргыз Республикасынын улуттук жана  мамлекеттик программаларын , башка  ченемдик  укуктук актыларын  аткаруу  боюнча айыл өкмөтүн  иш аракеттерин  координациялоо.  Ар кандай  социалдык маселелерди,  өзгөчө  кырдаал  учурунда  ресурстарды  мобилизациялоо. Айыл  өкмөтүнүн аппаратынын жалпы  иш  аракети же  болбосо бир  же  бир  нече  багыттар боюнча  координациялоо, ж.б.

 

2.Жооптуу катчы (1 шт. бирдик)

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик же муниципалдык кызмат стажы же

тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем               

эмес иш стажы.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө», «Мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө» мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы бекитүү жөнүндө” токтому,  “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби» жөнүндөгү мыйзамы.

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп

чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо,

мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды

киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн

жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз

убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн

мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда

тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын

жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген

кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо,

кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун

издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно

билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын,

кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында

сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

 

- Фунционалдык  милдеттери:

Айылдык  кеңештин жана айыл өкмөтүнүн  иштерин  уюштуруучулук иш  аракеттерди координациялайт, туруктуу комиссияларга  жана жергиликтүү  кеңештин  депутаттарына  структуралык  бөлүмчөлөргө  жана жергиликтүү  өз алдынча  башкаруунун  башка  органдарына жардам  көрсөтүү.  Жарандарды каттоо  каттоодон чыгаруу, Кыргыз  Республикасынын  мызамдарына  ылайык нотариалдык  иш –аракеттерди аткаруу.ж.б.

 

3 Финансылык- экономикалык бөлүмүнүн башчысы (1 шт. бирдик).

                       

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, «Кыргыз Республикасынын
 социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө»,  «Мүлккө  муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамдары, К.Р. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамы, “Бухгалтердик эсеп жөнундө” мыйзамы

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп    

чыгуу;түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо,

мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды

киргизүү;башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын       

натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз

убагында көрө билүү жана чечүү;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда

тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын

жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген

кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо,

кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун

издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно

билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын,

кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында

сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

- Фунционалдык  милдеттери:

Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарында  аныкталган тартипте аймакты  социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн божомолуна ылайык алдыдагы  финансылык  жылга кирешелер  жана  чыгашалар  боюнча  жергиликтүү  бюджеттин  долбоорун түзүү жана аны  кеңештин  бюджеттик  комиссиясына берүү. Айыл өкмөтүнүн  бюджетинин  орто мөөнөтүү божомолун  иштеп  чыгууну  уюштуруу.ж.б,

 

  1. Финансылык- экономикалык бөлүмүнүн башкы адиси- (1 шт. бирдик).

      

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, «Кыргыз Республикасынын
 социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө»,  «Мүлккө  муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамдары, К.Р. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамы, “Бухгалтердик эсеп жөнундө” мыйзамы

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп    

чыгуу;түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо,

мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды

киргизүү;башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын       

натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз

убагында көрө билүү жана чечүү;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда

тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын

жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген

кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо,

кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун

издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно

билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын,

кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында

сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

 

- Фунционалдык  милдеттери:

 Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарында  аныкталган тартипте аймакты  социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн божомолуна ылайык алдыдагы  финансылык  жылга кирешелер  жана  чыгашалар  боюнча  жергиликтүү  бюджеттин  долбоорун түзүү жана аны  кеңештин  бюджеттик  комиссиясына берүү. Айыл өкмөтүнүн  бюджетинин  орто мөөнөтүү божомолун  иштеп  чыгууну  уюштуруу.ж.б,

 

  1. Социалдык маселелер боюнча башкы адис (1шт.бирдик)

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

-  жогорку  билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана  муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө”       

“Коомдук саламатык сактоо жөнүндө” ” Маданият жөнүндө” ”Балдарды коргоо”     

“Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жөнүндө”  мыйзамдары.

- билгичтиги:

-социалдык  жактан корголбогон туруксуз үй  бүлөөлөрдү аныктоо: 

-социалдык  паспортоштурууну ишке ашырат:

-жакыр тургундарга даректүү  социалдык жардам  көрсөтүү жагын даярдайт:

-иштиктүү  сүлөшүүлөрдү жүргүзүү:

-эмгектин жаңы шарттарына көнүү:

               көндүмдөрү:

            -ченемдик  укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада 

              колдонуу:

-ишти  пландаштыруу жана жумуш убакытын  туура  бөлүштүрүү:

-башкаруучулук  чечимдерди ыкчам  жүзөгө ашыруу:

  -фунционалдык  милдеттери

             Социалдык  жактан корголбогон, моралдык  жактан туруксуз үй-бүлөлөрдү        

             ошондой эле “тобокелдик”  тобундагы балдарды  аныетоо  боюнча  иштерди    

      алып  баруу.айыл  аймагындагы уюмдардын, мекемелерден  жана айыл чарба      

      ишканаларданзарыл маалыматтарды  жана    социалдык жактан коргоо,   

     маданият, билим берүү, медициналык жактан тейлөө боюнча  маселелерди  чечүү.  

      ж.б.

 Иш кагаздарын жүргүзүүчү  адис  (1шт. бирдик)

  • Кесиптик билимдин деңгээли:

 Жогорку же  болбосо орто кесиптик билим

Иш стажы жана тажрыйбасы:

Иш стажына  талап  коюлбайт

Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

  -Кыргыз  Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасында  иш кагаздарын  

жүргүзүү  боюнча  типтүү нускамасы.

   -Кыргыз  Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби  

жөнүндө” жобо.

- билгичтиги:

-жогору   турган жетекчилердин тапшырмаларын сапатуу аткаруу:

-документтерди,маалыматтарды,суроо талаптарга жоопторду  сапатуу

 даярдоо:

-мамлекеттик  жана расмий тилдерде иштиктүү  кат алышуу.

-командада иштөө

- көндүмдөрү:

-ченемдик  укуктук актылар менен иштөө  жана аларды практикада колдонуу

- Фунционалдык  милдеттери:

 Жарандардын  арыз каттары менен иш алып баруу, жогорку  органдардан 

 келген буйрук, токтом, каттарды  өз убагында аткарылышын көзөмөлдөө. ж.б

                   Талап   кылынуучу    документтер:

- жеке арыз, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баян (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт (4х6 өлчөмүндө 2  даана);

- паспорттун көчүрмөсү;

- эмгек китепчесинин, билими жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү (нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

       Сынакка   катышуу   үчүн   документтер  төмөнкү  дарекке   тапшырылат:

      Базар-Коргон  району , Талдуу-Булак  айыл  аймагы  Каба  айылы ,А.Акматова      

      көчөсү  № 11.   Байланыш   телефону:  (03736) 6-00-06,    0 (778) 226 771, 0 (550) 080 255

      Сынакка документтерди тапшыруу жарыяланган күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде кабыл алынат.

     Э С К Е Р Т М Е :   Талапкерлердин   документтери   бардык       

     квалиффикациялык   талаптарга   жооп  берген   болсо ,  алар   сынакка     

     катышууга  чакырылат.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00