Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Сузак районунун Багыш айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Жооптуу катчы, ж.б.
Талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык  кызмат стажы же тешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөн 5 жылдан кем эмес иш стажы

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси,  Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүнд», «Мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө» мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Президентинин  «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү маселелер жөнүндө» Жарлыгы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Мамлекеттик жарандык кызматы жана мунициплдык кызматты уюштуруу масмелелер жөнүндө», «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу маселелери жөнүндө» токтому.

- билгичтиги:

Иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

 түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаны ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдери ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаны ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү  издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салу;

- көндүмдөрү:

 аналитикалык  жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди тура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин сртатегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштинт жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

чечимдик укутук актылар  мене ниш алып бару жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттик ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилде ишкердик кат алышуу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын функционалдык милдеттери:

 

Жооптуу катчы айылдык кенештин жана айыл өкмөтүнүн иштерин уюштуруучулук камсыз кылуу боюнча иш-аракеттерди координациялайт, туруктуу комиссияларга жана жергиликтүү кенештин депутаттарына, структуралык бөлүмчөлөргө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башка органдарына жардам көрсөтөт.

Айылдык,   кенештердин сессияларын жана айыл  заседаниелерин жана жергиликтүү коомдоштуктардын өкүлдөрүнүн курултайын уюштуруу жана аткаруу үчүн зарыл материалдарды даярдоону камсыз кылат.

 • жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысы, жергиликтүү кенеш жана айыл өкмөтү тарабынан кабыл алынган чечимдер боюнча юридикалык талаптарды сактоого;
 • паспорттук режимдин эрежелерин аткаруу менен байланышкан иштердин абалын, жарандарды  каттоо  жана  каттоодон   чыгаруу  маселелери  боюнча  документацияларды жүргүзүүнү контролдоого;
 • жарандар үчүн  ким  экендигин  ырастоочу  маалымкаттарды,  үй-бүлөлүк,  мүлктүк жоболорду,  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарында каралган  башка- документтерди мыйзам чегинде туура жана так даярдоого;   
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык еотариалдык иш-аракеттерди аткаруу боюнча документацияны жүргүзүүгө;

Айыл  өкмөтүнүн иш-аракеттерин камсыз кылуу бөлүгүндө жооптуу катчы төмөнкүлөргө милдеттүү:

 • айылдык өкмөтүнүн чарбалык китебин жүргүзүүгө;
 • айылдык кенештин сессияларына жана анын туруктуу комиссияларына материалдарды, анын ичинде кенештин жана туруктуу комиссиялардын  чечимдеринин долбоорлорун даярдоо боюнча иштерди уюштурууга;
 • айылдык кенештин жана туруктуу депутаттык комиссиялардын иш пландарын долбоорлорун иштеп чыгууга, анын бекиткенден кийинки аткарылышын контролдооого;
 • Айылдык кенештердин депутаттарына    сессияларды,    туруктуу комиссиялардын заседаниелерин чакыруу жөнундө кабарлоого;
 • айылдык кенештердин сессияларынын, ал эми зарыл болгон учурда туруктуу депутаттык комиссиялардын протоколун жүргүзүүгө, кабыл алынган чечимдерди ишке ашыруу боюнча иштерди камсыз кылууга;
 • туруктуу жана башка депутаттык комиссиялардын документацияларын камтуу менен жергиликтүү кенештин документацияларын сактоону, системалаштырууну жана тиешелүү абалын камсыз кылууга;  
 • убактылуу депутаттык комиссиядарга уюштуруучулук жардам көрсөтүүгө;
 • айыл өкмөтүнүн иш кагаздарын,   анын   ичинде  айылдык кенештерге жарандардын даттануулары жана кайрылуулары менен иштөөну жүргүзүүгө;
 • жергиликтүү коомдоштуктардын уставына, айыл өкмөтүнүн иш регламентине ылайык жана   жергиликтүү   өз   алдынча   башкаруунун башчысынын тапшырмасы боюнча башка иш-милдеттерди ишке ашырууга.

Айыл   өкмөтүнүн иш-аракеттерин   камсыз   кылуу   бөлүгүндө   жооптуу   катчы төмөнкүлөргө милдеттүү

 • айыл өкмөтүнүн заседаниелерине материалдарды, анын  ичинде айыл өкмөтүнүн чечимдеринин долбоорлорун даярдоо боюнча иштерди уюштурууга;
 • айыл өкмөтүнүн календарлык иш планынын долбоорун иштеп чыгууга жана айыл өкмөтүнүн башчысы бекиткенден кийин анын аткарылышын контролдоого;
 • айыл өкмөтүнүн документацияларын сактоону, системалаштырууну жана тиешелүү абалын камсыз кылууга;
 • айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин кадрдык документацияларын жүргүзүүнү жана сактоону көзөмөлдөө;
 • айыл өкмөтүндө жарандардын даттануулары жана кайрылуулары  менен иштөөну кошкондо айыл өкмөтүнүн иш кагаздарын, ошондой эле келгендерди кабыл алуу журналын жүргүзүүнү контролдоого;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген мөөнөттө архивге документтерди тапшырууга;
 • жергиликтүү коомдоштуктардын уставына ылайык жана айыл өкмөтүнүн башчысынын тапшырмасы боюнча башка иш-милдеттерди ишке ашырууга.

 

Жер маселелери боюнча жетектөөчү адис:

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Агрардык жана башка багыттагы жогорку билим же кесиптик орто билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

 Билими:

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы № 243-токтому менен жактырылган), Кыргыз Республикасында Өкмөтүнүн «Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуу-сатып алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө» 2001-жылдын 13-августундагы №427 токтому-кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана /же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу:

-кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

-жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик жана/ же расмий тилдерде ищкердик кат алышуу;

-командада иштөө.

Ыктуулук:

 • мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
 • -компютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукталарды колдоно билүү.

 

             ФУНКЦИОНАЛДЫК МИЛДЕТТЕР:

 

 • Жергиликтүү коомдоштуктунаймагындагы турак жай фондунун абалын изилдөө жана жергиликтүү кенеш үчүн тиешелүү малымат даярдоого:
 • Жергиликтүүкенештик, жергиликтүү кенештин тиешелүү туруктуу депутаттык комиссиясынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын суроо-талабы боюнча маалымат даярдоого;
 • Жер,турак жай маселелери, анын ичинде турак жай фондунун өнүктүрүү жана жакыр жарандардын турак жай шарттарын жакшыртуу боюнча чечимдерин мыйзам чегинде долбоорлорун жана тийиштүү иш кагаздарын даярдоого;
 • Жергиликтүү кеңеш жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысы кабыл алган чечимдерди аткарууну камсыз кылууга;

 

                     Аскердик эсепке алуу столунун инспектору (1шт.бирдик)

 

1)кесиптик билиминин деңгээли;

-Жогорку билим же кесиптик орто билим

 

2)Стажы жана иш тажрыйбасы;

-стажына талап коюлбайт.

 

3)Кесиптик компетенциясы;

-Билими:

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» мыйзамы.


Көндүмдөр:

- Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- Кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- Жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- Мамлекеттик жана / же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- Командада иштөө.

Ыктуулук:

-Мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

-Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

                                       ФУНКЦИОНАЛДЫК МИЛДЕТТЕР:

 • Аскерге милдетүүлөрдүн жана чакырылуучулардын арасында “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын кыйшаюсуз сактоо, аскердик каттоого туруу боюнча кеңири түшүндүрүү ишин такай жүргүзүүгө жана бул Мыйзамдын сакталышына катуу контролду камсыздоого;
 • Аскер комиссариатарынын жана жогору турган уюмдардын ишканалардагы аскерге милдетүүлөрдүн эсепке алуунун жана брондолушунун абалын текшерүүлөрүнүн журналын жүргүзүүгө;
 • Мобилизациялоону жүргүзүү мезгилинде аскерге милдетүүлөргө билдирүү жана издөө тобунун начальнигинин милдетин аткарууга;
 • Жүргүзүлгөн иштердин натыйжалары жөнүндө аскер комиссариатына жергиликтүү өз алдынча башкруунун башчысына маалымат берүүгө;
 • Аскердик катоого алууга тиешелүү Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына ылайык башка кызматтык милдеттерди аткарууга

 

Сынакка катышуу үчүн талап кылуунун иш кагаздар: жеке арыз, кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча, 1х4 өлчөмүндө 2 даана сүрөт, паспорттун көчүрмөсү, билим тууралуу документтин эмгек китпчесинин көчүрмөлөрү (нотариалдык түрдө, же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн), өмүр баян (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө малыматты көрсөтүү менен), резюме.

 

   Документтерди кабыл алуу кулактандыруу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде төмөндөгү дарек боюнча жүргүзүлөт: Сузак району, Октябрь айылы, Багыш айыл өкмөтүнүн 2-кабаты, №3-кабинети, тел:(03722)3-22-72

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-11-05 08:30:00
Дата аягы: 2018-11-21 17:30:00