Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Нурманбет айыл өкмөтү Ысык-Ата району
Бөлүм: айыл өкмө
Кызмат орду: Аскердик эсепке алуу инспектору- 1 орун жана Турак-жай коммуналдык чарбасы боюнча адис-1 орун
Талаптар:

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык Ысык-Ата районунун Нурманбет  айыл өкмөтү төмөндөгү ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарга конкурс жарыялайт:

1.Аскердик эсепке алуу инспектору- 1 орун

Квалификациялык талаптар:

1.Билими боюнча: жогорку билим же  орто кесиптик билими,

2.Иш тажрыйбасы боюнча: иш стажына талап коюлбайт

3.Кесиптик компетенттүүлүгү боюнча:

Билүүсү зарыл:

Кыргыз Республикасынын “Жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” мыйзамы,Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо жөнүндө” мыйзамы,               

-зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди, компьютердик программаларды билүүсү

-билгичтиги:

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу

-документтерди,маалыматтарды,суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо

-маалыматтарды чогултуп,анализдеп, систематизациялоону билүү.

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу

-мамлекеттик жана /же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо

-командада иштөө

-көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иште колдонуу.

-компьютердик жана уюштуруу техникасын,зарыл болгон программалык продуктыларды колдоно билүү

Аскердик эсепке алуу инспекторунун функционалдык-кызматтык милдеттери:

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо

-жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу

-кызматтык этика ченемдерин сактоо

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички эмгек тартибин,кызматтык нускамалардын эрежелерин,кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз аракеттенүү тартибин сактоо

-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деңгээлин сактоо

-ченемдик-укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу

-отчетторду түзүү

-жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда ана сапаттуу аткаруу

-өз компетенциясынын чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү

 

  1. Турак-жай коммуналдык чарбасы боюнча адис-1 орун

Квалификациялык талаптар:

1.Билими боюнча:  жогорку  билим же орто кесиптик билими,

2.Иш тажрыйбасы боюнча: иш стажына талап коюлбайт

3.Кесиптик компетенттүүлүгү боюнча:

Билүүсү зарыл:

Кыргыз Республикасынын “Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү Жобосу” ,Кыргыз Республикасынын “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” мыйзамы,               

-зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди, компьютердик программаларды билүүсү

-билгичтиги:

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу

-документтерди,маалыматтарды,суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо

-маалыматтарды чогултуп,анализдеп, систематизациялоону билүү.

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу

-мамлекеттик жана /же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо

-командада иштөө

-көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иште колдонуу.

-компьютердик жана уюштуруу техникасын,зарыл болгон программалык продуктыларды колдоно билүү

Турак -жай коммуналдык чарбасы боюнча адистин функционалдык-кызматтык милдеттери:

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо

-жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу

-кызматтык этика ченемдерин сактоо

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички эмгек тартибин,кызматтык нускамалардын эрежелерин,кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз аракеттенүү тартибин сактоо

-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деңгээлин сактоо

-ченемдик-укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу

-отчетторду түзүү

-жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда ана сапаттуу аткаруу

-өз компетенциясынын чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү

Талап кылынуучу документтер:

-Конкурска катышуу жөнүндөгү арызы ваканттык орундун аталышын көрсөтүү менен,

-өздүк баракчасы,

-соттолбогондугу же соттолгондугун кошо көрсөтүү менен өмүр баяны,

-резюме,

-2 сүрөт(3х4см),

-паспортунун көчүрмөсү,

-нотариалдык  же персоналды башкаруу бөлүмү тарабынан күбөлөндүргөн  эмгек китепчесинин көчүрмөсү

- нотариалдык же персоналды башкаруу бөлүмү тарабынан күбөлөндүрүлгөн билими жөнүндөгү документтеринин көчүрмөсү

Паспорту конкурска келгенде көрсөтүлөт.

            Документтер конкурс жарыяланган күндөн тартып 10 жумуш күндүн ичинде төмөнкү даректе айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы тарабынан кабыл алынат : Нурманбет  айыл өкмөтү, Нурманбет айылы, Т.Андашев көчөсү №41, сурап билүү телефону: 03132 62000

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-12-04 00:00:00
Дата аягы: 2018-12-17 00:00:00