Вакансиялар Мамлекеттик органдардын
борбордук аппаратында

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Бөлүм: Министерства финансов Кыргызской Республики
Кызмат орду: СТАТС-СЕКРЕТАРЬ
Талаптар:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК КАДР КЫЗМАТЫ

 

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык

кызмат жөнүндө» Мыйзамына ылайык

 

 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин

 

СТАТС-КАТЧЫСЫНЫН

 

бош кызмат орунун ээлөөгө

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында

конкурс жарыялайт:

 

 

Квалификациялык талаптар:

 

 • жогорку кесиптик билим (мамлекеттик/муниципалдык башкаруу, адам ресурстарын башкаруу тармагындагы билимдин бар болушу артыкчылыкка ээ).

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтарда башкы кызмат орундарында иштеген 5 жылдан кем эмес жалпы стажы же башка иш чөйрөлөрүндө 7 жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы, бирок бир эле убакта мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтардагы башкы кызмат орундарында 3 жылдан кем эмес иштеген жалпы стажы.

 

 

Баардык кызмат орундары үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды билүү милдеттүү:

 

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» конституциялык Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө», «Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө», «Мамлекеттик тил жөнүндө», «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө», «Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө», «Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө», «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө», «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» мыйзамдары; Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын Этика кодекси, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 707 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын статс-катчысы жөнүндө жобо, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 «Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө» токтому, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарды жүргүзүү боюнча типтүү нускама, ошондой эле тийиштүү кызматтык милдеттерди аткаруу боюнча мамилелерди теске салган Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары.

 

 • кадрдык жана финансылык менеджменттин маселелерин билүү;
 • мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
 • аналитикалык документтерди түзүү ыкмалары, презентациялык ыкмалар, талдоо жүргүзүү жөндөмдүүлүгү;
 • компьютерди билүү;
 • демилгелүүлүк, командада иштөө жөндөмү, жоопкерчилик.

 

Кызматтык милдеттер:

 • мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырат;
 • мамлекеттик органдардын максаттарына жана милдеттерине жетишүүсү боюнча анын ишин уюштурууну камсыз кылат;
 • мамлекеттик органдардын ишинин стратегиялык, келечектүү пландарын, түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жана кызматчылардын пландарын иштеп чыгууну уюштурат;
 • программалык бюджетти иштеп чыгуу жана ишке ашыруу үчүн жооп берет;
 • мамлекеттик органдын башкаруу түзүмүн иштеп чыгат;
 • мамлекеттик органдын персоналды башкаруу кызматынын ишин уюштурат;
 • кызматчылардын карьералык өсүүсүн пландоо боюнча ишти камсыз кылат;
 • мамлекеттик органда кадрларды тандоону жана жайгаштырууну уюштурат;
 • коррупцияга каршы чараларды иштеп чыгат жана алардын ишке ашырылышын уюштурат;
 • башкаруунун заманбап технологияларын киргизүүнү уюштурат;
 • колдоо иш-милдеттерин, анын ичинде финансылык, материалдык жана адам ресурстарын башкарууну жүзөгө ашырат;
 • кызматчылардын дараметин жогорулатууну камсыз кылат;
 • кызматчыларды материалдык жана материалдык эмес жүйөлөштүрүүнүн механизмдерин иштеп чыгат;
 • мамлекеттик органдын ишине мониторинг жүргүзүү тутумун иштеп чыгат жана иштешин камсыз кылат;
 • аткаруу жана эмгек тартиби үчүн көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат;
 • кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу, аныктоо жана чечүү боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат;
 • кызматчылардын ишин баалоону жүргүзүүнү уюштурат;
 • мамлекеттик органдын ишин өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдайт;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан өзүнө берилген башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

 

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин төрагасынын атына жазылган арыз; кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, сүрөтү менен; резюме, өмүр баяны; сунуш каттары (2-3 даана); паспорттун көчүрмөсү; билими жөнүндө, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам ыйгарылгандыгы жөнүндө дипломдордун көчүрмөлөрү; сертификаттардын көчүрмөлөрү; эмгек китепчесинин көчүрмөсү (эмгек китепчесинин, билими жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги кызматчыларды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

 

Жаран документтерди көктөмөгө салып, толук көлөмдө жана өзү тапшырышы керек. Толук эмес көлөмдө чогултулган жана белгиленген талаптарга туура келбеген документтер жана маалыматтар кабыл алынбайт.

 

Конкурска катышууга уруксат алган жарандар полиграфта тестирлөөгө тийиш.

 

Документтер 2019-жылдын 15-январынын 18-00 саатына чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Чүй проспекти, 122, кабинеттер: 208, 211. Байланыш телефондору: 66-01-98, 66-01-93.

 

Квалификациялык талаптарга туура келген талапкерлер тестирлөөдөн өтүү үчүн чакырылат.

Конкурс өтө турган күнү жана жайы жөнүндө кошумча маалымат берилет.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-01-09 00:00:00
Дата аягы: 2019-01-15 00:00:00