Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: НООКАТ РАЙОНУ КЫРГЫЗ-АТА АЙЫЛ ӨКМӨТҮ
Бөлүм: Айыл өкмөтү
Кызмат орду: Инспектор
Талаптар:

НООКАТ РАЙОНУ КЫРГЫЗ-АТА АЙЫЛ ОКМОТУ 

Муниципалдык бош кызмат орундарына конкрус жарыялайт.

 

1. Айыл окмотунун аскердик эсепке алуу боюнча инспектору 1 бош кызмат ордуна.

-жогорку же атайын орто билимдуу:

-компьютерди иштей билуусу:

-жогорку уюштуруучулук жондомдуулугу:

 

Функционалдык милдети: 

 Айыл аймактагы аскерге милдеттуулордун жана аскерге чакыруулардын эсебин аныктайт.  тизмелерин тузот. Аларга аскер комиссиряты  тарабынан аскерге чакыруу боюнча повескаларды жеткирет. Альтернативтик кызмат отучулордун санын аныктайт жана алар тарабынан толонучу толомдордун аткарылышын камсыз кылат.

 

Конкурска катышуу учун томондогудой доументерди тапшыруусу зарыл:

-Конкрустун комиссиянын торагасынын атына жеке жазылган арызы
-Резюме
-Оздук баракчасы  

-3х4 фото суроту ( 2 даана)
-Паспортунун кочурмосу
-Эмгек китепчесинин, билими жөнүндөгү документтеринин (нотариуста күбөлөндүрүлгон) көчүрмөсү.
-Соттугу жоктугу жөнүндө аныктама
-омур баян 

Сынакка катышуу \ч\н жогоруда кърсът\лгън документтердин топтому менен жарыя жарыка чыккандан тартып 2 жума аралыгында  Кыргыз-ата  айыл окмотундо кабыл алынат Сурап билуу учун (0776) 31 42 56  же (0773) 07 91 05 .

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-01-12 00:00:00
Дата аягы: 2016-01-26 00:00:00