Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Базар-Коргон районуна караштуу Талдуу-Булак айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: 1.Жооптуу катчы (1 шт. бирдик), ж.б.
Талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө», «Мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө» «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Президентинин «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү маселелер жөнүндө» Жарлыгы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө», «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу маселелери жөнүндө», Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы бекитүү жөнүндө»   токтому.

 

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын

жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

 

- Фунционалдык  милдеттери:

Айылдык  кеңештин жана айыл өкмөтүнүн  иштерин  уюштуруучулук иш  аракеттерди координациялайт, туруктуу комиссияларга  жана жергиликтүү  кеңештин  депутаттарына  структуралык  бөлүмчөлөргө  жана жергиликтүү  өз алдынча  башкаруунун  башка  органдарына жардам  көрсөтүү.  Жарандарды каттоо  каттоодон чыгаруу, Кыргыз  Республикасынын  мызамдарына  ылайык нотариалдык  иш –аракеттерди аткаруу.ж.б.

 

2 Финансылык экономикалык бөлүмүнүн башчысы (1 шт. бирдик)

                       

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, «Кыргыз Республикасынын
социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамдары.

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

 

- Фунционалдык  милдеттери:

Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарында  аныкталган тартипте аймакты  социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн божомолуна ылайык алдыдагы  финансылык  жылга кирешелер  жана  чыгашалар  боюнча  жергиликтүү  бюджеттин  долбоорун түзүү жана аны  кеңештин  бюджеттик  комиссиясына берүү. Айыл өкмөтүнүн  бюджетинин  орто мөөнөтүү божомолун  иштеп  чыгууну  уюштуруу.ж.б.,

 

  1. Жетектөөчү адис – экономист-статист (1шт.бирдик)

 Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык, физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика багытындагы жогорку же  атайын кесиптик  орто билим

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик божомолдоо жөнүндө» мыйзамдары.

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

 ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу

 

- Фунционалдык  милдеттери:

-алдындагы жылга жана орто мөөнөтүү (үч жылга) келечкке аймакты социалдык экономиялдык өнүктүрүү программасын  түзүү үчүн баштапкы маалыматтарды даярдоого:

-жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан уюмдарды,мекемелерди жана ишканаларды иш-аракетине комплекстүү экономикалык талдоо жүргүзүүгө , товарларды  чыгарууну кеңейтүү, капиталдык салымдарды жана жергиликтүү эмгек  ресурстарын натыйжалуу пайдалануу боюнча кызматтарды жана жумуштарды көрсөтүү, резервтерди аныктоо:

-анын ишин жана улам өзгөрүп туруучу тышкы жана ички экономикалык шарттарга башкаруу системасын конүктүрүү максатында жергиликтүү коомдоштукту өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгууга  катышууга:

-экономикалык  болжолдо көрсөткүчтөрүнүнүн аткарылышына контроль жургузуугө, ошондой эле жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан уюмдарын, мекмелердин жана ишканалардын иштеринин өндүрүштүк жана техника-экономикалык көрсөткүчтөрүнүн эсебин жүргүзүгө жана  белгиленген мөнөттөрдө айыл окуругуна жана статистика органдарына аймактын социалдык-экономикалык өнүгүшү тууралу маалымат берүүгө. ж.б

 

4 . Компьютердик технология жана маалымат боюнча  адис (1 шт.бирдик)

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же орто кесиптик билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын  кароо тартиби  жөнүндө”  мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын  жүргүзүү  боюнча типтүү  нускаманы бекитүү жөнүндө” токтому.   

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны

практикалык иште колдонуу; кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;  жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу; командада иштөө;

- көндүмдөрү:

 

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

- Фунционалдык  милдеттери:

 -Иш кагаздар жүргүзүчү төмөнкүлөргө милдеттүү:

-айыл өкмөтүнөжана айылдык (поселкалык) кеңешке келип түшкөн кат-кабарларды кабыл алууга каттоого:

-кат-кабарларды документин аткаруучусуеа өткөрүп берүүнү  жүргүзүүгө:

-документерди каттоого, көбөйтүүгө жана алардын айыл өкмөтүнө жана жергиликтүү кеңеште кыдыртылышына жана аткарылышына контрол жүргүзүгө,:

-документтерди аткаруу маселелери боюнча айыл өкмөтүндө башчы үчүн маалымат  даярдоого:

-иштердин номенкулатурасы жана башка документерди жүргүзүгө ж.б.

 

                  Талап кылынуучу документтер:

- жеке арызы, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт;

- паспорттун көчүрмөсү;

- керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

      С ынака   катышуу   үчүн   документтер  төмөнкү  дарекке   тапшырылат:

      Базар-Коргон  району , Талдуу-Булак  айыл  аймагы  Каба  айылы ,А.Акматова      

      көчөсү  № 11.   Байланыш   телефону:  (03736) 6-00-06,    0 (778) 226 771

                                                                                                            0 (550) 080 255

      Сынакка документтерди тапшыруу жарыяланган күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде кабыл алынат.    

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00