Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Бешик-Жон айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Муниципалдык менчикти тейлөө жана жер маселеси боюнча жетектөөчү адис, ж.б.
Талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же айыл чарба багытындагы орто кесиптик билим

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

 Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө мыйзамы,Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуу-сатып алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө» 2001-жылдын 13-августундагы №427 токтому.

Милдеттер:

-Жергиликтүү коомдоштуктун муниципалдык менчигиндеги жолдорун,имараттарын,курулуштардын абалдарын жана пайдаланууга жана тескөөгө байланыштуу мамилелер боюнча жергиликтүү өз алдынча  башкаруунун башчысына өнүктүрүү ,жакшыртуу сунуштарын даярдоо; Айыл чарба  желерин кайра бөлуштүрүү фондунун жерлерин пайдалангандык үчүн дифференцияланган ставкаларды аныктоо боюнча жергиликтүү кенеш тарабынан бекитүү үчүн сунуш киргизүү;

Ижаралар менен келишимдерди түзүп,айыл өкмөт башчысынын кароосуна сунуш кылат жана аларды жыйынтыгын чыгарууга:

Агрардык саясатты жүргүзүүгө жана жалпы принциптерин сактоого көмөктөшүүгө:

Айыл чаба жерлерин максаттуу пайдалануу,жер рыногун түзүү жана анын натыйжалуу иштеши боюнча чараларды көрүү.

Статистикалык органдарга жер боюнча статистикалык маалыматтарды берүүгө.

Муниципалдык менчиктин рээстрин түзүү.

Аскердик каттоо адиси

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же кесиптик  орто  билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдагы 4-декабрындагы “Жарандардарды каттоого алуу жана чыгаруу жөнүндө”№886 токтому

Милдеттери:

Аскерге чакыруулардын алгачкы каттоосун жүргүзүү;

Айылдын аймагындагы ишканалардын эсебин алууга, алардын аскердик каттоо иштерине системалуу көзөмөлдөө,жылына бир жолудан кем эмес аскерге милдеттүүлөрдөн алгачкы каттоосун каттоого алуу маалыматтарына салыштырып текшерүү жүргүзүү;

Аймактагы 16   жашка жеткен жана паспорттору жок,  паспорт жашынан өткөн жарандардын эсебин жүргүзүү, аларды паспорт менен камсыз кылуу, жарандарды каттоого коюу, каттоодон чыгаруу.

Этникалык кыргыздарды каттоого алуу жана алардын жарандык паспорт алуусуна документтерди даярдоо.

СЫНАККА КАТЫШУУ УЧУН ТАЛАП КЫЛЫНУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР:

жеке арызы, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт; паспорттун көчүрмөсү; керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт); сунуш каттары.

    Документтер газетага жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күндүк мөөнөттө төмөнкү дарекке тапшыруу зарыл: Базар-Коргон району,Бешик-Жон айыл өкмөтү, Бешик-Жон айылы: А.Масабиров көчөсү №7.Байланышуу үчүн телефондор (03736) 5-00-33. 0776-10-12-82

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-01-25 00:00:00
Дата аягы: 2019-02-07 00:00:00