Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Сузак районунун С.Атабеков айыл окмоту
Бөлүм:
Кызмат орду: Социалдык маселелер боюнча башкы адис ж.б
Талаптар:

Сузак районунун С.Атабеков айыл окмоту Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат  жонундо”» Мыйзамына ылайык томондогу бош административдик муниципалдык   кызмат орундарына

                                       С Ы Н А К  Ж А Р Ы Я Л А Й Т

1) Башкы адис социалдык маселелер боюнча башкы адис (1 шт бирдик)

 

1)Кесиптик билимдин деӊгели:

-Гуманитардык, социалдык илимдер, педагогикалык, саламаттыкты сактоо багыты

боюнча жогорку билим

               2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана /же муниципалдык кызмат стажы же тийиштуу кесиптик чойродо 3жылдан кес эмес иш стажы.

3) Кесиптик компетенттуулугу:

-томонкулорду билуу:

Кыргыз Республикасынын “Билим беруу жонундо”,

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамы, “Коомдук саламаттык сактоо жонундоо”,  “маданият жонундо”  мыйзамдары

 

                    функционалдык милдеттери

 • мамлекеттик аз камсыз үй бүлөлөрдүн жөлөк пулдарын алууга документтерди атайын комиссиянын бекитүүсүнө даярдоого жана берүүгө;
 • берилген маалыматтардын тууралыгын текшерүүгө;
 • кедейликтен чыгаруу максатында үй-бүлөлөрдү социалдык жактан колдоо боюнча иш чараларды иштеп чыгууга;
 • жетиштүү камсыз болбогон көрсөтүлүүчү социалдык жардамдарды бардык түрлөрү (пособия, женилдиктер,   материалдык,   гуманитардык   жана   башка   жардам)   жөнүндө маалыматтарды маалыматтар банкына киргизүүгө;
 • айылдык кенеш аймагындагы уюмдардан, мекемелерден жана айыл чарба ишканаларынан зарыл маалыматтарды жана социалдык жактан коргоо маданият, билим берүү, медициналык жана пенсиялык тейлөө боюнча маселелерди чечүү үчүн зарыл болгон аналитикалык материалдарды алууга;
 • жүргүзүлгөн иштер жөнүндө жылдык жана аралыктык отчетторду, ошондой эле үй-булөлөрдүн социалдык паспортторун толтуруу жана жетиштуу камсыз болбогон үй-булөлөргө  жана  жарандарга  көрсөтулгөн  ар  кандай  материалдык  жардамдар  боюнча отчетторду түзүүгө;
 • диний экстремизмдерди алдын алуу, калк арасында, жаштар арасында радикалдык-экстремистик деп табылган топтор боюнча иш чарларды жүргүзүүгө;

       Жетектөөчу адис социалдык паспортоштурууну ишке ашыруу, үй-   

       булөнун жана балдардын укуктары менен таламдарын коргоо  

       боюнча милдеттерди аткаруу, айылдык кенештин жакыр

       тургундарына даректүү социалдык жардам көрсөтүү максатында   

      айыл башчылары, калкты социалдык жактан коргоо, ишке     

      орноштуруу кызматтары, саламаттык сактоо жана билим берүү  

      органдары, камкорчулук жана көзөмөлчүлүк боюнча комиссия,

      жашы жетпегендердин иштери боюнча комиссия, участкалык

      инспектор, улуттук жана эл аралык волонтерлор, өкмөттүк эмес

      жана коомдук уюмдар менен кызматташууга тийиш.

Жакыр үй-булөлөргө жана жарандарга социалдык паспорттор төмөнкү максатта жүргүзүлөт:

 • үй-бүлөнүн жакырдыгын жана анын себептерин, анын жардамга муктаждык денгзэлин, кирешелер тууралуу маалыматтарды аныктоо;
 • чьшыгы муктаж болгондорго даректүү социалдык колдоо көрсөтүү;
 • кедейликтин аймактык картасын, тургундардын турмуш денгээлин жакшыртуу боюнча чараларды көрүү үчүн программаларды түзүү;
 • даректүү социалдык колдоо көрсөтүү үчүн уюмдарды тартуу;
 • кедейликтен чыгуунун өз алдынча жолдорун издөө жакыр үй-бүлөлөргө шарт түзүү;
 • жекече иш жүргүзүү боюнча үй-бүлөлөрдү ылгоо жана пландарды түзүү;
 • мамлекеттик пособиялерди,  социалдык  женилдиктерди  жана  компенсацияларды чектөөгө   жарандардын   документтерин   тариздөө,   документтерди   райондук   социалдык коргоо башкармалыктарына берүү;

2)Жетектоочу  адис -  бухгалтер ( 1шт бирдик)

     1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим же орто кесиптик билим.

       2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

-иш стажына талап коюлбайт.

       3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо         тартиби жөнүндө» мыйзамы ,

 Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» мыйзамы

 

     функционалдык милдеттери:

 • жергиликтүү бюджеттин чыгымдары боюнча сметалык-финансылык документтерди түзүүнүн тууралыгын, тариздөөнү жана бекитүү контролдоого, бюджеттик мекемелердин сметаларын долбоорлорун   түзүүдө   ченемдик-тарифтик   талаптарынын   тууралыгын текшерүүгө жана айылдык аймагында жайгашкан уюмдарга, мекемелерге жана ишаканаларга  бюджетти  иштеп  чыгуу  үчүн кабыл  алынган  тармактык   чыгымдардын нормативдерин жеткирүүгө;
 • социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасына ылайык алдыдагы финансылык жылга бюджеттин долбоорун түзүү боюнча иштерди уюштурууга жана аны белтиленген мөөнөттөрдө кенештин   бюджеттик   комиссиясына   жана   жогоруда   турган   финансы органдарына (райондук финансы бөлүмү) берүүгө;
 • аны кенеш бекиткенден кийин бюджеттик аткаруу чараларын көөрүүгө;
 • бюджеттик процесстин айкындыгын жана ачыктыгын камсыз кылууга;
 • айылдык кенештин бюджетинен кирешелеринин жана чыгашаларынын жазууларын бюджеттик классификацияга ылайык түзүүгө жана анын аткарылышын камсыз кылууга
 • бюджеттен ассигнованиелердин кварталдык бөлүнүшү боюнча бюджеттик мекемелерге жеткирүүгө;
 • жергиликтүү бюджетин   аткарылышына,   бюджеттен   тышкаркы   каражаттардын чыгамдалышына жана кассалык аткарылышына контроль жүргүзүүгө;
 • бөлүмдүн адистеринин катышуусу менен айыл өкмөтүнө караштуу структуралардын финансалык чарбалык иш аракеттерине текшерүүлөрдү уюштурууга;
 • бюджеттик каражаттардын чыгымдалышына мезгили менен (квартал сайын) талдоо жүргүзүүгө жана   зарыл   учурларда   аларды   натыйжалуу   пайдалануу   боюнча   сунуш киргизүүгө;
 • жумуш убактысын эсепке алуунун табелин жүргүзүүгө, эмгек акыны эсептөөгө;
 • бюджеттин каражаттарынан жана атайын каражаттардан эмгек акы төлөөгө эмгек макулдашууларын (келишимдерин) тариздөөнүн тууралыгын текшерүүгө;
 • КБФнын жерлеринен тушкон акча каражатынын ижарачылар боюнча учетун жургузуу.
 • бекитилген бюджетке   ылайык  бюджетик каржылоону, ошондой   эле   карыздык каражатты (кыска жана узак мөөнөттүү кредит, ссудалар ж.б.) камтыган айыл өкмөтүнүн   иш   аракеттерин каржылоону жүргүзүүгө; 
 • бюджетти кассалык аткарууну жүргүзүү боюнча казначылыктын региондук бөлүмдөрү менен күндөлүк иштерди жүргүзүүгө;
 • накталай акчаларды жана так отчеттуулуктагы бланктарды, баалуу муниципалдык кагаздарды кабыл алуу, берүү жана cактoo жана алардын сакталуучулугун камсыз кылуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө
 • эмгек акыны   төлөөгө ведомостволорду өз убагында Демирбанка тапшыруу, башка документтерди өз учурунда тариздөөгө жана контроль жүргүзүүгө;
 • бөлүмдүн начальнигинин башкы бухгалтердин башка тапшырмаларын аткарууга;

 

 1. Жер маселелери боюнча жетектоочу адис ( 1 шт бирдик)

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

    - агрардык жана башка багыттагы жогорку билим же кесиптик орто билим   2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамы , Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы № 243-токтому менен жактырылган), Кыргыз Республикасында Өкмөтүнүн «Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуу-сатып алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө» 2001-жылдын 13-августундагы №427 токтому.

   функционалдык милдеттери

 • жергиликтүү коомдоштуктун аймагндагы турак жай фондунун абалын изилдөвгө жана жергиликтүү кенеш үчүн тиешелүү   маалымат даярдоого;
 • жергиликтүү кенештик,   жергиликтүү   кенештин   тиешелүү   туруктуу   депутаттык комииссиянын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын суроо-талабы боюнча маалымат даярдоого;
 • жер, турак жай маселелери, анын ичинде турак жай  фондун өнүктүрүү жана жакыр жарандардын   турак   жай   шарттарын   жакшыртуу   боюнча   чечимдердин   мыйзам чегинде долбоорлорун жана тийиштүү иш кагаздарын даярдоого;
 • жергиликтүү кенеш жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысы кабыл алган чечимдерди аткарууну камсыз кылууга;
 • жергиликтүү кенешти,   жергиликтүү   өз   алдынча   башкаруунун   башчысынын тапшыруусу боюнча турак жай маселелерине байланышкан башка иштерди жүргүзүүгө;
 • жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жана жергиликтүү кенештин айыл чарба жерлерин кайра   бөлүштүрүү   фондунун  жерлерин   бөлүштүрүүгө   жана  пайдаланууга тийиштүү чечимдерин аткарууну уюштурууга;

 

 • айыл чарба   жерлерин   кайра   бөлүштүрүү  фондунун   жерлерин,   чабындыларды, жайыттарды ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;

 

 • жергиликтүү өз    алдынча    башкаруунун    башчысына    айыл    чарба    жерлерин пайдалангандыгы үчүн дифференциалданган ставкаларды кыртыштын бонитетинин баллын эске алып аныктоо боюнча жергиликтүү кенеш тарабынан бекитүү үчүн сунуш киргизүүгө;
 • жер участокторун алып коюу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык материалдарды сот органдарына өткөрүү үчүн даярдоо
 • муниципалдык менчикти пайдаланууга жана тескөөгө байланыштуу маселелер боюнча жергиликтүү кенештин жана айыл өкмөтүнүн чечимдеринин долбоорлорун мыйзамдарга ылайык даярдоого жана алардын аткарылышын контролдоого;
 • жергиликтүү коомдоштуктун муниципалдык менчигиндеги жолдордун, имараттардын, курулмалардын абалдарын жана пайдаланылышын иликтөөгө, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына сунуштарды даярдоого;
 • жоюлуучу ишканаларды менчиктештирүүгө жана социалдык-маданий, тиричилик жана чарбалык багыттагы объектилерди жана жабдууларды жергиликтүү өз алдынча башкаруунун.-балансына өткөрүп берүүгө катышууга;
 • жергиликтүү кенештин,   жергиликктүү   өз   алдынча   башкаруунун   башчысыньн муниципалдык менчиктеги ишканалар менен мекемелердин өндуруштук жана финансылык-чарбалык иш-аракетине таандык чечимдерик контролдоого жана аткарууга;
 • муниципалдык менчики убактылуу же туруктуу ээликке жана пайдаланууга берүүнүн тартиби жана шарттары жөнундө нормативдик актылардын долбоорлорун даярдоого;
 • мүлктүн менчик ээлери менек коммуналдык кызматтарды көрсөтүү же турак жай үчүн, ошондой эле   жергиликтүү   жамааттын   социалдык   жана   маданий   ишкердиги   үчүн пайдаланылуучу мүлктү муниципалдык менчикке өткөрүп берүүгө же сатууга карата контракттарды түзүүгө;
 • мүлккө муниципалдык менчиктин реестрин жүргүзүүгө, ошондой эле муниципалдык менчикти натыйжалуу башкарууга кepeктүү башка маалыматгарды топтоого;
 • муниципалдык менчикти  камсыздандыруунун  тартибин   жана   анын   сакталышын камсыздоонун башка ыкмаларын аныктоо боюнча сунуштарды даярдоого;
 • жергиликтүү кенештин,   жергиликтүү   өз   алдынча   башкаруунун    башчысынын тапшырмасы боюнча башка миддеттерди ишке ашырууга.
 • жергиликтүү жамааттын аймагындагы курулуш иштерин жүргүзүүчу ишканалардын, мекемелердин өкүлдөрү, ошондой эле жеке адамдар менен курулуш нормаларын сактоо маселеси боюнча инструктура өткөрүүгө;
 • тийиштуу мамлекеттик кызматтар менен бирдикте курулуш иштерин жүргүзүүчу юридикалык жактарда  жана  жеке  адамдарда  курулуштук  документтери  бар  экенин, тургузулган    курулмалардын    архитектуралык    жана    санитардык    нормаларга,    өрт коопсуздугуна ылайык келишин текшерүүгө;
 • жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына калктуу конуштун архитектуралык көрунушу маселеси боюнча сунуштарды даярдоого;
 • имараттардын жана курулмалардын курулуш нормаларына ылайык келишин изилдөөгө, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына тийиштүү маалымат даярдоого;

 

 • жергиликтүү жамааттын турмуш-шартын камсыздоонун жаны объекттерин  куруу жөнүндө чечимдердин долбоорлорун даярдоого;

 

 • жергиликтүү кеңештин,   жергиликтүү   өз   алдынча   башкаруунун   башчысынын тапшырмалары боюнча, ошондой эле өткөрүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын негизинде курулуш маселеси боюнча иштин башка түрлөрүн аткарууга;

 

 

 1. - Салык боюнча - адис (1шт бирдик)

 

 1. 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим же кесиптик орто билим

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт

 1. 3. Кесиптик компетенциясы:

-төмөнкулөрду билуу

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамы “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө” мыйзамы.

 

Билгичтиги:

Жогорку турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу:

Документтерди, маалыматтарды суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо:кызматтык милдеттерге ылайык оз ишин натыйжалуу пландаштыруу:

            -  функционалдык милдеттери

 • кенештин чечими менен киргизилген аймакта колдонулуучу жергиликтүү салыктардын жана жыйымдардын түшүүсүнүн түзүлгөн динамикасын, ошондой эле уюмдун, мекеменин жана ишкананын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнүн келип чыгып жалпы мамлекеттик салыктардан чегерүүлөрдү  жана  жергиликтүү   бюджеттин   кирешесине   чегерүүлөрдүн, белгиленген   нормативдерин   эске   алуу   менен   жергиликтүү   коомдоштуктун   аймагында социалдык-экономикалык өнүктүрүү божомолунун маалыматтарынын негизинде алдыдагы финансылык жылга жана орто мөөнөттүү (үч жылга) келечекке жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү боюнча иштерди жүргүзүүгө;               
 • айыл бюджетине төлөмдөрүн өз учурунда түшүүсүн контролдоого, салык төлөөчүлөрдүн төлөмдүк жана финансылык тартиптерди сактоолору боюнча регулярдуу, анын ичинде утурлама текшерүүлөрдү жүргүзүүгө;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында төлөмдүк тартипти бузуучу чарбакер субъекттерге чараларды көрүүгө;
 • кенештин бюджеттик   комиссиясынын   кароосуна,   жогору   турган   финансылык органдарга берүү үчүн айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгүгүн  көрсөткүчтөрү боюнча зарыл материалдарды даярдоого;
 • кварталдар боюнча бөлүү менен бюджетке төлөмдөрдүн планы түзүүгө, аны аткаруу үчүн чарбакер субъекттерге билдирүүнү жана анын аткарылышын камсыз кылууга;
 • белгиленген финансылык отчетторду  өз учурунда түзүүнү жана берүүну  камсыз кылууга;
 • мезгил-мезгили менен (ай сайын, квартал сайын) аймакта белгиленген төлөмдөрдүн бюджеттик түшүүсүнө талдоо жүргүзүүгө жана тиешелүү сунуш киргизүүгө;
 • салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларды түшүндүрүү жана колдонуу боюнча юридикалык жана жеке жактарга консультациялык жардам көрсөтүүгө;

 

 1. 5. ВУС инспектору –( 1шт  бирдик)

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же кесиптик орто билим.

          2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

         3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» мыйзамы. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамы

    Функционалдык милдеттери

 • нускаманын талаптарыньш негизинде аскерге милдеттүүлөрдү аскердик каттоого алууга жана каттоодон чыгарууга;
 • аскерге милдеттүүлөрдүн   жана   аскерге   чакырылуучулардын   алгачкы   каттоосун жүргүзүүгө;
 • аскердик каттоодо турбаган аскерге милдеттүүлөрдү жана эсепке алуудан өтпөгөн аскерге чакырылууга чейинкилерди аныктоого;
 • аскерге милдеттүүлөрдү жана аскерге чакырылуучуларды аскер комиссариатынын аларды чакыргандыгы   жөнүндө   райондук   аскер   комиссариатынын   талабы   боюнча кабарлоого жана алардын өз учурунда келишине көмөктөшүүгө;
 • чакырууга чейинки жана чакырылуучу курактагы, ишканаларда, чарбакер субъекттерде иштеген уландардын чыныгы аскердик кызматка даярдалышына (чакырууга чейинкилердин жана чакырылчулардын мектепке, окуу пункттарына, ОСТОнун окуу мекемелерине жана дарылоо мекемелерине баруусуна) такай контроль жүргүзүүгө жана алардын толук баруусун жана даярдыктан сапаттуу өткөрүлүшүн камсыздоо боюнча чара көрүү
 • жүргүзүлгөн иштердин натыйжалары жөнүндө аскер комиссариатына, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына маалымат берүүгө;
 • аскердик каттоого алууга тийешелүү Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына ылайык башка кызматтык милдеттерди аткарууга.

 

 1. 6. Иш кагаздарын жургузуу боюнча адис (1шт бирдик)

        1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же орто кесиптик билим.

         2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

         3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы бекитүү жөнүндө» токтому.

  функционалдык милдеттери

 • айыл өкмөтүнүн календарлык иш планынына ылайык жана айыл өкмөтүнүн башчысы бекиткенден кийин анын тийиштүү бөлүгүн аткарууга;
 • айыл өкмөтүнүн жарандардын даттануулары жана кайрылуулары  менен иштөөну кошкондо айыл өкмөтүнүн иш кагаздарын, ошондой эле келгендерди кабыл алуу журналын жүргүзүүнү контролдоого;
 • жогорку органдардан келген каттар боюнча жооптуу кызматкерлердин журнал учетун өз мөөнөтүндө жүргүзүүгө
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген мөөнөттө архивге документтерди даярдоого;
 • жергиликтүү коомдоштуктардын уставына ылайык жана айыл өкмөтүнүн башчысынын тапшырмасы боюнча башка иш-милдеттерди ишке ашырууга

 

Сынакка  катышуу  учун  талап  кылынуучу документтер;

 

1.Жеке арыз

 1. Кадрларды каттоо баракчасы
 2. 3х4 олчомундогу 2 даана сурот
 3. Паспорттун кочурмосу
 4. Резюме

6.Омур баян  ( соттолгондугу же соттолбогондугу жонундо маалыматты  корсотуу менен)

           7.Билими тууралуу документтин жана эмгек китепчесинин  

             кочурмолору( нотариалдык  турдо же иштеген жериндеги 

             кызматкерлер мене ниш алып баруу кызматы тарабынан

             куболондурулгон)

Документтерди кабыл алуу кулактандыруу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан кундон баштап 10 жумушчу кун ичинде кабыл алынат.

 

Сузак району С.Атабеков айыл окмоту

Сыдыков М кочосу -114

Тел 0779 745184   0771 10 40 22

 

 

 

 

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-02-19 00:00:00
Дата аягы: 2019-03-04 00:00:00