Вакансиялар Баткен облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү төмөнкү административдик мамлекеттик кызматтын бош орунуна кайрадан ачык конкурс жарыялайт.
Бөлүм: Укуктук тартип, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмү
Кызмат орду: жетектөөчү адис
Талаптар:

Укуктук тартип, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси

 Талапкерлерге коюлуучу квалификациялык талаптар:

 -Жогорку кесиптик билим;

-1 жылдык эмгек стажы болуусу абзел;

- Коммуникабелдүү;

- Өз алдынча иштөөгө жөндөмдүү;

- Мамлекеттик жана расмий тилде эркин сүйлөй жана жаза билүүсү;

-Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Мамлекеттик кызмат жөнүндө”, “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Ченемдик укуктук актылар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын этикасынын негиздери жөнүндө Жобону, мекемеде иш кагаздарынын жүргүзүлүшү боюнча типтүү колдонмону билүүсү;

- Аналитикалык документтерди түзө билүүсү;

- Компьютер менен иштөөнү билүүсү зарыл. (word, excel).

 

Укуктук тартип, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Жободо көрсөтүлгөн функционалдык милдеттерди аткарат.

КОНКУРСКА КАТЫШУУНУ КААЛАГАНДАР ТӨМӨНДӨГҮ ДОКУМЕНТТЕРДИ ТАПШЫРУУЛАРЫ ЗАРЫЛ:

 • Конкурстук комиссиянын атына арыз;
 • Кадрларды эсепке алуу өздүк баракчасы менен сүрөтү;
 • Резюмеси;
 • Өмүр баяны;
 • Дипломдун көчүрмөсү, мамлекеттик нотариалдык тастыкталган;
 • Эмгек китепчесинин көчүрмөсү, нотариалдык тастыкталган;
 • Квалификациясын жогорулатуу жөнүндөгү документтердин көчүрмөсү (эгерде болсо);
 • Паспорттун көчүрмөсү;
 • ОМСтин көчүрмөсү;
 • Соттолбогондугу тууралуу маалымат ОИИБнан Информациалык аналитикалык борборунан;
 • Компьютердик билимин тастыктаган документтер;
 • Иштеген жеринен сунуш (керектүү мезгилде).

Керектүү документтерди 2015-жылдын 29-июнь күнү саат 9.00гө чейин төмөндөгү дарек боюнча тапшырсаңыздар болот:

720100, Баткен шаары, Т.Садыков көчөсү-1, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн уюштуруу-инспектордук иштер жана контролдоо бөлүмүнүн укуктук камсыздоо жана кадрлар сектору. Байланыш телефондору: 5-01-54, 5-01-12.

Конкурстун биринчи этабы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн имаратынын экинчи кабатында тестирлөө борборунда болуп өтөт. Ал эми биринчи этабдан өткөн катышуучуларга экинчи этаб боюнча кошумча маалыматтар берилет.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2015-06-11 00:00:00
Дата аягы: 2015-06-29 00:00:00