Вакансиялар Баткен облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Баткен районунун Кара-Булак айыл окмоту томондогу бош вакантык административдик муниципалдык кызмат орундарына сынак жарыялайт
Бөлүм: Жетектоочу адис 1 орун, Башкы адис 4 орун, Адис 1 орун
Кызмат орду: ФЭБ болум башчы
Талаптар:

1. ФЭБ болум башчылыгына 1 орун

2. Жетектоочу адис 1 орун

3. Башкы адис 4 орун

4. Адис 1 орун

 

1. ФЭБ болум башчылыгына коюлуучу талаптар;

-Жогорку билимдуу;  (экономикалык, бух учет)

-мамлекеттик же мунципалдык кызматта  эки жылдан кем эмес стажы, адистиги боюнча уч жылдан кем эмесстажы;

- жашы 18 жаштан кем эмес КРнын жараны;

-КРнын мыйзамдарын жана нормативдик укуктук актыларын билиши;ө

- компьтерде иштей билиши;

-кыргыз жана орус тилдеринде эркин суйлой билиши:

 

2. Жетектоочу адистигине(айыл башчы коюлуучу талаптар)

-Жогорку же атайын билим бар;

- Муниципалдык кызмат орундарынын профилдери боюнча кайра даярдоодон отуу менен каалагандай орто кесиптик билим;

-иш стажына талап коюлбайт;

-компютер менен иштей билуусу;

 

 3. Башкы адис кызматына коюлуучу талаптар:

-жогорку билимдуу;

- жашы 18 жаштан кем эмес КРнын жараны; 

- Крнын мыйзамдарын жана нормативдик укуктук актыларын билиши;

-Кыргыз жана орус тилдеринде эркин суйлой билиши:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес жа адистиги боюнча уч жылдан кем эмес иш стажы;

 

Жаштар иштери боюнча адистигине коюлуучу талаптар

-муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон отуу менен каалагандай орто кесиптик билим;

-иш стажына талап коюлбайт;

-КРнын мыйзамдарын жана нормативдик укуктук актыларын билуусу;

-Кыргыз жана орус тилдеринде эркин суйлой билиши;

-Компьютерде иштей билиши;

 

Сынакка катышуу учун томонку документтер талап кылынат:

-Конкурстук сынактык комиссиянын торгасынын атына жазылган арыз;

- Кадрларды катто баоакчасы;

- 3х4 олчомдогу 4 даана сурот;

-паспортунун, билимин тастыктаган дипломунун, эмгек китепчесинин кочурмолору (нотариустан куболондурушу керек);

-Омур баян, муноздомо;

 

Документтер жарыя чыккан кундон баштап эки жуманын ичинде Кара-Булак айыл окмотундо кабыл алынат. Конкурс боло турган кун алдын ала кабарланат. Кошумча маалыматтарды алуу учун томондогу тел: (03622)6-04-23,  (0770)51-46-63

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2015-06-11 00:00:00
Дата аягы: 2015-06-25 00:00:00