Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Ата районунун Нурманбет айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Аскердик эсепке алуу инспектору- (М-Б) 1 шт.бирдик ж.б.
Талаптар:

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык Ысык-Ата районунун Нурманбет  айыл өкмөтү төмөндөгү ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарга конкурс жарыялайт:

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

  • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат” жөнүндө мыйзамы;
  • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын Кодекси.


1.Аскердик эсепке алуу инспектору
- (М-Б) 1 шт.бирдик 

Квалификациялыкталаптар:

1.Билими боюнча: жогорку билим же  орто кесиптик билими

2.Иш тажрыйбасы боюнча:иш стажына талап коюлбайт

3.Кесиптик компетенттүүлүгү боюнча:

Билүүсү зарыл:

тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын “Жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” мыйзамы, Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо жөнүндө” мыйзамы;

-зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүүсү ;

-билгичтиги:

-жогору турган жеткечилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-документтерди,маалыматтарды,суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик жана /же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

-командада иштөө;

-көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иште колдонуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын,зарыл болгон программалык продуктыларды колдоно билүү;

 

Функционалдык-кызматтыкмилдеттери:

Аскердик эсепке алуу инспектору:

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

-жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;

-кызматтык этика ченемдерин сактоо;

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички эмгек тартибин,кызматтык нускамалардын эрежелерин,кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз аракеттенүү тартибин сактоо;

-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деңгээлин сактоо;

-ченемдик-укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

-отчетторду түзүү;

-жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

-өз компетенциясынын чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

 

  1. Турак-жай коммуналдык чарбасы боюнча адис-(М-Б) 1 шт.бирдик

Квалификациялык талаптар:

1.Билими боюнча:  жогорку  билим же орто кесиптик билими;

2.Иш тажрыйбасы боюнча:иш стажына талап коюлбайт;

3.Кесиптик компетенттүүлүгү боюнча:

Билүүсү зарыл:

тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын  “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” мыйзамы;

-зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүүсү;

-билгичтиги:

-маалыматтарды чогултуп,анализдеп, систематизациялоону билүү;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

-кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

-көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын,зарыл болгон программалык продуктыларды колдоно билүү;

Турак-жай коммуналдык чарбасы боюнча адистин функционалдык-кызматтык милдеттери:

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

-жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;

-кызматтык этика ченемдерин сактоо;

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички эмгек тартибин,кызматтык нускамалардын эрежелерин,кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз аракеттенүү тартибин сактоо;

-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деңгээлин сактоо;

-ченемдик-укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

-отчетторду түзүү;

-жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

-өз компетенциясынын чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

Талап кылынуучу документтер:

-Конкурска катышуу жөнүндөгү арызы ваканттык орундун аталышын көрсөтүү менен;

-өздүк баракчасы;

-соттолбогондугу же соттолгондугун кошо көрсөтүү менен өмүр баяны;

-резюме;

-2 сүрөт(3х4см);

-паспортунун көчүрмөсү (паспорту конкурска келгенде көрсөтүлөт);

-нотариалдык  же персоналды башкаруу бөлүмү тарабынан күбөлөндүргөн  эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

-нотариалдык же персоналды башкаруу бөлүмү тарабынан күбөлөндүрүлгөн билими жөнүндөгү документтеринин көчүрмөсү;

Документтер конкурс жарыяланган күндөн тартып 10 жумуш күндүн ичинде төмөнкү даректе айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы тарабынан кабыл алынат : Нурманбет  айыл өкмөтү, Нурманбет айылы,Т.Андашев көчөсү №41, сурап билүү телефону: 03132 62000

         Конкурстун өтүлүүчү күнү жана орду жөнүндө кошумча маалымдалат.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-03-19 00:00:00
Дата аягы: 2019-04-02 00:00:00