Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: ЖАЛАЛ-АБАД ШААРДЫК КЕҢЕШИ АДМИНИСТРАТИВДИК МУНИЦИПАЛДЫК БОШ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
Бөлүм: Борбордук аппарат
Кызмат орду: Жетектөөчү адис, адис
Талаптар:

ЖАЛАЛ-АБАД ШААРДЫК КЕҢЕШИ АДМИНИСТРАТИВДИК МУНИЦИПАЛДЫК БОШ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

 

  1. ЖЕТЕКТӨӨЧҮАДИС – 1 штаттык бирдик

 

 Квалификациалык талаптар:

-жогорку билим же муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен каалагандай орто кесиптик билим;

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын билген;

-уюштуру жана тескөө документациасын жүргүзө билген;

-компьютердик жана башка офистик каражаттар менен иштеген;

-комуникабелдүүлүк;

-бир командада иштей билген, уюштуруучулук жөндөмү бар

 

Функционалдык милдеттер:

-Шаардык кеӊештин курулуш коммуналдык чарба, транспорт жана байланыш боюнча туруктуу комиссиясына көмөктөшөт жана комиссия тарабынан кабыл алынган сунуштардын аткарылышынын көзөмөлгө алуусуна жардам берет.

-Кызыккан юридикалык, кызматтык тараптарга жана жарандарга шаардык кеңештин токтомдорун аларга маалымдоону камсыз кылат.

-шаардык кеңештин сессиясында карала турган материалдарды даярдайт.

-Келечектүү жана соңку иш пландарынын ишке ашуусуна, аткарылышына көзөмөл жүргүзөт.

-Шаардык кеңештин депутаттарынын ар кандай багыттагы окууларын уюштурат.

-Сессиянын, кеңешменин, семинарлардын жана башка ушул сыяктуулардын протоколун түзөт.

-Керектүү учурда иш кагаздарды мамлекеттик тилге которууну уюштурат.

 

  1. АДИС – 1 штаттык бирдик

Квалификациалык талаптар:

-жогорку билим же муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүшү менен орто кесиптик билим же орто билим;

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын билген;

-уюштуру жана тескөө документациасын жүргүзө билген;

-компьютердик жана башка офистик каражаттар менен иштеген;

-комуникабелдүү;

-бир командада иштей билген, уюштуруучулук жөндөмү бар;

 

Функционалдык милдеттер:

-Шаардык кеңештин өнөр жай, ишмердүүлүк,  айыл  чарба  жана соода  боюнча туруктуу комиссиясына көмөктөшөт. Ошондой  эле  комиссия тарабынан кабыл алынган сунуштардын аткарылышынын көзөмөлгө алуусуна жардам берет.

-Кеңешмелерди, семинарларды, шаардык кеңештин сессияларын жана башка ушул   сыяктуу иш- чараларды уюштурууда уюштуруу техникалык даярдыктарды аткарат.

-Шаардык кеңештин  депутаттары шайлоочуларынын алдында маалымат берүүсү үчүн көмөктөшөт жана сын-пикирлерди, эскертүүлөрдү чогултат, тийиштүү кызматкерлерге аларды аткаруу үчүн жөнөтөт жана өз убагында аткарылышын көзөмөлгө алат.

-Жарандардын арыздарын, даттанууларын жана кайрылууларын карайт.

-Шаардык кеңештин сессияларынын жыйындарынын протоколуну жүргүзөт жана шаардык кеӊештин сессиясына материалдарды даярдайт.

 

Талап кылынуучу иш кагаздар:

-конкурстук комиссиянын төрагасынын атына арыз;

-кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасы;

-паспорттун көчүрмөсү;

- билими тууралуу документтин көчүрмөсү (нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлүп ырасталган);

- эмгек китепченин көчүрмөсү (нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлүп ырасталган);

-өмүр баян;

-4х6 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;

-ден соолугу  тууралуу тактама (№086);

-соттолбогондугу  тууралуу  тактама;

-квалификациясын жогорулатуу боюнча иш кагаздары (сертификат), баа пикирлер жана сунуштамалар колдоого алынат.

Документтерди кабыл алуу жарыя жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан күндөн баштап 14 күндүн ичинде кабыл алынаарын эскертебиз.

Документтерди жуманын ишемби жана жекшемби күндөрүнөн сырткары ар күнү шаардык кеңештин аппаратында кабыл алынат.

Сынак өткөрүү орду жана убактысы жөнүндө кошумча маалымат берилет.

Дареги: Жалал-Абад шаары, Ж.Бакиева көчөсү 38, 2-кабат 27-кабинет. Сурап билүү телефондору (03722) 2-70-09.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-04-19 00:00:00
Дата аягы: 2016-05-03 00:00:00