Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Сузак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамына ылайык төмөндөгү бош мамлекеттик административдик кызмат орундарына
Бөлүм: Социалдык өнүгүү башкармалыгы
Кызмат орду: Жетектөөчү адис
Талаптар:

Сузак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамына ылайык төмөндөгү бош мамлекеттик административдик кызмат орундарына

 

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

1)    МАМЛЕКЕТТИК СОЦИАЛДЫК КЕПИЛДИКТЕРДИ ЧЕКТӨӨ БӨЛҮМҮНҮН ЖЕТЕКТӨӨЧҮ АДИСИ  (1 штаттык бирдик)

 

КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:

            - Финансы жана экономика жогорку билим (анын ичинде бакалавр академиялык даражасы).

            - КРнын Өкмөтүнүн «Мамлекеттик жөлөкпулдарды чектөөнүн тартиби жөнүндө», «Балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөнүн ай сайын берилүүчү жөлөкпулун чектөө үчүн үй-бүлөнүн жалпы кирешесин аныктоонун тартиби жөнүндө», «Кепилденген эң төмөнкү кирешени белгилөө жөнүндө»,  «Үй-бүлөнүн жыйынды кирешесин аныктоонун механизмин өркүндөтүү жөнүндө», «Кыргыз Республикасында балдарды социалдык коргоонун деңгээлин жогорулатуу жөнүндө» токтомдорун билүү.

  

  • Функционалдык милдеттер:

Мамлекеттик жөлөк пулдарды  дайындалышы жөнүндө түшүндүрмө берүү боюнча арыз ээлери менен ангемелешүүлөрдү өткөрүп, аттулдарды журналга каттоону жүргүзөт. Ашык төлөмгө жол бербөө максатында документтерди контролдоону жана текшерүүнү жүргүзөт,мамлекеттик жөлөк пулдарды туура дайындалышына жеке жооперчиликти тартат. Мамлекеттик жөлөк пулдарды өз убагында туура каттону жүргүзөт жана маалыматтардын электрондук базасына киргизет.

 

2)        ҮЙ-БҮЛӨӨ ЖАНА БАЛДАРДЫ КОРГОО БӨЛҮМҮНҮН ЖЕТЕКТӨӨЧҮ АДИСИ:

(1 штаттык бирдик)

            - Финансы жана экономика профилдеги жогорку билим.

КР «Балдар жөнүндө» кодексин, Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексин билүү.

 

  • Функционалдык милдеттер:

Балдардын эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоо жаатында мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу,айыл округдар боюнча  мониторинг жүргүзөт,колдоого муктаж болгон үй бүлөнүн балдарына ҮБЖИП түзүшөт, ар бир үй бүлөнүн турмуш шарттарын иликтейт, ИДНдин кызматкерлери  менен биргеликте иш алып барат.

 

  1. Талап кылынуучу иш кагаздары:

-          жеке арыз;

-          кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасы;

-          билими тууралуу документтин көчүрмөсү (нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган);

-          паспорттун көчүрмөсү;

-          эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган);

-          өмүр баяны;

-          4х6 өлчөмүндө 2 даана сүрөт;

-          ден соолугу тууралуу тактама (№ 086);

-          соттолбогондугу тууралуу тактама (тактама алынган мөөнөтү 3 айдан ашпоосу зарыл).                

Документтерди кабыл алуу жарыя чыккандан баштап 2 жуманын ичинде кабыл алынат.

Сынак өткөрүү орду жана убактысы жөнүндө кошумча маалымат берилет

Дареги: Сузак району, Сузак айылы, Дакан-Палван көчөсү,5. тел.: (03748)5-02-44.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-02-26 00:00:00
Дата аягы: 2016-03-11 00:00:00