Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ноокен районунун Момбеков айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: башчынын орун басары, ж.б.
Талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Энергетика жана электротехника, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономика, айыл чарба, транспорттук техника жана технология, архитектура жана курулуш багыты боюнча жогорку билим

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- Жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик же/жана муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү чөйрөлөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, турак жай кодекси, Кыргыз Республикасынын «Электр энергиясы жөнүндө», «Жарандык коргонуу жөнүндө» мыйзамдары

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

 

Функциялык  милдеттер:

-Кыргыз Республикасыны мыйзамдарын, Кыргыз  Республикасынын Президентинин             жарлыктарын жана  буйруктарын,  Кыргыз  Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун    жана    буйруктарын, Кыргыз      республикасынын  улуттук    жана    мамлекеттик  программаларын,   башка  ченемдик-укуктук  актыларын  аткаруу   маселелери    боюча  айыл  Өкмөтүнүн  иш-аракеттерин    координациялайт.

-Аймакты комплекстүү өнүктүрүү максатында  жергиликтүү коомдоштуктардын  аймагында   жайгашкан чарбакер  субьектердин  иш-аракеттерин  координациялайт. -Жергиликтүү     кеъештин сессияларын, айыл Өкмөтүнүн  заседениелерин,  жеригиликтүү  коомдоштуктардын   курултайларын   даярдоо   боюнча   иштерди    уюштурат. Жеригиктүү өз  алдынча  башкаруу  маселелери  боюнча  айыл  башчысынын, айыл Өкмөтүнүн  структуралык бөлүмчөлөрүнүн,     юридикалык    жана    жеке    жактардын   иш-аракеттерин    координациялайт. Жергиликтүү өз алдынча  башкаруунун  башчысы  жок  болгон  учурда  айыл   Өкмөтүнүн иш-аракетинин   бардык  маселелери  боюнча  жергиликтүү өз алданыча  башкаруунун  аткаруучу-тескөөчү    ыйгарым    укуктары    берилген    мамлекеттик   ыйгарым  укуктар берилгенде анын  мидетин  аткарат. Ичүүчү   сууну  керектөөчүлөр ассоциачиясынын  ишин координациялайт  жана  сунуш  берет.  СПА нын  ишин  координациялайт  жана  сунуш  берет. Ветеринардык  кызмат  көрсөтүү кызматкелеринин   ишин  координацялайт жана сунуш  берет.

-Коомдук   профилактикалык  борбордун иштөөсүн  камсыз кылат, көзөмөлдөйт жана        КПБ нун мүчөлөрү  менен   биргеликте  жаштар  жана  өспүрүмдөр  арасында  кылмыштуулукту  болтурбоо  жана  алдын  алуу боюнча  профилактикалык  иштерди  жүргүзөт. Айыл  аймактагы  келген  жарандарга  аппарат  кызматкерлеринин  ошондой  эле  аппарат  кызматкерлерини  бири-бири   менен   салык   мамиледе  болуусун    көзөмөл  кылат.  Тиешелүү маселелер боюнча жыйналыштарды уюштурат, протоколун жүргүзөт.

 

 

  1. Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча жетектөөчү адис 1 (бир) орун

 

Квалификациялык талаптар:

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку же болобосо орто кесиптик билим

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

Кесиптик компетенттүүлүгү:

-Кыргыз Республикасынын негизги укуктук ченемдик актыларын «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускама жөнүндө» Кыргыз Республикасынын токтому, «Жарандардын арыз даттанууларын кароо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү

 

Фунцияналдык милдеттер:

-Айыл Өкмөтүнө жогорку жактан келип түшкөн иш кагаздарын,арыз ,токтом,буйрук каттарды кириштөө жана өз убагында сапаттуу аткарылышын көзөмөлдөө ;

-Айыл Өкмөтүнүн иш кагаздарын көктөмөлөрдүн (номенклатура) негизинде сапаттуу жүргүзүү жана папкаларды даярдоо;

-Жогорку жактан  жогорку жактан келип түшкөн иш кагаздарын,арыз токтом,буйрук каттардын жана жарандардан келип түшкөн арыздардын аткарылышынын абалы боюнча ай сайын маалымат даярдоо

 

  1. Материалдык бухгалтер жетектөөчү адис кызматына 1 (бир) орун

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим же орто кесиптик билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» мыйзамы.

 

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

 

Функциялык  милдеттер:

-Айыл Өкмөтүндөгү, маданият үйүндөгү, орто мектептердеги, балдар бакчалардагы негизги каражаттарды инвентаризациялайт

-Кайра бөлүштүрүү фондунун жана мелиоративдик даярдыктагы жерлердин ижара акысы, соц.фонд жана мамлекеттик салыктары боюнча отчет-учет иштерин жүргүзөт

-Мектеп, балдар бакчасындагы балдарга берилүүчү ысыктын тамактын отчет-учет иштерин алып барат.

 

4.Бухгалтер-кассир жетектөөчү адис кызматына 1 (бир) орун

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим же орто кесиптик билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» мыйзамы.

 

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

 

Функциялык  милдеттер:

-Айыл Өкмөтүндөгү, маданият үйүндөгү, орто мектептердеги, балдар бакчалардагы негизги каражаттарды инвентаризациялайт

-Кайра бөлүштүрүү фондунун жана мелиоративдик даярдыктагы жерлердин ижара акысы, соц.фонд жана мамлекеттик салыктары боюнча отчет-учет иштерин жүргүзөт

-Мектеп, балдар бакчасындагы балдарга берилүүчү ысыктын тамактын отчет-учет иштерин алып барат.

 

 

Сынакка  катышуу  үчүн  талап кылынуучу  иш кагаздар :  жеке арыз, кадрларды  эсепке алуу боюнча  өздүк баракча, 3 х4 өлчөмүндө 2 даана  сүрөт, паспорттун көчүрмөсү, билими  тууралуу документтин, эмгек  китепчесинин  көчүрмөлөрү

( нотариалдык  түрдө  же  иштеген  жериндеги  кызматкерлер менен  иш алып баруу  кызматы  тарабынан  күбөлөндүрүлгөн), өмүр  баян (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндөгү маалыматты көрсөтүү менен). 

 

Документтерди  кабыл алуу  жарыя  жалпыга  маалымдоо  каражаттарында  чыккан  күндөн баштап  10 жумушчу  күн  ичинде  төмөндөгү  дарек  боюнча  кабыл алынат Ноокен району, Момбеков айылы, К. Сейитканов көч. №54, Момбеков айыл Өкмөтүндө кабыл алынат. тел: (03734) 5-31-08, 0551-11-35-45.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00