Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Базар-Коргон районунун Могол айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Жетектөөчү адис
Талаптар:
  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

    - жогорку билим же кесиптик орто билим.

 

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

  1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

           - төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө», «Кыргыз Республикасында мобилизациялык даярдык жана мобилизация жөнүндө» мыйзамы

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу; документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо, тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдону, кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу, жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо, мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу, командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу

 

4.Функционалдык милдеттери:

         Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аскерге милдеттүүлөрдү аскердик каттоого алууга жана каттоодон чыгаруу,аскерге милдеттүүлөрдүн жана аскерге чакырылуучулардын алгачкы каттоосун жүргүзүү,аскердик каттоодо турбаган аскерге милдеттүүлөрдү жана эсепке алуудан өтпөгөн аскерге чакырылууга чейинкилерди аныктоо,аскерге милдеттүүлөрдү жана аскерге чакырылуучуларды аскер комиссариатынын аларды чакыргандыгы жөнүндө райондук аскер комиссариатынын талабы боюнча кабарлоого жана алардын өз учурунда келишине көмөктөшүү,айыл аймагындагы бардык ишканалардын эсебин алууга, алардын аскердик каттоо иштерине системалуу контроль жүргүзүүгө жана жылына бир жолудан кем эмес аскерге милдеттүүлөрдүн алгачкы каттоосунун каттоого алуу маалыматтарына салыштырып текшерүү жүргүзүү,жыл сайын декабрда райондук аскер комиссариаттарына чакырууга чейинки курактагы, анык аскердик кызматка даярдалууга тийиш болгон жана чакыруу участокторунда каттоого алынууга тийиш болгон уландардын тизмелерин берүү,аскерге милдеттүүлөрдүн жана чакырылуучулардын арасында "Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын кыйшаюусуз сактоо, аскердик каттоого туруу боюнча кеңири түшүндүрүү ишин такай жүргүзүүгө жана бул Мыйзамдын сакталышына катуу контролду камсыздоо,аскер комиссариаттарынын жана жогору турган уюмдардын ишканалардагы аскерге милдеттүүлөрдүн эсепке алуунун жана брондолушунун абалын текшерүүлөрүнүн журналын жүргүзүү,мобилизациялоону жүргүзүү мезгилинде аскерге милдеттүүлөргө билдирүү жана издөө тобунун начальнигинин милдетин аткаруу,жүргүзүлгөн иштердин натыйжалары жөнүндө аскер комиссариатына, айыл аймагынын башчысына маалымат берүү,аскердик каттоого алууга тийешелүү Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына ылайык башка кызматтык милдеттерди аткарууга.

 

Талап кылынуучу документтер:

 

- жеке арыз, кадрларды каттоо баракча, өмүр баян (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт;

- паспорттун көчүрмөсү;

- эмгек китепчесинин, билими жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү (нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

 

        Сынакка катышуу үчүн документтер Могол айыл өкмөтүнө төмөнкү дарекке тапшырылат:   Базар-Коргон району,  Ооган-Талаа айылы,  Н.Укубаев көчөсү №16. Байланыш  телефону: (03736) 6-00-26, 0773-919-185

              Сынакка документтерди тапшыруу жарыяланган күндөн  баштап 10 жумушчу күндүн ичинде кабыл алынат.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-05-06 00:00:00
Дата аягы: 2019-05-21 00:00:00