Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Жети-Өгүз районунун Даркан айыл аймагынын айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Кирешелер боюнча жетектөөчү адиси
Талаптар:

Кенже топтогу  кирешелер  боюнча жетектөөчү  адис административдик муниципалдык кызмат ордуна (К-А)

           

                    Коюлуучу квалификациялык талаптар:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку же орто кесиптик билим ( физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика,табият таануу,гуманитардык илимдер,социалдык илимдер,педагогикалык  билим берүү,маданият жана исскуство,экономика жана башкаруу,тейлөө сферасы,айыл чарба,транспорттук технология жана техника,автоматташтыруу жана башкаруу,эсептөө техникасы жана инновациялык технологиялар)

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын  Салык Кодексин”, Кыргыз Республикасынын “Бейсалымдык жыйымдар жөнүндө”мыйзамдардын  билүүсү зарыл.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

-билгичтиги:

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажырыйбада колдонуу;

- ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү

 

4) Функционалдык милдеттери:

 Кеүештин чечими менен киргизилген аймакта колдонулуучу жергиликтүү салыктардын жана жыйымдардын түшүүсүнүн түзүлгөн динамикасын,ошондой эле уюмдун,мекеменин жана ишкананын макоэкономикалык көрсөткүчтөрүнөн келип чыгып жалпы мамлекеттик салыктардан чегерүүлөрдүн белгиленген нормативдерин эске алуу менен жергиликтүү бюджеттин кирешесине чегерүүлөрдүн белгиленген нормативдерин эске алуу менен жергиликтүү коомдоштуктун аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү мөөнөтү келечекке жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү боюнча  иштерди түздөн –түз жүргүзүүгө;

-жергиликтүү  бюджетке  төлөмдөрүн өз учурунда жана толук түшүнүшүнө туруктуу көзөмөл жүргүзүүгө;

- салык төлөөчүлөрдүн төлөмдүк жана финансылык тартиптерин сактоолору боюнча иш жүргүзүүгө;

- бюджетке төлөмдөр боюнча кыянат төлөбөөчүлөрдөн карыздарды өндүрүү боюнча сунуштарды даярдоого;

- салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды түшүндүрүү жана колдонуу боюнча юридикалык жана жеке жактарга түшүндүрмө берүүгө

    Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат: 

     - сынактын  комиссиясынын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;

     - кадрларды эсепке алуу баракчасы;

     - 3х4 өлчөмдөгү 1 даана сүрөт;

    - паспорттун көчүрмөсү ( паспорттун өзү сынакка келген маалда көрсөтүлөт)

    - билимин тастыктаган дипломдун көчүрмөсү (көчүрмөсү нотариустан күбөлөндүрүлүшү  керек)

    - эмгек китепчесинин көчүрмөсү (көчүрмөсү нотариустан күбөлөндүрүлүшү керек)

    

Документтер  массалык маалымат каражаттарына жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде Даркан айыл өкмөтү Жети-Өгүз району Даркан айылы К.Данияров көчөсү № 45 дарегинде кабыл алынат.

 

            Кошумча маалымат алуу үчүн төмөндөгү телефонго кайрылыүыздар :

58-0-47 ; 0703 971-145;  0779-725- 433

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00