Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Тепке айыл айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Кирешелер боюнча адис
Талаптар:

      Тепке  айыл  өкмөтүнүн  кирешелер  боюнча  адис кызмат ордуна Квалификациялык  талаптар:

      1) кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү  багыттагы жогорку билим (физика–математика илимдери жана фундаменталдык информатика, табият таануу, гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, педагогикалык билим берүү, экономика жана башкаруу, тейлөө сферасы, айыл чарба, транспорттук технология жана техника, автоматаштыруу жана башкаруу, эсептөө техникасы жана инновациялык технологиялар)

     2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

     3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

-КР “Бейсалык жыйымдар жөнүндө» Мыйзамын, КР Салык Кодексин

 -кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдери

- билгичтиги:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

- кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

- иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

- ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

    4)   Функционалдык    милдеттер :

КР мыйзамдарын сактоо; жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу; кызматтык этика ченемдерин сактоо; мамлекеттик органда/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында ички эмгек тартиптин, кызматтык нускамалардын эрежелерин, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо; кеп-кеӊеш берүү; коммуникациялык: жарандарды кабыл алуу; каттарга жана телефон чалууларга жооп берүү; сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү; социалдык жагымдуу моралдук-психологиялык климаты түзүү; салттарды колдоо; баш ийген адамдарга жардам берүү; жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында жана спаттуу аткаруу.

 

Конкурска  катышуу  үчүн  талап  кылынуучу  документтер:

  1. Конкурска катышуу тууралуу жеке  арыз
  2. Кадрларды каттоо боюнча өздүк  баракчасы
  3. Сүрөт 3х4
  4. Паспорту жана  анын  көчүрмөсү
  5. Диплом жана  анын  көчүрмөсү
  6. Эмгек китепчеси жана анын  көчүрмөсү

 

 

 

        Конкурс өтүлүүчү  күн талапкерлерге кошумча маалымдалат.

 

        Документтер кулактандыруу жарыялангандан  кийинки 10 (жумушчу) күн аралыгында  айыл өкмөтүндө  кабыл  алынат.

 

       Дареги:    Ысык-Көл  областы, Ак-Суу району, Тепке айылы,  Жантошева көчөсү № 13,         тел:  (03948) 6-00-77,  6-00-54

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00