Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Ата районунун Нурманбет айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Каржы- экономикалык бөлүмүнүн башчысы 1 ш.б. (У-А) ж.б....
Талаптар:

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык Ысык-Ата районунун Нурманбет  айыл өкмөтү төмөндөгү ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарга конкурс жарыялайт:

Бардык муниципалдык кызматчыларга карат коюулуучуталаптар:

1) Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналууга;

2)  18 жаштан жаш болбоого;

3) соттолбогон.

 

 

Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

  • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат” жөнүндө мыйзамы;
  • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын Кодекси
  • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
  • Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенуу жонундо” мыйзамы;

зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди,компьютердик программаларды билүүсү;

 

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

  • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат” жөнүндө мыйзамы;
  • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын Кодекси.

зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди,компьютердик программаларды билүүсү;

 

Каржы- экономикалык бөлүмүнүн башчысы 1 ш.б. (У-А);

 

Квалификациялыкталаптар:

Билими боюнча:  Каржы, экономика жана салык багытындагы  жогорку кесиптик билими,

Иш тажрыйба  боюнча:1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык иш тажрыйбасы, же болбосо 3 жылдык кесиптик иш тажрыйбасы,

Профессионалдык компетенциясы боюнча:

Билүүсү зарыл:

Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1- мартындагы № 131 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акысын төлөө шарттары жөнүндө” жана 2017-жылдын 6-январындагы № 8 “Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобонуу бекитүү тууралуу” мыйзамдарды.

Көндүмдөрү:

-маалыматтарды чогултуп,анализдеп, систематизациялоону билүү.

-жергиликтүү жана чет элдик тажрыйбаны өз ишинде колдоно билүүсү.

-коллегалар менен натыйжалуу иш алып баруу.

-иш боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү билүү.

-иштеги жаңы жагдайларга көнүп кетүү

Өнөрдүүлүк:

ченемдик укуктук актылар менен иштөөнү жана иште колдонуу.

ишти жумуш убактысында туура бөлүштүрүү.

жетекчинин чечимдерин тез арада ишке ашыруу.

тийиштүү деңгээлде компьютердик программаларды билүүсү.

 

Функционалдык-кызматтык милдеттери:

Каржы- экономикалык бөлүмүнүн башчысы:

-Айыл өкмөттүн социалдык-экономикалык планын түзүү жана аткаруу;

-Айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджеттин финансы жылга киреше жана чыгаша бөлүмдөрүн социалдык-экономикалык өнүгүү планына жараша түзүү;

Бухгалтердик эсеп боюнча отчетторду түзүү;

Жергиликтүү бюджеттин аткарылуусун көзөмөлдөө (киреше бөлүмү)

Мамлекеттик сатып алуу боюнча бардык тийиштүү иш-чараларды аткарат, конкурстук комиссияга жардам көрсөтөт, тийиштүү отчетторун берет.

Финансы-экономикалык бөлүмдүн кызматкерлеринин ишине көзөмөл жүргүзөт.

кийинки жылга жана келерки жылдарга бюджеттин киреше- чыгаша бөлүктөрүн социалдык-экономикалык өнүгүү планына жана мыйзамга ылайык түзөт.

айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгүн толуктоо боюнча иш алып барат.

айыл өкмөтүнүн буйруктарын, чечимдерин, Айылдык Кенештин  токтомдорун аткарууга алат.

Айылдык Кенешке керек болгон учурларда финансы боюнча түшүндүрүүлөрүн берет

Жогорку органдарга, айылдык Кенешке бюджеттин киреше-чыгаша бөлүктөрү боюнча тийиштүү маалыматтарын берет.

Убагында тийиштүү отчетторун берип турат.

Айыл өкмөтүнүн башчысынын жылдык иш-чара планын даярдап, аны макулдаштырып, иш-чара план боюнча тийиштүү мекемеге билдирүү берип турат.

Тийиштүү мамлекеттик ыйгарым укуктардын бардыгын аткарат.

-Айыл өкмөтүнүн финансы боюнча буйруктарынын проектисин дайындайт, айылдык Кенешке финансы,бюджет боюнча токтомдордун проектилерин дайындап берет.

-Мамлекеттик сатып алуу боюнча иштердин мыйзам чегинде жүрүп жаткандыгына көзөмөл жүргүзөт.

 

2.Аскердик эсепке алуу инспектору- 1 шт.б. (К-Б);

 

Квалификациялыкталаптар:

1.Билими боюнча: жогорку билим же  орто кесиптик билими;

2.Иш тажрыйбасы боюнча:иш стажына талап коюлбайт;

3.Кесиптик компетенттүүлүгү боюнча:

Билүүсү зарыл:

Кыргыз Республикасынын “Жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” мыйзамы, Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо жөнүндө” мыйзамы;

-зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү ;

-билгичтиги:

-жогору турган жеткечилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-документтерди,маалыматтарды,суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик жана /же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

-командада иштөө;

-көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иште колдонуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын,зарыл болгон программалык продуктыларды колдоно билүү;

 

Функционалдык-кызматтыкмилдеттери:

Аскердик эсепке алуу инспектору:

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

-жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;

-кызматтык этика ченемдерин сактоо;

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички эмгек тартибин,кызматтык нускамалардын эрежелерин,кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз аракеттенүү тартибин сактоо;

-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деңгээлин сактоо;

-ченемдик-укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

-отчетторду түзүү;

-жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

-өз компетенциясынын чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

 

  1. Турак-жай коммуналдык чарбасы боюнча адис-1 шт.б. (К-Б);

 

Квалификациялык талаптар:

 

1.Билими боюнча:  жогорку  билим же орто кесиптик билими;

2.Иш тажрыйбасы боюнча:иш стажына талап коюлбайт;

3.Кесиптик компетенттүүлүгү боюнча:

Билүүсү зарыл:

Кыргыз Республикасынын Турак-жай кодекси, “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” мыйзамы;

-зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

-билгичтиги:

-маалыматтарды чогултуп,анализдеп, систематизациялоону билүү;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

-кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

-көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын,зарыл болгон программалык продуктыларды колдоно билүү;

 

Функционалдык-кызматтыкмилдеттери:

Турак-жай коммуналдык чарбасы боюнча адис

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

-жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;

-кызматтык этика ченемдерин сактоо;

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички эмгек тартибин,кызматтык нускамалардын эрежелерин,кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз аракеттенүү тартибин сактоо;

-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деңгээлин сактоо;

-ченемдик-укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

-отчетторду түзүү;

-жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

-өз компетенциясынын чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

 

Талап кылынуучу документтер:

-Конкурска катышуу жөнүндөгү арызы ваканттык орундун аталышын көрсөтүү менен;

-өздүк баракчасы;

-соттолбогондугу же соттолгондугун кошо көрсөтүү менен өмүр баяны;

-резюме;

-2 сүрөт(3х4см);

-паспортунун көчүрмөсү;

-нотариалдык  же персоналды башкаруу бөлүмү тарабынан күбөлөндүргөн  эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

-нотариалдыкже персоналды башкаруу бөлүмү тарабынан күбөлөндүрүлгөн билими жөнүндөгү документтеринин көчүрмөсү;

Паспорту конкурска келгенде көрсөтүлөт.

Документтер конкурс жарыяланган күндөн тартып 10 жумуш күндүн ичинде төмөнкү даректе айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы тарабынан кабыл алынат : Нурманбет  айыл өкмөтү, Нурманбет айылы,Т.Андашев көчөсү №41, сурап билүү телефону: 03132 62000

            

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-06-04 00:00:00
Дата аягы: 2019-06-18 00:00:00