Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Түп айыл ѳкмѳтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Киреше боюнча жетектөөчү адиси
Талаптар:

Түп  айыл  ѳкмѳтү киреше боюнча жетектөөчү адиси кенже  топтогу  административдик  кызмат   ордуна  сынак  жарыялайт:

 

Түп  районунун   Түп  айыл  аймагынын  айыл  өкмөтү  “Кыргыз  Республикасынын  мамлекеттик  жарандык  жана  муниципалдык кызмат  ордун  ээлѳѳ  боюнча   конкурс  ѳткѳрүүнүн  тартиби  жѳнүндѳ” жобосуна ылайык  кенже топтогу киреше боюнча жетектөөчү адиси административдик муниципалдык кызмат ордуна коюлуучу   квалификациялык талаптар :

- муниципалдык кызматчылар үчүн - тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тийиштүү багыттагы орто кесиптик билим;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тийиштүү багыттагы орто кесиптик билим (мамлекеттик  жана  муниципалдык башкаруу ,экономика жана  башкаруу)

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш  стажына  талап  коюлбайт;

3) билгичтиги :

- төмөнкүлөрдү билүү:Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы  мыйзамдарды :Кыргыз  Республикасынын  “Бухгалтердик  эсеп  жѳнүндѳ “мыйзамын ,КР нын  “Жергиликтүү  ѳз алдынча  башкаруу  мыйзамын.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди;

 

Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон  кѳлѳмдѳ   расмий  жана  мамлекеттик  тилдерди  билүүгѳ жана  командада  иштей  билүүгѳ  ,жоопкерчилиги ,жѳндѳмү

Сынакка  катышуу  үчүн  тѳмѳндѳгү  документтер  талап кылынат:

Конкурстук  комиссиясынын  атына  жазылган  жеке  арызы,кадрларды каттоо  баракчасы  сүрѳтү менен,ѳмүр  баяны ,паспорттун,дипломдун ,эмгек  китепчесинин  кѳчүрмѳсү  нотариустан күбѳлѳндүрүлгѳн.

Конкурска  талап  кылынуучу  документтер  жарыя  чыккан  күндѳн  баштап  10 жумушчу  күндүн ичинде  кабыл  алынат .

 

 

Телефондор:03945-2-40-84

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 2019-03-06 00:00:00