Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Жети-Өгүз районунун Барскоон айыл өкмөтү
Бөлүм: Айыл өкмөтү
Кызмат орду: маалымат- технологиялар боюнча адис, статистика-экономика боюнча жетектөөчү адис, аскердик-эсепке алуу столунун инспектору
Талаптар:

статистика-экономика боюнча жетектөөчү  адис ваканттык административдик-муниципалдык кызмат ордуна ачык конкурс жарыялайт!  

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

1)Кесиптик билимдин денгээли: Тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим  же   орто кесиптик билим (физика –математика илимдери жана фундаменталдык информатика, табият таануу, гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, педагогикалык билим берүү, маданият жана искусство, экономика жана башкаруу, тейлөө сферасы , айыл чарба, транспорттук технология жана техника, автоматаштыруу жана башкаруу, эсептөө техникасы жана инновациялык технологиялар)

2)Иш стажы жана тажрыйбасы:

иш стажысы талап кылынбайт.  

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

-Төмөнкүлөрдү билүү: Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын «Эркин экономикалык аймактар жөнүндө» Мыйзамы

Билгичтиги: жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

Тиешелүү чөйрөдөгү Ата-Мекендик чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

Кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

Жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

Мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү  кат алышуу;

Командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Фукционалдык милдеттери:

- алдыдагы жылга жана орто мөөнөттүү келечекке аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын түзүү үчүн баштапкы маалыматтарды даярдоого;

- жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын иш-аракетине комплекстүү экономикалык талдоо жүргүзүүгө, товарларды чыгарууну кеңейтүү, капиталдык салымдарды жана жергиликтүү эмгек ресурстарын натыйжалуу пайдалануу боюнча кызматтарды жана жумуштарды көрсөтүү резервдерди аныктоого;

- анын ишин жана улам өзгөрүп туруучу тышкы жана ички экономикалык шарттарга башкаруу системасын көнүктүрүү максатында жергиликтүү коомдоштукту өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгууга катышууга

- экономикалык болжолдоо көрсөткүчтөрүнүн аткарылышына контроль жүргүзүүгө, ошондой эле жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын иштеринин өндүрүштүк жана техника-экономикалык көрсөткүчтөрүнүн эсебин жүргүзүүгө жана белгиленген мөөнөттөрдө айыл өкмөтүнө жана статистика органдарына аймактын социалдык-экономикалык өнүгүшү тууралуу маалымат берүүгө;

- алынган маалыматтардын тууралыгын, аларды өткөн мезгилдеги маалыматтар менен айрым топтор жана бөлүмчөлөр боюнча салыштырылуучулугун текшерүүнү жүргүзүүгө;

- алынган маалыматтарды системалаштырууга жана иштеп чыгууга; айылдык (поселкалык) кеңештин аймагында жайгашкан ишканаларды, уюмдарды жана мекемелерди өнүктүрүү болжолу менен белгиленген тапшырмаларды аткарууну контролдоого.

-Айыл электрондук программасы менен иш алып барууга жана маалымдамаларды чыгарып берүүгө;

аскердик -эсепке алуу столунун инспектору ваканттык административдик-муниципалдык кызмат ордуна ачык конкурс жарыялайт!  

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

1)Кесиптик билимдин денгээли: Тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим же   орто кесиптик билим (физика –математика илимдери жана фундаменталдык информатика, табият таануу, гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, педагогикалык билим берүү, маданият жана искусство, экономика жана башкаруу, тейлөө сферасы , айыл чарба, транспорттук технология жана техника, автоматаштыруу жана башкаруу, эсептөө техникасы жана инновациялык технологиялар)

2)Иш стажы жана тажрыйбасы:

иш стажысы талап кылынбайт.  

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

-Төмөнкүлөрдү билүү: «Кыргыз Республикасынын  жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» жана «Согуштун, Куралдуу күчтөрдүн ардагерлери жана оруктагы эмгекчилер жөнүндө» Мыйзамдарын билүүсү зарыл;

Билгичтиги: жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

Тиешелүү чөйрөдөгү Ата-Мекендик чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

Кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

Жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

Мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү  кат алышуу;

Командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Фукционалдык милдеттери:

- аскерге милдеттүүлөрдүн жана аскерге чакырылуучулардын алгачкы каттоосун жүргүзүүгө;

- аскердик каттоодо турбаган аскерге милдеттүүлөрдү жана эсепке алуудан өтпөгөн аскерге чакырылууга чейинкилерди аныктоого;

- аскерге милдеттүүлөрдү жана аскерге чакырылуучуларды аскер комиссариатынын аларды чакыргандыгы жөнүндө райондук аскер комиссариатынын талабы боюнча кабарлоого жана алардын өз учурунда келишине көмөктөшүүгө;

- айыл аймагындагы бардык ишканалардын эсебин алууга, алардын аскердик каттоо иштерине системалуу контроль жүргүзүүгө жана жылына бир жолудан кем эмес аскерге милдеттүүлөрдүн алгачкы каттоосунун каттоого алуу маалыматтарына салыштырып текшерүү жүргүзүүгө;

- чакырылуучулардын алар окуу же даярдануу үчүн (бекитилген мектепке, дарылоо-алдын алуу мекемелерине, ОСТОнун окуу мекемелерине жана кесиптик техникалык билим берүү окуу жайларына баруусуна контроль жүргүзүүгө;

- жыл сайын декабрда тийиштүү райондук (шаардык) аскер комиссариаттарына чакырууга чейинки курактагы, анык аскердик кызматка даярдалууга тийиш болгон жана чакыруу участокторунда каттоого алынууга тийиш болгон уландардын тизмелерин берүүгө;

- чакырууга чейинки жана чакырылчу курактагы, ишканаларда, чарбакер субъекттерде иштеген уландардын чыныгы аскердик кызматка даярдалышына (чакырууга чейинкилердин жана чакырылчулардын мектепке, окуу пункттарына, ОСТОнун окуу мекемелерине жана дарылоо мекемелерине баруусуна) такай контроль жүргүзүүгө жана алардын толук баруусун жана даярдыктын сапаттуу өткөрүлүшүн камсыздоо боюнча чара көрүүгө;

- ден соолугунун абалы өзгөргөнү жөнүндө билдирген аскерге милдеттүүлөрдү жана чакырылуучуларды каттоого алууга жана айына бир жолу ал жөнүндө тийиштүү райондук (шаардык) аскер комиссариатына билдирүүгө;

- аскерге милдеттүүлөрдүн жана чакырылуучулардын арасында "Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын кыйшаюусуз сактоо, аскердик каттоого туруу боюнча кеңири түшүндүрүү ишин такай жүргүзүүгө жана бул Мыйзамдын сакталышына катуу контролду камсыздоого;

- аскер комиссариаттарынын жана жогору турган уюмдардын ишканалардагы аскерге милдеттүүлөрдүн эсепке алуунун жана брондолушунун абалын текшерүүлөрүнүн журналын жүргүзүүгө;

- мобилизациялоону жүргүзүү мезгилинде аскерге милдеттүүлөргө билдирүү жана издөө тобунун начальнигинин милдетин аткарууга;

- жүргүзүлгөн иштердин натыйжалары жөнүндө аскер комиссариатына, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына маалымат берүүгө;

- аскердик каттоого алууга тийешелүү Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына ылайык башка кызматтык милдеттерди аткарууга.

маалымат- технологиялар боюнча адис ваканттык административдик-муниципалдык кызмат ордуна ачык конкурс жарыялайт!  

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

1)Кесиптик билимдин денгээли: Тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим  же   орто кесиптик билим (физика –математика илимдери жана фундаменталдык информатика, табият таануу, гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, педагогикалык билим берүү, маданият жана искусство, экономика жана башкаруу, тейлөө сферасы , айыл чарба, транспорттук технология жана техника, автоматаштыруу жана башкаруу, эсептөө техникасы жана инновациялык технологиялар)

2)Иш стажы жана тажрыйбасы:

иш стажысы талап кылынбайт.  

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

-Төмөнкүлөрдү билүү: «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; К.Р. «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө» Мыйзамы;

Билгичтиги: жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

Тиешелүү чөйрөдөгү Ата-Мекендик чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

Кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

Жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

Мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү  кат алышуу;

Командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

     Компьютерде жана мобилдүү жабдууларда иштөө.

     Компьютердик жана социалдык түйүндөрдө иштөө.

     Маалыматтардын чоң көлөмү менен иш жүргүзүү.

     Маалыматтарды жана билдирүүлөрдү көрсөтүү.

     Уюштуруу техникасы менен иштөө.

     Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты жана ченемдик укуктук актыларды билүү “Санарип Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялоо концепциясынын негизги жоболорун жана КРдин мыйзамдарын билүү.

   Фукционалдык милдеттери:

-а/ө аппаратындагы компьютерлердин жана алардын комплектөөчү аппараттарынын жана деталдарынын ( принтерлеринин, ксероксторунун, картридждеринин, маалыматтарды жазуучу түзүлүштөрдүн ) абалдарын көзөмөлдөөгө;

-а/ө аппаратынын кызматкерлерине компбютердик жаны технологиялар алкагындагы жанылыктар жөнүндө консультацияларды жаны инструкцияларды берүүгө:

-а/ө аппаратынын кызматкерлерине жана башчысына иш кагаздарынын жана алардын жүргүзүүдөгү формаларындагы өзгөрүүлөр жөнүндөр жөнүндө маалыматтарды берүүгө;

-а/ө АСКИД программасы менен иш алып барууга;

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат:

- конкурстук комиссиянын төрайымынын  атына жазылган жеке арызы;

- кадрлардын каттоо баракчасы, резюме, өмүр баян (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты камтыган);

- 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;

- Паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт)

- жогорку же кесиптик билиминин тастыктаган дипломунун (көчүрмөсүн нотариустан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек);

- эмгек китепчесининин көчүрмөсү (көчүрмөсүн нотариустан же иштеген жеринен күбөлөндүрүшү керек);

Талапкерлерден документтер Массалык Маалымат Каражаттарына жарыяланган күндөн тартып 10 (он) жумушчу күндүн ичинде Барскоон айыл аймагындагы Барскоон айыл өкмөтүндө И.Малаев көчөсү 115 дарегинде кабыл алынат. Ал эми конкурс өтө турчу күн талапкерлерге кошумча билдирилет.

Кошумча маалыматтарды алуу үчүн төмөнкү телефонго кайрылсаныздар болот: 0779 819-661 03946 26-1-45.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-06-20 00:00:00
Дата аягы: 2019-07-03 00:00:00