Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Түп райондук мамлекеттик администрациясы
Бөлүм:
Кызмат орду: аппарат жетекчи
Талаптар:

Түп райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси  административдик мамлекеттик кызмат ордуна сынак жарыялайт.

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

         Кесипттик билим денгээли: тийиштүү багытагы жогорку билим (юридикалык, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономикалык, педагогикалык, техникалык, гуманитардык жана педагогикалык  багытары боюнча)

         Иш стажысы жана тажрыйбасы: жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык  кызмат  стажысы же тиешелүү трмакттык багытар боюнча тиешелүү кесипттик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажысы.

         Кесипттик компитентүүлүгү : Билими: Төмөнкүлөрдү билүү: «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндөгү» конституциялык мыйзамын,   «Мамлекеттик тил жөнүндө», «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Жергиликтүү администрациялар жөнүндө», «Саясий атайын мамлекеттик муниципалдык  саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдетемелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы №17 «Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын Реестерин», 2016-жылдын 30-декабрындагы №308 «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү кээ бир маселелер жөнүндө» Жарлыктары, Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 «Мамлекеттик жарандык  кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө» жана 2003-жылдын 24-июлундагы №462 «Эмгек китепчелеринин формасын,  эмгек китепчелерине кошумча барак формасын эмгек китепчелерин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндөгү» токтомдорун, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын этика кодексин», «Түп райондук мамлекеттик администрациянын регламенти», «Кыргыз Республикасында иш кагаздарды жүргүзүү боюнча түптүү нускамасын» билүүсү зарыл, -адам ресурстарын башкаруу жаатында; кызматтык милдетемелерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик  жана расмий  тилдерди билүүсү зарыл.

 

Билгичтиги: -иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгат;

-түзүмдүк бөлүмдөрдүн  көйголөрүн чечүүгө ыкмаларды талдоо,

болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү,  көзөмөлдөө жана

аларды чечүүгө жаны ыкмаларды  киргизет;

-башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын

натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартат;

-кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөлүү кырдаалды өз убагында көрө билет жана чечет;

-коюлган милтеттерди түзүмдүк бөлумдөрдүн  ишин натыйжалуу пландаштырат;

-ведеостволор аралык өз ара аракетенет;

-чыр чатактуу кырдаалдарды жөнгө салат.

Көндүмдөрү; аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгат;

-түзүмдүк бөлүмдөрдү башкаруу (карамагындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын  жана көрө билүүлөрүн  өзүнүн карамагындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаны жаны формаларын жана метедорун издөө)

-маалыматы талдоо, системалоо жана  жалпылайт, -ченемдик укукттук актылар менен иш алып барат жана аларды практикада колдонот;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзөт, ишкердик этиканын ыкмаларын  билүү, элдин алдында чыгып сүйлөөлөрдү, кенештерди жана жолугуушуларды өткөрүү жана мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышууларды жүргүзөт;

-компютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү керектүү программалык продуктуларды колдоно билүүсү зарыл.

Функционалдык милдеттери:

- Райондук мамлекеттик администрациянын календарлык иш пландарын                                         

түзөт, райондук мамлекеттик администрациянын ченемдук укуктук актыларын     долборлорун мыйзамдуулугун карап, макулдугун берет.

- Раймамадминистрациядагы «жашыруун» жана «өтө жашыруун» кириш,  

  чыгыш документтерди тариздейт жана иш алып барат.

- Райондук мамлекеттик администрациянын аткаруу тартибин, эмгек

  тартибин бузган кызматкерлерге тийиштүү чараларды көрүү боюнча     

  райондук мамлекеттик администрациянын башчысына сунуш  киргизет.

- Райондун аймагында прокуратура, УКМК, РИИБ менен биргеликте 

  кылмыштуулука, диний экстремизм,  коррупцияга каршы жана өз  

  компетенциясына кирген маселелер боюнча  иш алып барат.

- Аскердик мобилизациянын резервдерин көзөмөл кылат.

- Райондук мамлекеттик администрациянын коллегиясын,

  координациялык  Кенешин жана  аппараттык жыйындарды уюштурууну     

  камсыз   кылат.

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана борбордук шайлоо 

  комиссиясынын токтомуна ылайык Референдум, Кыргыз Республикасынын  

  Президентин,  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин  

  депутаттарын, айылдык  аймакттын башчыларынын, айылдык Кенештин    

  депутаттарынын  шайлоолоруна даярдык көрүүнү жана аны өткөрүүнү  

  көзөмөлдөйт. 

- Арыз даттануулар менен иш алып барат жана карайт.

- Райондук мамлекеттик администрациянын иш кагаздарын анын ичинен  

  жалпы бөлүмүнүн иштерин, иш көзөмөлдөрүн, уюштуруу иштерин, кадр  

  маселеси жана кадрлардын резервин түзүлүшүн көзөмөлдөйт.

 

Сынакка катышуу үчүн талап кылынуучу документтер:

Конкурсттук комиссиянын  төрагасынын атына  арыз, кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк барагы сүрөтү менен , өмүр баян, резюме, жогорку билими жөнүндө дипломдун, эмгек китепчесинин көчүрмөсу нотариус аркылуу бекитилген, соттолбогондугу жөнүндө маалымдама, паспорттун көчүрмөсү.

Талапкерлердин документтери жарыя чыккан күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде кабыл алынат. Байланыш тел: (03945)  2-43-70

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-06-24 00:00:00
Дата аягы: 2019-07-06 00:00:00