Вакансиялар Нарын облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кочкор райондук мамлекеттик администрациясы
Бөлүм: Кочкор РМА
Кызмат орду: Кочкор РМАнын экономика, финансы жана курулуш боюнча башкы адиси
Талаптар:

КРнын «Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына ылайык, Кочкор райондук мамлекеттик администрациясы мамлекеттик административдик ваканттык кызмат орунуна

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

 

Кочкор РМАнын экономика, финансы жана курулуш боюнча башкы адиси кызмат орду (У-Б) – 1 орун:

-кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, техникалык, юридикалык, гуманитардык,  курулуш, архитектура, айыл чарба жана  медициналык,  педагогикалык, финансы-экономикалык багыттар боюнча);

иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 

Кызматчылардын кызматтык милдеттери

 

Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын экономика, финансы жана курулуш боюнча башкы адистин милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

- жарандардын укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын сакталышын камсыз кылуу жана коргоо;

- кызматтык этиканын ченемдерин сактоо;

- Кочкор райондук мамлекеттик администрациясында белгиленген ички кызмат тартибинин эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон квалификациянын деңгээлин кармап туруу;

- ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

- өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана аларга консультация берүү;

- отчетторду түзүү;

- өзүнүн компетенттүүлүгүнүн чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

- өзүнүн карамагындагылардын өздүк кызыкчылыктарынын пайда болушунун алдын алуу же ведомстволук түзүмдүк бөлүмдөрдөгү мамлекеттик кызматтагы кызыкчылыктардын чыр-чатагын жөнгө салуу боюнча чараларды көрүү;

- жетекчилерге баш ийүүчүлүк тартиби менен жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында жана сапаттуу аткаруу

- Кыргыз Республикасынын Конституциясын, КР Президентинин Указдарын, КР Мыйзамдарын, ченемдик-укуктук актыларын, КР Өкмөтүнүн, КРӨ Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын токтомдорун, буйруктарын администрация башчысынын, орун басарларынын, аппарат жетекчисинин тапшырмаларынын аткарылышын камсыздайт.

Мындан тышкары:

Өнөр жай, транспорт жана коммуникация боюнча башкы адис жок болгон учурунда анын кызматтык милдеттерин жоопкерчилик менен аткарат.

Жетекчилердин берген көрсөтмөсүнө ылайык, белгиленген мөөнөттө документтердин аткарылышын камсыз кылат жана берилген тапшырмаларды так жана өз убагында аткарат. Жогорку бийлик органдарынан келген, раймамадминистрациясында кабыл алынган токтом, буйрук, кат жана башка иш кагаздарынын өз мөөнөтүндө сапаттуу аткарылышын камсыздоо үчүн өзүнчө папка уюштуруп, аткарылышы боюнча топтолгон материалдардын негизинде маалымат даярдап, көзөмөлдөн алдырат.

Ай сайын иш план түзүп аны аткаруу үчүн иш аракеттерди көрөт. Райондук мамлекеттик администрациясынын Регламентинин талаптарын аткарууга жана эмгек тартибин сактоого милдеттүү. Райондук мекеме-ишканалардан, уюмдардан, айыл өкмөттөрүнөн өзүнө жүктөлгөн функцияларды аткаруу үчүн зарыл болгон материалдарды жана маалыматтарды суратууга жана алууга укуктуу. Райондук мамлекеттик администрациянын коллегиясына тиешелүү жетекчилер менен макулдашып, райондун социалдык-экономикалык өнүгүшү, финансы, салык саясаты ж.б. багытта перспективалуу маселелерди киргизет, маселеге тиешелүү материалдарды өз убагында сапаттуу даярдап коллегиянын отурумунда алып чыгып маалымдайт жана кабыл алынган токтомдун аткарылышын көзөмөлдөйт.

Кочкор районунун экономикалык өнүгүүсүнүн келечектүү программаларынын долбоорун иштеп чыгат, жетекчиликке сунуштайт жана кабыл алынып бекитилгенден кийин, аткарылышын уюштурат жана көзөмөлгө алат. Жетекчиликтин макулдугу менен райондогу мекеме-ишканалардын, айыл аймактарындагы мамлекеттин экономикалык жана финансылык саясатын ишке ашыруу жагындагы иштерин финансы, салык ж.б. органдарынын адистерин тартуу менен текшерүүнү жүргүзөт. Райондогу экономика, финансы, салык, статистика, архитектура жана курулуш мекеме-ишканаларынын күндөлүк жүргүзгөн иш аракеттерине анализ жүргүзүп, ишинен тийиштүү жыйынтык чыгарып турат. Өнүгүү Стратегиясына кирген долбоорлордун аткарылышын көзөмөлдөйт, жыл сайын толуктайт, индикаторлорунун матрицаларын баалоону тиешелүү жооптуу кызматкерлер менен бирдикте аткарат.

Райондогу бирдиктүү экономикалык жана финансылык саясаттын жүргүзүлүшүн камсыз кылуу менен жетекчилик  үчүн райондук структуралык мекемелер, бөлүмдөр менен бирдикте экономикалык кырдаалды талдоо, экономика чөйрөсүндөгү окуялардын өнүгүшүн болжолдоо, маалымат-аналитикалык материалдарды, сунуштарды жана  перспективдүү программаларды иштеп чыгат. Экономиканы өнүктүрүү боюнча ай сайын экономикалык анализ жүргүзүп, күтүлүүчү прогноздорду түзүп, жетекчиликке сунуш берет.

Райондогу курулуш-оңдоо жумуштарынын өз мөөнөтүндө бүткөрүлүшү, турак-жай курулушунун аткарылышы боюнча иштерди, айылдардын генпландарынын пайдалануу мөөнөтүн жана ага өз убагында толуктоолорду киргизүүнү жана кайра жаңыртууну көзөмөлдүккө алат.

Райондун калкын жана экономика тармагын күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча райондук штабдын ишин координациялоо менен штабдын отурумун уюштурат жана кабыл алынган иш чаралар планынын аткарылышына жеке жооп берет. Жогорку органдарга маалыматтарды өз убагында берип турууну уюштурат.

Финансы бөлүмү, салык кызматы жана башка куратордук кылынуучу мекемелердин чогулуштарына катышууга укуктуу. Тиешелүү Улуттук жана өкмөттүк программаларды, Жарлыктарды, токтомдорду, буйруктарды ж.б. нормативдик актыларды жүзөгө ашырат, өздүк чечимдеринин, буйруктарынын аткарылышын көзөмөлдөйт. Тиешелүү мекемелеринин кесиптик, расмий, юбилейлик ж.б.  майрамдарына карата  сыйлоо сунуштарын аппарат жетекчинин жана уюштуруу секторунун кароосуна киргизет.

Райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчилигинин тапшыруусу боюнча экономика чөйрөсү боюнча райондун атуулдарынын, уюмдарынын жана мекемелеринин кайрылууларын, каттарын жана даттанууларын карайт, жарандарды кабыл  алууну жүргүзөт.

Администрациянын иш номенклатурасына ылайык тиешелүү делолорду уюштурат, архивге өткөрүү убагы келген делолорду жалпы секторго тапшырат.

Семиз-Бел айыл аймагындагы айыл өкмөтү, райондук финансы жана мамлекеттик статистика бөлүмдөрү, архитектура, шаар куруу жана  мамлекеттик салык кызматынын райондук башкармалыктары, банктар, курулуш мекемелери менен кураторлук катары иш алып барат, алардын ишин координациялайт жана тиешелүү делолорду уюштурат. Өзүнө тиешелүү айыл өкмөт жана мекемелер тарабынан аткарыла турган буйрук, иш кагаздарынын өз убагында жана сапаттуу аткарылышына жооп берет, жетекчилердин кеңешмелерге, жыйындарга, коллегияларга катышуусун камсыз кылат. Эки айда бир жолу айыл өкмөт, мекемелерди арыз-даттануулардын, иш кагаздарынын аткарылышы жана аткаруучулук тартибине көзөмөл жүргүзүү иретинде текшерип турат, аныкталган эреже бузууларды четтетүү, аларды аткарбоонун себептерин жана жагдайларын аныктоо боюнча чараларды көрөт жана тиешелүү учурда аппарат жетекчиге сунуш берет.

Бекитип берилген инвентарларды, мүлктү жана компьютердик жабдууларды бүлүнтпөй сактап пайдаланууга милдеттүү.

Ачык конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

- жеке арызы, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөтү 3х4;

- паспорттун көчүрмөсү;

- керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

- сунуш каттарын (эгер болсо);

- ден соолук абалы жөнүндө маалымкат (форма 086).

 

Талапкерлерден документтер массалык маалымат каражаттарына жарыяланган күндөн тартып 10 (он) жумушчу күн ичинде Кочкор РМАнын имаратында (Кочкор айылы, Б.Исакеев, 46) кабыл алынат. Ал эми, конкурс өтө турчу күн талапкерлерге кошумча билдирилет. Кошумча маалыматтарды алуу үчүн 5-02-56 телефонуна кайрылыңыздар.

Толук маалыматтар www.mkk.gov.kg жана www.kochkor.kg сайтында жайгаштырылат.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-07-09 00:00:00
Дата аягы: 2019-07-22 00:00:00