Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Токтогул районунун Кызыл-Өзгөрүш айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: жетектөөчү адис 2 штаттык бирдик
Талаптар:
  1. Айыл өкмөтүнүн инвестиция боюнча  жетектөөчү адис муниципалдык  бош кызмат ордуна коюлуучу  квалификациялык талаптар

                                                       (1 штаттык бирдик)

 

1.Кесиптик билимдин деӊгээли:

  - Жогорку  билим же орто кесиптик билим;

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

  - иш стажына талап коюлбайт.

3.Кесиптик компетенттүүлүгү:

-төмөнкүлөрдү билүү:

          -Кыргыз Республикасынын “Инвестиция жөнүндө”, “ Мамлекттик сатып алуулар жөнүндө”, “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамдары.

         -билгичтиги: 

            жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

            документтерди,маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо; 

            тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны     практикалык иште колдонуу;

            кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

            жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

            мамлекеттик жана/ же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

            командада иштөө;

-көндүмдөрү:

           ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажырыйбада колдонуу;

 

      2. Айыл өкмөтүнүн жетектөөчү адис (экономист-статист) муниципалдык бош кызмат ордуна коюлуучу           квалификациялык талаптар

                                                       (1 штаттык бирдик)

 

1.Кесиптик билимдин деӊгээли:

  - Жогорку  билим же орто кесиптик билим;

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

  - иш стажына талап коюлбайт.

3.Кесиптик компетенттүүлүгү:

-төмөнкүлөрдү билүү:

          -Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик статистика жөнүндө”, “ Кыргыз Республикасынын  социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө”мыйзамдары.

         -билгичтиги: 

            жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

            документтерди,маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо; 

            тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны     практикалык иште колдонуу;

            кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

            жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

            мамлекеттик жана/ же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

            командада иштөө;

-көндүмдөрү:

           ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажырыйбада колдонуу;

 

     Сынакка катышуу үчүн зарыл болгон документтер:

-Жеке арызы, кадрларды эсепкелуу баракчасы;

- сүрөт 3х4 өлчөмүндө 2 даана;

-паспортунун же инсандыгын күбөлөндүрүүчү башка документтеринин көчүрмөсү; 

-кесиптик билиминин, иш стажын ырастоочу документтеринин   көчүрмөсү(нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу тарабынан тастыкталуусу  зарыл)

-өмүр баяны (өзү жана жакын туугандарынын сот жоопкерчилигине тартылбагандыгы тастыкталуусу зарыл)

         Иш кагаздарды кабыл  алуу жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күн ичинде  төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:

         Токтогул району, Кызыл-Өзгөрүш айыл өкмөтү, А.Борбуев көчөсү, №16.

Айыл өкмөттүн имараты.  Тел 0778-14-23- 43

         Коюлган  квалификациялык талаптарга жооп берген жарандарга сынак өткөрүү убактысы, орду жана башка маалыматтар кошумча берилет.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-07-02 00:00:00
Дата аягы: 2019-07-15 00:00:00