Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал-Абад облустук “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” бөлүмү
Бөлүм:
Кызмат орду: башчынын орун басары (1), башкы адис (1), жетектөөчүү адис (2), адис (1)
Талаптар:

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал-Абад облустук “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” бөлүмү бош жумушчу орунга сынак   жарыялайт:

 

 1. Жалал-Абад облустук “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” бөлүмүнүн башчысынын орун басары (1 орун)

 

Квалификациялык талап :

 • Жогорку кесиптик билими (инженер-куруучу, инженер-гидротехник);
 • Эмгек стажы мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө  5 жылдан кем эмес иш стажы.
 • Гидротехникалык курулуш тармагындагы тажрыйбасы;
 • Жээк коргоочу курулмаларды эксплуатациялоо;
 • Тосмолордун деформациясын  аныктоо ыкмалары , топографиялык сьемкаларды жасай билүү;
 • КР ӨКМ туралуу 20-февраль 2012-жылдагы № 115 КР токтомун, СНиП 1У-5-82 бөлүгү 1У Гл.5, Госстрой КР РДС-12-04;2007 Гл.3 п.3.1-3.15, Госстрой НИР-2000, баалардын прейскурантын тиркеме № 1  билүү керек.

 

Функционалдык  милдети:

      - тосмолордогу коргоо жана калыбына келтирүү жумуштарын уюштуруу

      - техникалык тейлөө, техникалык мүнөздөмө инженердик коргоочу курулмалардын конструтивдик өзгөчөлүктөрдү билүү

- долбоор  иштелүүчү капиталдык оңдоо жүргүзүлүүчү объектилердин тизмесин түзүү

 - капиталдык оңдоо пландаштырылган объектилерге жетишпестик тизмесин түзүү

- капиталдык оңдоо пландаштырылган курулмаларга долбоор

- капиталдык оңдоо жумуштары болуучу объектилер долбоор-смета иштөөнүн кварталдык графигин түзүү жана аны долбоорчулар менен макулдашуу

- келишимдин негизинде иштелген долбооордун сапатын текшерүү жана аны кабыл алуу көзөмөлүн жургүзүү

- капиталдык оңдоо жүргүзүлүүчү объектилерге керектелүүчү материалдардын эсебин чыгаруу

- капиталдык оңдоого сунушталган курулмалардын базистик баасын эсептеп чыгаруу

- сел жана суу ташкындарынын инфраструктарасындагы (жээк коргоочу тосмолор) курулмаларды капиталдык оңдоо жана долбоорлоо боюнча жөнөкөй нускамаларды иштеп чыгуу

- тендер өткөрүү үчүн чыгуучу документтерди даярдоо

- келерки жылга сатуу боюнча иш-чара түзүү

 

 1. Жалал-Абад облустук “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” бөлүмүнүн Сузак району боюнча башкы адис (1 орун)

 

Квалификациялык талап :

 • Жогорку кесиптик билими (инженер-куруучу, инженер-гидротехник, өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча адис );
 • Эмгек стажы мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
 • Гидротехникалык курулуш тармагындагы тажрыйбасы;
 • Жээк коргоочу курулмаларды эксплуатациялоо;
 • Тосмолордун деформациясын  аныктоо ыкмалары , топографиялык сьемкаларды жасай билүү;
 • КР ӨКМ туралуу 20-февраль 2012-жылдагы № 115 КР токтомун, СНиП 1У-5-82 бөлүгү 1У Гл.5, Госстрой КР РДС-12-04;2007 Гл.3 п.3.1-3.15, Госстрой НИР-2000, баалардын прейскурантын тиркеме № 1  билүү керек.

 

Функционалдык  милдети:

 • Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу
 • Чийме чийүү, долбоордук-сметалык документтердин сметасын түзүү;
 • Курулуштагы экономикалык маселелерди, сметалык-финансалык эсеб-кысабтарды, калькуляцияларды жана сметаларды түзүүнү билүү;
 • Суу ташкындарын кырсыксыз өткөрүү боюнча биринчи кезекте өткөрүлүүчү иш-чаралардын тизмесин иштеп чыгуу;
 • Капиталдык, күндөлүк, авариялык калыбына келтирүү жумуштарынын аткарылгандыгына (айлык, кварталдык, жылдык отчеттор, эсеб-кысабы жана графиги менен) анализ даярдоо;
 • Нормативдик-укуктук актылар менен иштөөнү жана аларды тажрыйбада колдонууну билүү;
 • Курулуштагы жумуштардын негизги түрлөрүнө калькуляция түзүүнү билүү
 • Геодезиялык аспаптар менен иштөө.

 

 1.     Жалал-Абад облустук “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” бөлүмүнүн Ноокен   району боюнч  жетектөөчүү  адис (1 орун), Сузак району боюнча жетектөөчү   адис (1 орун)

Квалификациялык талап :

 • Жогорку кесиптик билими (инженер-куруучу, инженер-гидротехник, өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча адис); иш стажына талаптар коюлбайт
 • Гидротехникалык курулуш тармагындагы тажрыйбасы;
 • Жээк коргоочу курулмаларды эксплуатациялоо;
 • Тосмолордун деформациясын  аныктоо ыкмалары , топографиялык сьемкаларды жасай билүү;
 • КРдин ӨКМ тууралуу 20-февраль 2012-жылдагы № 115-токтомун, СНиП.1У-5-82 бөлүгү1У Гл.5, Госстрой КР РДС-12-04, 2007 Гл.3 п.3.1-3.15, Госстрой НИР-2000, баалардын прейскурантын тиркеме № 1ди билүү керек

 

Функционалдык  милдеттер:

 • Ай сайын коргоочу курулмалардын техникалык абалына көзөмөл жүргүзүү;
 • Курулмаларга көзөмөл жүргүзүү, байкоо журналын алып баруу, кварталда инструменталдык текшерүү жана алардын жыйынтыгын облустук бөлүмгө тапшыруу;
 • Курулуш жумуштарынын сапатына көзөмөл жүргүзүү;
 • Тосмонун тулкунда жаралган деформациялардын пайда болушунун себептерин аныктоо жана аларды жоюу боюнча конкреттүү чараларды колдонуу;
 • Турак жайларга жана айыл-чарба жерлерине суу ташкындары коркунуч жаратуучу чендерди аныктоо жана аларды изилдөө;
 • Оңдоп калыбына келтирүү жумуштарына техникалык көзөмөл жүргүзүү.

 

 1. Жалал-Абад облустук “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” бөлүмүнүн Ала-Бука району боюнча    адис (1 орун)

 

Квалификациялык талап :

 • Жогорку кесиптик билими (инженер-куруучу, инженер-гидротехник, өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча адис); иш стажына   талаптар коюлбайт.
 • Гидротехникалык курулуш тармагындагы тажрыйбага ээ болгону оң;
 • Жээк коргоочу курулмаларды эксплуатациялоо;
 • Тосмолордун деформациясын  аныктоо ыкмалары , топографиялык сьемкаларды жасай билүү;
 • КР ӨКМ тууралуу 20-февраль 2012-жылдагы № 115-токтомун, СНиП.1У-5-82 бөлүгү1У Гл.5, Госстрой КР РДС-12-04, 2007 Гл.3 п.3.1-3.15, Госстрой НИР-2000, баалардын прейскурантын тиркеме № 1 билүү керек

 

Функционалдык  милдети:

 • Дарыянын бекитилген участкасындагы суунун көлөмүнүн эсебин алуу;
 • Курулмаларды оңдоп-калыбына келтирүү жумуштарынын жүрүшүнө , жаңы курулуштарга техникалык көзөмөл жүргүзөт жана аткарылган жумуштун көлөмүн, баасын, сапатын текшерет;
 • Долбоорлоо-сметалык документтерде болгон кемчиликтерди текшерет жана аларды өз убагында жоюуга чара көрөт;
 • Оңдоо жумуштарынын журналын, аткарылган жумуштардын реестрин алып барат жумуштун  аткарылгандыгы тууралуу документтерди текшерет жана курулмалардын паспортторун эсебин алат;
 • Сел жана суу ташкындары айыл-кыштактарга жана айыл-чарба жерлерине коркунучун жараткан  участкаларды  изилдөө жана аныктоо.

 

Сынакка  катышуу үчүн негизги документтер:

 • Арыз ;
 • Өмүр баяны, резюмеси, өздүк баракчасы сүрөтү менен (2 даана  5х6 өлчөмүндө);
 • Паспорттун көчүрмөсү же өзүн тастыктаган күбөлүгү;
 • Эмгек китепчесинин жана дипломдун көчурмөлөрү (нотариустан, же иштеген жериндеги кадрлар бөлүмү тарабынан күбөлөндүрүлөт);
 • Соттолбогондугу тууралуу аныктама;
 • Медициналык аныктама (форма 086 У).

 

Документтер сынак жарыя жалпыга маалымдоо каражаттарында жарык көргөн күндөн баштап эки жуманын ичинде кабыл алынат.

 

Дареги: Жалал-Абад шаары, Ж.Бакиев көчөсү 15 “А” (божомол шаардык  билим берүү бөлүмү), тел. 037-22-2-50-94; 0772-24-71-91.

 

Сынак өткөрүү орду жана убактысы кошумча билдирилет.

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-08-08 00:00:00
Дата аягы: 2016-08-22 00:00:00