Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ош облусунун Араван районуна караштуу Нурабад айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: адис- Аскердик каттоо . адис – Салык инспектору кызматы боюнча.
Талаптар:

 

Ош облусунун Араван районуна караштуу Нурабад  айыл өкмөтү төмөндөгү муниципалдык кызматтын бош кызмат орундарына конкурстун жарыясынын долбоорун макулдашуу үчүн жөнөтөт. 

 

  1-бош орун  адис- Аскердик каттоо кызматы боюнча.

 

  1. Кесиптик билимдин деңгээли:

- муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен каалаган профилдеги жогорку же болбосо атайын орто кесиптик билим.

  1. Кесиптик компетенциялар:

- жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана же расмий тилдерди билүү;

Көндүмдөр:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

 

1-бош орун  адис – Салык инспектору кызматы боюнча.

 

Квалификациялык талаптар

Муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен каалаган профилдеги жогорку же болбосо атайын орто кесиптик билим.

Салык инспектору кызматына кабыл алууда төмөнкүлөр эске алынат:

- финансы-бюджеттик жана салыктык мыйзамдарды билүүсү;

- салыктык мыйзамдарды сактоо боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүү методикасын;

- бухгалтердик жана финансылык эсепти жана отчеттуулукту уюштуруунун азыркы учурдагы негиздерин;

- экономика маселелерин, эмгек мыйзамдарынын негиздерин;

- бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү, чарбакер субъекттер - салык төлөөчүлөр менен иштөө өзгөчөлүктөрү боюнча көндүмдөрү;

- салык мыйзамдарын сактоо боюнча документтик (эсептик) текшерүүлөрдү жүргүзө билүүсү;

- бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту, ошондой эле экономиканы уюштуруунун негиздерин билүүсү;

- эсептөө техникасы, телекоммуникация жана байланыш каражаттары менен иштөө көндүмдөрү.

 

Салык инспекторунун функционалдык милдеттери

 

Салык инспектору төмөнкүлөргө милдеттүү:

- кеңештин чечими менен киргизилген аймакта колдонулуучу жергиликтүү салыктардын жана жыйымдардын түшүүсүнүн түзүлгөн динамикасын, ошондой эле уюмдун, мекеменин жана ишкананын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнөн келип чыгып жалпы мамлекеттик салыктардан чегерүүлөрдү жана жергиликтүү бюджеттин кирешесине чегерүүлөрдүн белгиленген нормативдерин эске алуу менен жергиликтүү коомдоштуктун аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү божомолунун маалыматтарынын негизинде алдыдагы финансылык жылга жана орто мөөнөттүү (үч жылга) келечекке жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү боюнча иштерди жүргүзүүгө;

- айыл өкмөтүнүн бюджетине төлөмдөрдүн өз учурунда түшүүсүн контролдоого, салык төлөөчүлөрдүн төлөмдүк жана финансылык тартиптерди сактоолору боюнча регулярдуу, анын ичинде утурлама текшерүүлөрдү жүргүзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында төлөмдүк тартипти бузуучу чарбакер субъекттерге чараларды көрүүгө;

- кеңештин бюджеттик комиссиясынын кароосуна, жогору турган финансылык органдарга берүү үчүн айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгүнүн көрсөткүчтөрү боюнча зарыл материалдарды даярдоого;

- кварталдар боюнча бөлүү менен бюджетке төлөмдөрдүн планын түзүүгө, аны аткаруу үчүн чарбакер субъекттерге билдирүүнү жана анын аткарылышын камсыз кылууга;

- белгиленген финансылык отчетторду өз учурунда түзүүнү жана берүүнү камсыз кылууга;

- мезгил-мезгили менен (ай сайын, квартал сайын) аймакта белгиленген төлөмдөрдүн бюджеттик түшүүсүнө талдоо жүргүзүүгө жана тиешелүү сунуш киргизүүгө;

- салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларды түшүндүрүү жана колдонуу боюнча юридикалык жана жеке жактарга консультациялык жардам көрсөтүүгө.

 

Конкурска катышуу учун төмөндөгү документтер керектелет:

жеке арызы  

резюме

өмур баян

кадрларды эсепке алуу өздүк баракчасы

фото сүрөт  2 даана

паспортунун же инсандыгын күбөлөндүрүчү башка документинин көчүрмөсү

соттолбогондугу тууралуу аныктама

зарыл кесиптик билими, иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери (эмгек китепчесинин көчүрмөсү.

Диплому (нотариустан тастыктоо менен)

 

  Документтер  массалык маалымат каражаттарында (гезитке жарыя ) кылынгандан кийин 14 күндүн ичинде кабыл алынат.

 

Дареги : Кайрагач-Арык айылы ,К.Киргизбаев көчөсү 47

Нурабад айыл өкмөтүнүн имараты

Байланыш телефону:+996 3231 5-76-07

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-09-05 21:16:08
Дата аягы: 2016-09-05 21:16:08