Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ош аймактык ветеринардык дарт аныктоо жана экспертиза борбору
Бөлүм:
Кызмат орду: Башкы адис, Жетектүүчу адис.
Талаптар:

Башкы адис

1.Кесиптик билиминин  денгээли:

-жогорку  ветеринардык, зоотехния

  1. Стажы жана тажырыйбасы:

Мамлекеттик жана / же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 (бир) жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 (үч) жылдан кем эмес эмгек стажы.

  1. Кесиптик компетенциясы:

Билими- жалпы ченемдик  укуктук   актыларды  жана тийиштуу тармактагы  ченемдик  укуктук актыларды  билуусу;

Кундомдор (функционалдык  милдети)

- жумалык, айлык  отчетторду   тузот  жана  жонотот

- жумушчулардын  айлык  табелдерин  толтурат

                               

«Жетектоочу  адис»

 

1.Кесиптик  билиминин  денгээли:

- жогорку  ветеринардык,– ветеринардык, биологиялык, химиялык, медициналык.

2.Стажы  жана  иш тжырыйбасы:

  - стажына  талап  коюлбайт.

  1. Кесиптик компетенциясы:

  Билими:

- жалпы  ченемдик  укуктук актыларды  жана тийиштуу  тармактагы  ченемдик укуктук актыларды  билуусу;

Кундомдор (функционалдык  милдеттер):

- сектордун  тазалыгын, келген  материалдарды  реакцияга  чейин  даярдоо,  бизде  «здоровы  виварий» бар.  Паразитология  секторунун  карамагында  ошол  жердеги  жандыктарды  карайт, тамагынан  баштап  алдыларын  тазалайт.

    

         «Адис» Серология  секторуна:

 

1.Кесиптик  билиминин  денгээли:

 - ветеринардык,  жогорку химиялык, биологиялык.

 

2.Стажы  жана  иш  тажырыйбасы

 - стажына  талап  коюлбайт.

3.Кесиптик  компетенциясы:

Билими:

- жалпы  ченемдик  укуктук актыларды  жана тийиштуу  тармактагы  ченемдик  укуктук  актыларды  билуусу;

-кызмат  орундарынын  милдеттерин  аткаруу  учун  зарыл  болгон  олчомдо   мамлекеттик  жана же расмий  тилди  билуусу жана же расмий  тилди  билуусу.

 

Кундомдор (функционалдык  милдеттери)

- сектордун  тазалыгын  карайт,

- пробиркаларды  жууйт, 

- реакция  коет.

 

«Адис» Вет.сан.экспертиза  секторуна:

  1. Кесиптик билимин денгээли:

– ветеринардык, химиялык,биологиялык

  1. Стажы жана иш тажрыбасы:

 - стажына талап коюлбайт.

  1. Кесиптик компетенциясы:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды жана тийиштуу тармактагы ченемдик укуктук актыларды билуусу;

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон олчомдо мамлекеттик жана же расмий тилди билуусу.

Кондумдор (функционалдык милдеттер):

- сектордун тазалыгын карайт,

- реакция коет

 

 

Кабыл алынуучу документтер:

- конкурстук комиссиясынын атына кызмат ордун корсотуу менен жеке арыз,

- жекече баракча суроту менен,

- омур баян,

- резюме,

- сурот 4х6 олчомундо 2 даана,

- билими жонундо документтинин кочурмосу (нотариалдык жактан тастыкталган),

- эмгек китепчесинин кочурмосу (нотариалдык жактан тастыкталган),

- соттолбогондугу тууралуу аныктама.

Документтер Ош шаарынын Молдо Нияз косочунун 135-уйундо Ош аймактык ветеринардык дарт аныктоо жана экспертиза борборунун административдик имаратында жарыя массалык-маалымат каражатына чыккан кундон тартып 14 кундун ичинде кабыл алынат, байланыш учун телефон: 2-32-70,  2-09-39.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-09-09 21:36:48
Дата аягы: 2016-09-09 21:36:48