Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кара-Кулжа райондук агрардык онуктуруу башкармалыгы
Бөлүм:
Кызмат орду: Адис
Талаптар:

                               

Кара-Кулжа райондук агрардык онуктуруу башкармалыгынын адистик кызмат орунуна сынак жарыялайт.                                                                                                                                                                             

Адис кызмат ордуна квалификациялык талаптар.          

 – Жогорку билимдуу                                                                                                                                                                     

- Жамилекеттик жана официалдуу тилди билуусу                                                                                                                

-Кесиби айыл чарбалык тармактагы кызматкер болуусу.                                                                                                

 Фунционалдык милдеттери:                                                                                                                                                  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, нормативтик актыларын оз учурунда аткарылышын козомолдойт жана уюштурат.                                                                                                                                               

– Менчигинин туруно карабастан агрардык сектордо жана тейлоочу мекемелерде уюмдарды жер жана агрардык маселелер боюнча мыйзамдардын жана нормативтик актылар туура сакталышын, текшеруу жана мамилекеттик козомолду жургузууго анын жыйынтыгы боюнча чараларды корот.                   

– Айыл окмоттор боюнча 2016-жылдын айдап себуу жыйноо структурасын аныктоо менен индикативдик пландарды жеткирет.                                                                                                                                         

– Жазгы талаа жумуштарын уюшкандыкта сапаттуу откоруу боюнча козомолдойт жана ички сугат системаларын ремонттон чыгаруу максатында айыл окмоттор мене ниш алып барат.                                        

– Айыл чарба осумдуктоунун тушумдуулугун  жлгорулатуу жана аларды зыянкечтерине, илдеттерине каршы уулу заттарды камсыз кылуу менен бирге дыйкандардын арасында агротехникалык эрежелерди окутуп уйротууну камсыз кылат.                                                                                      – Маилекеттик мулктун кайра тузулгон ишканаларынын сатып алуу нарктарын кайра кайтарып беришине  комок корсотот.                                                                                                                                                       

Сынака катышуу учун томондогудой докменттер талап кылынат:                                                                                  

1. Конкурстук комиссиянын торогасынын  наамына арыз.                                                                                                      

2. Кадрлардын каттоосу оздук баракча.                                                                                                                                

3. Омур баян (оз колу менен).                                                                                                                                                          

 4. 4*6 олчомундогу 2 даана сурот.                                                                                                                                                     

5. Резюме                                                                                                                                                                                           

6. Дипломдун кочурмосу (нотариус тан тастыкталган)                                                                                                            

7. Эмгек китепчеси (нотариалдык жактан куболондурулгон)                                                                                                  

8. Паспорттун кочурмосу                                                                                                                                                                

Докментерди кабыл алуу Кара-Кулжа райондук агрардык онуктуруу башкармалыгында  кабыл алынат.                                                                                                                                                                                                                      

Телефондор: 5-02-94, 5-07-23

Квалификациялык талаптарга жооп берген талапкерлерге сынак мооноту жана орду боюнча кошумча маалымат  берилет.                                                                                                                                      

                

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-10-04 16:14:58
Дата аягы: 2016-10-04 16:14:58