Вакансиялар Баткен облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ БАТКЕН ОБЛУСУ БАТКЕН РАЙОНУ КАРА-БАК АЙЫЛ ОКМОТУ
Бөлүм: Кара-Бак айыл өкмөтү
Кызмат орду: Жер, турак жай коммуналдык маселелер жана өзгөчө кырдаалдар боюнча адис.  
Талаптар:
  1. Жер, турак жай коммуналдык маселелер жана өзгөчө кырдаалдар боюнча адис кызматына коюлуучу квалификациялык талаптар:

- жогорку жа атайын орто кесиптик билими.

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана нормативдик укуктук актыларын билиши;

- Компьютерде иштей билиши;

- Жер боюнча адистиги барларга женилдик берилет;

- Эмгек стажы талап кылынбайт.

 

Сынакка катышуу учун томондогу документтер талап кылынат:

- Аттестациялык-сынактык комиссиянын торагасынын атына жазылган жеке арызы;

- Кадрларды каттоо баракчасы;

- 3х4 олчомундогу 4 даана сурот.

- Паспорттун кочурмасу (оригинал сынакка келген учурда корсотулот)

- Жогорку билимин тастыктаган дипломунун кочурмосу (кочурмосу натариустан же мурунку иштеген жеринен куболондурулушу керек);

- Эгерде эмгек китепчеси болсо (кочурмосу натариустан же мурунку иштеген жеринен куболондурулушу керек).

Соттолбогондугу тууралуу маалымат (ИЦ)

 

Документтер: жарыя чыккан кундон баштап 14 кундун ичинде кабыл алынат.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-10-12 00:00:00
Дата аягы: 2016-10-26 00:00:00