Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Ата айыл өкмөтү ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарына конкурс жарыялайт:
Бөлүм:
Кызмат орду: салык боюнча башкы адис жана башка
Талаптар:

салык боюнча башкы адис-1, жетектөөчү адис-бухгалтер-кассир- 1, аскер иштери боюнча инспектор-1 муниципалдык кызмат орундарына конкурс жарыялайт.

Квалификациялык талаптар:

  1. Салык боюнча башкы адиске: Экономика, бухгалтердик эсеп багытындагы жогорку билими.
  2. Жетектөөчү адис-бухгалтер-кассирге : Жогорку же кесиптик орто билими, Эмгек стажысы талап кылынбайт.
  3. Аскер иштери боюнча инспекторго: Жогорку же кесиптик орто билими, Кыргыз Республикасынын “Жалпы аскердик милдет жана альтернативдик кызмат жөнүндөгү” Мыйзамдарын билүүсү,мамлекеттик жана официалдык тилди , компьютердик программаларды билүүсү талап кылынат. Эмгек стажысы талап кылынбайт.

Функционалдык-кызматтык милдеттери:

  1. Салык боюнча башкы адиске:

-Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү.

-Жергиликтүү бюджетке түшкөн салык төлөмдөрүнүн аткарылышын камсыздоо. -Салыкты төлөбөгөн субъектилер менен иш алып баруу.

-Мурдагы жылдардын салык боюнча карыздары менен иштөө.

-Жергиликтүү Кенешке салык, жергиликтүү бюджет жөнүндө материалдарды даярдап берүү.

-Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн ачык-айкындыгын камсыз кылуу. –Тийиштүү  отчетторду убагында берип туруу, реестр жүргүзүү.

-Ар бир квартал сайын айылдык аймакка түшкөн төлөмдөрдү анализдеп, ФЭБ башчысына тийиштүү билдирүү берүү.

-Салык жана төлөмдөр боюнча айыл тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү -Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү боюнча иш алып баруу. -Кызматтык этиканы сактоо, иш регламенти менен иштөө, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына кызматына тийиштүү  отчетун убагында берип туруу.

  1. Жетектөөчү адис-бухгалтер-кассирге :

Жергиликтүү  бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн түзүлүшү боюнча иш алып баруу. Жергиликтүү  Кенешке жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгү тууралуу тийиштүү билдирүүлөрүн берүү.

Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн туура сарпталышы, отчетторунун туура түзүлүшү, сметадан ашпоосуна көзөмөл кылуу.

- Жергиликтүү бюджеттин ачык-айкындыгын камсыз кылуу.

Бюджеттин классификацияга жараша жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн айылдык кенеш менен бирге түзүү.

Бюджеттик эмес каражаттар жана жергиликтүү бюджеттин чыгымдалышы боюнча тийиштүү отчетторду жасоо, кассаны жүргүзүү.

Бюджеттин чыгаша бөлүгүн кварталдарга бөлүштүрүү.

Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышын квартал сайын анализдөө, эффективдүү  аткаруу боюнча иш жүргүзүү.

Командировкалык чыгымдар боюнча, авансылык отчеттордун туура түзүлүшү ; аткарылышы боюнча иш жүргүзүү.

Бардык адистеридин айлык акысын эсептөө, которуу, иш табелин жүргүзүү. Тийиштүү акча каражатын кабыл алуу, берүү, сактоо жана анын отчетунун туура толтурулушун камсыз кылуу.

Айлык акынын кызматтык буйрук менен туура берилишин камсыз кылуу. Кызматтык этиканы сактоо, иш регламенти менен иштөө, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына кызматына тийиштүү  отчетун убагында берип туруу.

  1. Аскер иштери боюнча инспекторго:

-Аскердик кызматтын каттоосуна алуу,чыгаруу.

-паспорттук стол боюнча жарандарды каттоого алуу,чыгаруу,тийиштуу отчетторун жасоо.

-аскердик кызмат боюнча мобилизация жүргүзүү, учетко алуу, тийиштүү отчетторду жасоо.

-Аскердик кызмат боюнча мыйзамдардын өзгөрүшү тууралуу айыл тургундарына . түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.

  • Райондук аскердик комтитети менен чогуу иш алып баруу.
  • паспорту жок жарандар менен иш алып баруу.

-Паспорттук режимди айыл аймагында сактоону жүргүзүү.

-Жарандардын жашагандыгы, үй-бүлөсү тууралуу тийиштүү маалым катын берүү

 -Сырттан келген,сыртка кеткен, каза болгондор, 18-жашка толгондор тууралуу отчетторду убагында берип туруу.

-жана башка кызматына жараша айыл өкмөтүнүн башчысынын тапшырмаларын аткаруу.

  • Кызматтык этиканы сактоо, иш регламенти менен иштөө, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына кызматына тийиштүү  отчетун убагында берип туруу.

Бардык ваканттык орундарга :Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтуу өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” Мыйзамдарын , зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди , компьютердик программаларды билүүсү талап кылынат.

Талап кылынуучу документтер. Конкурска катышуу жөнүндөгү арызы, өздүк баракчасы,өмүр баяны, 2 сүрөт (4х6см),паспортунун көчүрмөсү, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин жана билими жөнүндөгү документтеринин көчүрмөсү, соттолбогондугу тууралуу аныктама .Паспорту конкурска келгенде көрсөтүлөт.

Документтер конкурс жарыяланган күндөн тартып 15 күндүн ичинде төмөнкү даректе айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы тарабынан кабыл алынат : Ысык-Ата айыл өкмөтү, Алмалуу айылы С.Жакишев көчөсү №17 , т.0704800028

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-11-23 00:00:00
Дата аягы: 2016-12-10 00:00:00