Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ош облусунун Араван районунун Тоо-Моюн айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Айыл өкмөт башчысынын орун басары Башкы адис-салык маселери боюнча Жетектөөчү адис-ветеринария боюнча
Талаптар:

Ош облусунун Араван районунун Тоо-Моюн айыл өкмөтүнүн Административтик мунуципалдык 3 (уч) бош кызмат ордуна конкурс жарыялайт.

  1. Айыл өкмөт башчысынын орун басары
  2. Башкы адис-салык маселери боюнча
  3. Жетектөөчү адис-ветеринария боюнча

 1-бош орун Айыл өкмөт башчысынын орун басары

Кесиптик билимдин деңгээли:

- муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен жогорку кесиптик билим. (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика, айыл чарба жана гуманитардык илимдер чойросундогу.)

Стажы жана иш тажрыйбасы:

Мамлекеттик же муниципалдык кызматта 3 (уч) жылдан кем  эмес иш стаж же адистиги боюнча 5 (беш) жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат” жөнүндө мыйзамы: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”).

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

- кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

- кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында табуу жана чечүү.

Ыктуулугу:

- тиешелүү тармактагы жергиликтүү маанидеги маселелерди натыйжалуу чечүү;

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде чыгып сөз сүйлөө жана ишкердик кат алышуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

- башкаруу ишине ыктуулугу (пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктантуу жана контролдоо);

- чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

 

1-бош орун  Башкы адис-салык маселери боюнча

Стажы жана иш тажрыйбасы:

Мамлекеттик же муниципалдык кызматта 1 (бир) жылдан кем  эмес иш стаж же адистиги боюнча 3 (уч) жылдан кем эмес.

Кесиптик билимдин деңгээли:

- муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен жогорку кесиптик билим. (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика, айыл чарба жана гуманитардык илимдер чойросундогу.)

Салык инспектору кызматына кабыл алууда төмөнкүлөр эске алынат:

- финансы-бюджеттик жана салыктык мыйзамдарды билүүсү;

- салыктык мыйзамдарды сактоо боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүү методикасын;

- бухгалтердик жана финансылык эсепти жана отчеттуулукту уюштуруунун азыркы учурдагы негиздерин;

- экономика маселелерин, эмгек мыйзамдарынын негиздерин;

- бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү, чарбакер субъекттер - салык төлөөчүлөр менен иштөө өзгөчөлүктөрү боюнча көндүмдөрү;

- салык мыйзамдарын сактоо боюнча документтик (эсептик) текшерүүлөрдү жүргүзө билүүсү;

- бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту, ошондой эле экономиканы уюштуруунун негиздерин билүүсү;

- эсептөө техникасы, телекоммуникация жана байланыш каражаттары менен иштөө көндүмдөрү.

 - белгиленген финансылык отчетторду өз учурунда түзүүнү жана берүүнү камсыз кылууга;

- мезгил-мезгили менен (ай сайын, квартал сайын) аймакта белгиленген төлөмдөрдүн бюджеттик түшүүсүнө талдоо жүргүзүүгө жана тиешелүү сунуш киргизүүгө;

- салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларды түшүндүрүү жана колдонуу боюнча юридикалык жана жеке жактарга консультациялык жардам көрсөтүүгө.

Жетектөөчү адис-ветеринария боюнча

Кесиптик  билиминин  денгээли:

- жогорку  ветеринардык.

- Копьютерди иштей билуусу

- стажына талап коюлбай

Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат” жөнүндө мыйзамы: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

Конкурска катышуу учун төмөндөгү документтер керектелет:

жеке арызы  

резюме

өмур баян

кадрларды эсепке алуу өздүк баракчасы

фото сүрөт  2 даана

паспортунун же инсандыгын күбөлөндүрүчү башка документинин көчүрмөсү

соттолбогондугу тууралуу аныктама

зарыл кесиптик билими, иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери (эмгек китепчесинин көчүрмөсү.

Диплому (нотариустан тастыктоо менен)

 

  Документтер  массалык маалымат каражаттарында (гезитке жарыя ) кылынгандан кийин 14 күндүн ичинде кабыл алынат.

 

Дареги : Ак-Шар айылы

Байланыш телефону:+996 0770-37-87-44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-01-15 07:00:02
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00