Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Дөн-Булак айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Киреше боюнча адис, Аскердик эсепке алуу столунун инспектору
Талаптар:

            Дөн-Булак айыл өкмөтүнүн киреше боюнча адис 1 орун,  аскердик эсепке алуу столунун инспектору - 1 орун кызмат орундары бош орун болуп калгандыгына байланыштуу, Дөн-Булак айыл өкмөтү сиздерге  бош орундарга конкурс жарыялоо үчүн гезитке берилүүчү жарыя текстин макулдашуу үчүн жөнөтөт.

 

1 .   Киреше боюнча адис

 

 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку же орто кесиптик билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

 1. Кесиптик компетенциясы:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды бил\\с\ зарыл: Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жън\ндъ”;

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө;

-КРдин мыйзамдарын, Президенттин Указдарын, КРдин Ъкмът\н\н, областтык, раймамадминистрациясынын токтом, буйруктарынын аткарылышын камсыз кылат;

-жергиликт\\ коомчулуктун, айыл кеёешинин, айыл ъкмът\н\н кызыкчылыктарын коргойт;

-ъз убагында финансылык отчетторду даярдап берет.

 

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

 1. Аскердик эсепке алуу столунун инспектору

 

 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку же орто кесиптик билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

 1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды бил\\с\ зарыл:  Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө”;

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө;

- жергиликт\\ коомчулуктун, айыл кеёешинин, айыл ъкмът\н\н кызыкчылыктарын коргойт;

 -нускаманын талаптарынын негизинде аскерге милдеттүүлөрдүаскердик каттоого алат жана каттоодон чыгарат;

- аскерге милдеттүүлөрдү жана аскерге чакырылуучуларды аскер комиссариатынын аларды чакыргандыгы жөнүндө райондук аскер комиссариатынын талабы боюнча кабарлоого жана алардын өз учурунда келишине көмөктөшът.

 

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

Талап кылынуучу документтер:

 1. Өздүк арызы;
 2. Өздүк баракчасы;
 3. 4-6 Өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;
 4. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариус аркылуу тастыкталган);
 5. Паспорттун көчүрмөсү
 6. Резюме;
 7. Дипломдун көчүрмөсү (нотариус аркылуу тастыкталган);
 8. Өмүр баян

 

 

         Талапкерге тиешелүү документтерди Дөн-Булак айыл өкмөтүнүн, жарыя гезитке чыккан к\ндън баштап 14 күндүн ичинде тапшыруунуздар зарыл.

 

Адреси: Дөн-Булак айыл өкмөтү, Бахмал айылы И.Жусупов къч- 26

Телефон – 0777592931

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-02-02 16:37:23
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00