Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Өзгөн районунун Ийри-Суу айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Айыл өкмөтүнүн киреше (салык) боюнча башкы адиси, киреше (салык) боюнча адиси
Талаптар:

Өзгөн районунун Ийри-Суу айыл өкмөтү төмөндөгү 2 бош вакант  кызмат орундарга конкурс жарыялайт:

 

  • Айыл өкмөтүнүн киреше (салык) боюнча башкы адиси - 1 орун

 

  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

  1. Кесиптик компетенциясы:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл: Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, Бюджеттик кодекси; Кыргыз Республикасынын мыйзамдары:  “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”;

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө;

- жергиликтүү бюджеттин киреше  бөлүгүн түзүү үчүн  иштерди жүргүзүү

-айыл өкмөтүнүн бюджетине төлөмдөрдүн өз учурунда түшүүсүн  контролдоого салык төлөөчүлөрдүн төлөмдүк финансылык тартиптерин сактоолору боюнча текшерүүлөрдү жүргүзөт;

-КРнын мыйзамдарынын алкагында тълъмд\к тартипти бузуучу чарбакер субьектерге чараларды көрөт;

-квартал боюнча бөлүү менен бюджетке төлөмдөрдүн планын түзүүгө аны аткаруу үчүн  билдирүүнү жана анын  аткарылышын камсыз кылат.

- мезгил мезгили менен төлөмдөрдүн  бюджеттик түшүүсүнө талдоо жүргүзөт;

- салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды түшүндүрүү боюнча юридикалык жана жеке жактарга консультациялык жардам көрсөтөт.

 

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

 

  • Айыл өкмөтүнүн киреше (салык) боюнча адиси - 1 орун

 

  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку же орто кесиптик билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

  1. Кесиптик компетенциясы:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл: Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, Бюджеттик кодекси; Кыргыз Республикасынын мыйзамдары:  “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”;

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө;

- жергиликтүү бюджеттин киреше  бөлүгүн түзүү үчүн  иштерди жүргүзүү

-айыл өкмөтүнүн бюджетине төлөмдөрдүн өз учурунда түшүүсүн  контролдоого салык төлөөчүлөрдүн төлөмдүк финансылык тартиптерин сактоолору боюнча текшерүүлөрдү жүргүзөт;

-КРнын мыйзамдарынын алкагында тълъмд\к тартипти бузуучу чарбакер субьектерге чараларды көрөт;

-квартал боюнча бөлүү менен бюджетке төлөмдөрдүн планын түзүүгө аны аткаруу үчүн  билдирүүнү жана анын  аткарылышын камсыз кылат.

- мезгил мезгили менен төлөмдөрдүн  бюджеттик түшүүсүнө талдоо жүргүзөт;

- салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды түшүндүрүү боюнча юридикалык жана жеке жактарга консультациялык жардам көрсөтөт.

 

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

        Талап кылынуучу документтер

- арыз;

- өздүк баракчасы;

- эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариус аркылуу  тастыкталат )

- диплом көчүрмөсү ( нотариус аркылуу  тастыкталат )

- 4 х 6 өлчөмүндөгү 3 даана сүрөт;

- паспорттун көчүрмөсү;

- резюме;

- өмүр баян.

 

Сынакка катышуу үчүн жиберилген документтер Ийри-Суу  айыл өкмөтүнүн  имаратында гезитке жарыялангандан кийин 14 күндүн  ичинде кабыл алынат.

 

Дареги: Ийри-Суу айыл өкмөтү, Жийде айылы, Мырзакматов атындагы көчө.

Байланыш телефону ( 0773) 925344.   (0779) 59 67 02.

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-02-03 15:26:23
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00