Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Керме-Тоо айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Башкы адис – Салык инспектору кызматы боюнча.
Талаптар:

1-бош орун  Башкы  адис – Салык инспектору кызматы боюнча.

 

Кесиптик билим денгээли

Толук жогорку кесиптик билим (мамлекетик жана муниципалдык башкаруу, юриспрудеция, менеджмент, экономика, айыл-чарба жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндөгү).

 

Стажы жана иш тажрыйбасы

мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 

Квалификациялык талаптар

- финансы-бюджеттик жана салыктык мыйзамдарды билүүсү;

- салыктык мыйзамдарды сактоо боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүү методикасын;

- бухгалтердик жана финансылык эсепти жана отчеттуулукту уюштуруунун азыркы учурдагы негиздерин;

- экономика маселелерин, эмгек мыйзамдарынын негиздерин;

- бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү, чарбакер субъекттер - салык төлөөчүлөр менен иштөө өзгөчөлүктөрү боюнча көндүмдөрү;

- салык мыйзамдарын сактоо боюнча документтик (эсептик) текшерүүлөрдү жүргүзө билүүсү;

- бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту, ошондой эле экономиканы уюштуруунун негиздерин билүүсү;

- эсептөө техникасы, телекоммуникация жана байланыш каражаттары менен иштөө көндүмдөрү.

 

Салык инспекторунун функционалдык милдеттери

 Салык инспектору төмөнкүлөргө милдеттүү:

- кеңештин чечими менен киргизилген аймакта колдонулуучу жергиликтүү салыктардын жана жыйымдардын түшүүсүнүн түзүлгөн динамикасын, ошондой эле уюмдун, мекеменин жана ишкананын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнөн келип чыгып жалпы мамлекеттик салыктардан чегерүүлөрдү жана жергиликтүү бюджеттин кирешесине чегерүүлөрдүн белгиленген нормативдерин эске алуу менен жергиликтүү коомдоштуктун аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү божомолунун маалыматтарынын негизинде алдыдагы финансылык жылга жана орто мөөнөттүү (үч жылга) келечекке жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү боюнча иштерди жүргүзүүгө;

- айыл өкмөтүнүн бюджетине төлөмдөрдүн өз учурунда түшүүсүн контролдоого, салык төлөөчүлөрдүн төлөмдүк жана финансылык тартиптерди сактоолору боюнча регулярдуу, анын ичинде утурлама текшерүүлөрдү жүргүзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында төлөмдүк тартипти бузуучу чарбакер субъекттерге чараларды көрүүгө;

- кеңештин бюджеттик комиссиясынын кароосуна, жогору турган финансылык органдарга берүү үчүн айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгүнүн көрсөткүчтөрү боюнча зарыл материалдарды даярдоого;

- кварталдар боюнча бөлүү менен бюджетке төлөмдөрдүн планын түзүүгө, аны аткаруу үчүн чарбакер субъекттерге билдирүүнү жана анын аткарылышын камсыз кылууга;

- белгиленген финансылык отчетторду өз учурунда түзүүнү жана берүүнү камсыз кылууга;

- мезгил-мезгили менен (ай сайын, квартал сайын) аймакта белгиленген төлөмдөрдүн бюджеттик түшүүсүнө талдоо жүргүзүүгө жана тиешелүү сунуш киргизүүгө;

- салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларды түшүндүрүү жана колдонуу боюнча юридикалык жана жеке жактарга консультациялык жардам көрсөтүүгө.

 

 

Конкурска катышуу учун төмөндөгү документтер керектелет:

жеке арызы  

резюме

өмур баян

кадрларды эсепке алуу өздүк баракчасы

фото сүрөт  2 даана

паспортунун же инсандыгын күбөлөндүрүчү башка документинин көчүрмөсү

соттолбогондугу тууралуу аныктама

зарыл кесиптик билими, иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери (эмгек китепчесинин көчүрмөсү.

Диплому (нотариустан тастыктоо менен)

 

  Документтер  массалык маалымат каражаттарында (гезитке жарыя ) кылынгандан кийин 14 күндүн ичинде кабыл алынат.

 

Дареги : Гүлбаар айылы ,С.Эшматов көчөсү

Байланыш телефону:+996 0778-25-20-01

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-02-07 17:32:55
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00