Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Өзгөн районунун Дөң-Булак айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Киреше боюнча башкы адис
Талаптар:

 

            Өзгөн районунун Дөң-Булак айыл өкмөтү муниципалдык административдик кызмат орду - киреше боюнча башкы адис  1 орунга  конкурс жарыялайт.

 

1 .   Киреше боюнча башкы адис

 

 1. кесиптик билиминин деёгээли:

- жогорку билим

 1. стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. кесиптик компетенциясы:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”,  “Мамлекеттик тил жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарды жүргүзүү боюнча нускама;

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл: Кыргыз Рсепубликасынын Салык кодекси, Кыргыз Рсепубликасынын мыйзамдары: “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”,

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана –же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн  ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылуууларын карап чыгууу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

 - мамлекеттик жана-же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштъъ;

      - КРдин мыйзамдарын, Президенттин Указдарын, КРдин Өкмөтүнүн, областтык, раймамадминистрациясынын токтом, буйруктарынын аткарылышын камсыз кылат;

            -жергиликтүү коомчулуктун, айыл кеңешинин, айыл өкмөтүнүн кызыкчылыктарын коргойт;

             -өз убагында финансылык отчетторду даярдап берет.

Ыктуулук:

 • мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
 • - компьютердик жана уюштруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

Талап кылынуучу документтер:

 1. Арыз;
 2. Өздүк баракчасы;
 3. 4-6 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;
 4. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариус аркылуу тастыкталган);
 5. Паспорттун көчүрмөсү;
 6. Резюме;
 7. Дипломдун көчүрмөсү (нотариус аркылуу тастыкталган);
 8. Өмүр баян

            Талапкерге тиешелүү документтерди Дөң-Булак айыл өкмөтүндө, жарыя гезитке чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн  ичинде тапшырууңуздар зарыл.

 

Адреси: Дөң-Булак айыл өкөмөтү, Бахмал айылы И.Жусупов къч- 26

Телефон – 0777592931

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-02-08 20:45:55
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00