Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Өзгөн районунун Дөң-Булак айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Киреше боюнча адис, Аскердик эсепке алуу столунун инспектору, Мал чарбачылык жана ветеринария маселелери боюнча жетектөөчү адис
Талаптар:

Өзгөн районунун Дөң-Булак айыл өкмөтү муниципалдык административдик кызмат орундарына  конкурс жарыялайт.

 

1 .   Киреше боюнча адис

 

 1. кесиптик билиминин деёгээли:

- жогорку же орто кесиптик билим

 1. стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

 1. кесиптик компетенциясы:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”,  “Мамлекеттик тил жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарды жүргүзүү боюнча нускама;

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл: Кыргыз Рсепубликасынын Салык кодекси, Кыргыз Рсепубликасынын мыйзамдары: “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”,

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана –же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн  ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылуууларын карап чыгууу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

 - мамлекеттик жана-же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштъъ;

      - КРдин мыйзамдарын, Президенттин Указдарын, КРдин Өкмөтүнүн, областтык, раймамадминистрациясынын токтом, буйруктарынын аткарылышын камсыз кылат;

            -жергиликтүү коомчулуктун, айыл кеңешинин, айыл өкмөтүнүн кызыкчылыктарын коргойт;

             -өз убагында финансылык отчетторду даярдап берет.

Ыктуулук:

 • мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
 • - компьютердик жана уюштруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

 

 1. Аскердик эсепке алуу столунун инспектору

 

 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку же  болбосо  орто  кесиптик  билим

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

 1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  билүүсү зарыл: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”,  “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл: Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө”;

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана  же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.                          

 

 1. Мал чарбачылык жана ветеринария маселелери боюнча жетектөөчү адис

 

 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку же  болбосо  орто  кесиптик  билим

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

 1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  билүүсү зарыл: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”,  “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл: Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мал чарбачылыгы жөнүндө”;

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана  же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.                          

 

Талап кылынуучу документтер:

 1. Арыз;
 2. Өздүк баракчасы;
 3. 4-6 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;
 4. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариус аркылуу тастыкталган);
 5. Паспорттун көчүрмөсү;
 6. Резюме;
 7. Дипломдун көчүрмөсү (нотариус аркылуу тастыкталган);
 8. Өмүр баян

            Талапкерге тиешелүү документтерди Дөң-Булак айыл өкмөтүндө, жарыя гезитке чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн  ичинде тапшырууңуздар зарыл.

 

Адреси: Дөң-Булак айыл өкмөтү, Бахмал айылы И.Жусупов көч- 26

Телефон – 0777592931

 

           

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-03-16 18:52:55
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00