Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кара-Суу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы.
Бөлүм:
Кызмат орду: жетектөөчү адис
Талаптар:

Кара-Суу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы.

- мамлекеттик административдик бош кызмат орунунун аталышы;

Кара-Суу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси

- мамлекеттик административдик бош кызмат орунуна карата коюлган квалификациялык талаптар;

            Сынакка айыл чарбасы боюнча жогорку билимд\\, компьютерде иштей билген (Word, Excel программалары менен), Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын жер кодексин, Кыргыз Республикасынын «сугат суу» жън\ндъ жана «айыл чарба багытындагы жерди башкаруу» жън\ндъг\ мыйзамдарын билген Кыргыз Республикасынын жараны катыша алат.

            - ушул кызмат оруну үчүн функционалдык кызматтык милдеттер;

            Кара-Суу райондук агрардык ън\кт\р\\ башкармалыгынын жетектъъч\ адиси төмөндөгүдөй функционалдык кызматы милдеттендирилет:

 Райондун агрардык секторундагы айыл чарбасын ън\кт\р\\ багытын аныктайт, тиешел\\ иш-чараларды ж\рг\зът. Жогорку инстанциядагы ишкана-мекемелерден келген токтом, буйруктарды жана каттарды аткарууга алат. Жогорку органдардан ишканага келип т\шкън токтом,  буйрук каттарды жана жарандардан келип т\шкън арыз даттанууларды аткарат. Айылдык аймактардын дыйкан ферлердин ишине  мониторинг ж\рг\зът.

Кыргыз Республикасынын « айыл чарба жана мелиорация  министрлигине» маалымат даярдайт.  

- конкурска катышууга керектүү документтердин тизмеси;

            Өз арызын, кадрларды каттоо баракчасын, сүрөттөрүн, паспортун же ким экендигин тастыктаган башка документин (паспортунун же ким экендигин тастыктаган документтеринин түп нускасын конкурска келгенде өзү көрсөтөт) көчүрмөсүн, эмгек стажы жана квалификациясы жөнүндө документтерин (эмгек китепчесинин, билими жөнүндө квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги кызматчыларды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт), мурунку иштеген жеринен сунуш каттарын (мамлекеттик органдын талабы боюнча).

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды конкурска катыштырууга жол берилбейт.

- документтерди кабыл алуучу жайдын орду жана кабыл алуу мөөнөтү.

Кара-Суу шары, Завод көчөсү №2 Кара-Суу районунун жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын имаратынын 2 кабатында жайгашкан «Кара-Суу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы», 10 жумушчу күн ичинде кабыл алынат.

 

         

                      

атк: У.Атабаев тел №: 0 (778) 21-51-84, 0 (551) 33-35-47

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-03-25 18:23:58
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00