Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Жалал-Абад шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы
Бөлүм: Үй-бүлөѳ жана балдарды колдоо бөлүмү, социалдык кепилдиктерди чектөө бөлүмү
Кызмат орду: башкы адис ж.б.
Талаптар:

Жалал-Абад шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө» мыйзамына ылайык мамлекеттик административдик бош кызмат орундарына

 СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

 Үй-бүлөѳ  жана  балдарды  колдоо  бөлүмү:

-башкы адис  - 1 орун

-жетектѳѳчү адис- 1 орун

Социалдык кепилдиктерди  чектөө бөлүмү:

- жетектѳѳчү адис- 1 орун.                      

Квалификациялык талаптар:

       1. Жогорку экономикалык, социалдык, гуманитардык, юридикалык, башкаруу менеджмент же техникалык билими.

       2. Башкы адис – мамлекеттик жана/же муниципиалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болблсо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

   Жетектөөчү адис - иш стажына талаптар коюлбайт.

 1. Төмөндөгү Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларын билүүсү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Эмгек кодекси, «Коррупцияга  каршы күрөшүү жөнүндө», «Ченемдик, укуктук актылар жөнүндө», «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасында иш кагаздарды жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы бекитүү жөнүндө» токтому.

Үй-бүлөѳ  жана  балдарды  колдоо  бөлүмүнүн башкы адиси жана жетектөөчү адиси кызмат оруну үчүн: Кыргыз Республикасынын Үй бүлө кодексин жана Кыргыз Республикасынын «Балдар жөнүндө» кодексин билүүсү.

 Социалдык кепилдиктерди  чектөө бөлүмүнүн жетектѳѳчү адиси кызмат орунун үчүн: Кыргыз РеспубликасынынСоциалдык кепилдиктерди чектөө  жөнүндө», «Жеңилдик ордуна ай сайын берилүүчү акчалай компенсация жөнүндө»  мыйзамдарын билүүсү.

 1. Компьютерде иштей билүүсү;
 2. Комуникабелдүүлүгү;
 3. Мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү:

 Иш милдеттер:

 Үй-бүлөѳ жана балдарды колдоо бөлүмү:

 • башкы адис:
 1. турмуштук оор кырдаалда турган үй-үлөлөрдү жана балдарды табуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен ишти уюштурат;
 2. ата-энесинен кароосуз калган жетим балдарды табуу жана жайгаштыруу боюнча иштерди жана эсепке алууну жүргүзөт;
 3. төрөлгөн баланы, инсандыгын тастыктаган документтин төрөгөн же төрөгөндөн кийин кайрылган медициналык уюмга көрсөтпөстөн энеси таштаган баланы мамлекеттик катоо  тууралуу ЖААК органы өтүнүч катын даярдайт;
 4. асыроону белгилегенден кийин үч жыл ичинде жашаган жери боюнча асыроого берилген баланын жашоо шарты жана тарбиясына көзөмөл жүргүзөт;
 5. эресеге жете элек балага тиешелүү же жашы жете элек балага катталган турак жайды алмаштырууга, күрөөгө коюуга, сатууга болжолду уруксатты алууга, тескөө-буюруу документтеринин долборун даярдайт.

 - жетектөөчү адис:

 1. турмуш оор кырдаалда турган үй-бүлөлөрдү жана балдарды табуу боюнча   жергиликтүү өз алдынча  башкаруу органдары менен ишти уюштурат;
 2. ата-энесинен кароосуз калган жетим балдарды табуу жана жайгаштыруу боюнча иштерди жана эсепке алууну жүргүзөт;
 3. төрөлгөн баланы, инсандыгын тастыктаган документтин төрөгөн же төрөгөндөн кийин медициналык уюмга көрсөтпөстөн энеси таштаган баланы мамлекеттик каттоо тууралуу  ЖААК органы өтүнүч катын даярдайт.

 Социалдык кепилдиктерди чектѳѳ бөлүмү:

- жетектѳѳчү адис:

 1. социалдык тѳлѳмдѳрдү дайындоо боюнча мыйзамды так сактайт;
 2. арыз ээсине социалдык тѳлѳмдѳрдү дайындоо тартибин түшүндүрөт жана жарандарды каттоо журналына каттайт;
 3. арыз ээси берген документтерди жан үй-бүлөгө барган учурда толтурулган, аз камсыз болгон үй-бүлөнүн паспортун карап чыгуунун ненизинде жөлөк пулду дайындоо жөнүндө чечимди кабыл алат;
 4. белгиленген үлгүдөгү мамлекеттик жөлөк пулду дайындоого протоколду толтурат;
 5. социалдык кепилдиктерди алуучулардын өз убагында жана туура каттоону жүргүзөт жана маалыматтарды электрондук базасына киргизет;
 6. жарандарды кабыл алат, каттар жана даттануулар менен иш жургузөт.

 Сынакка катышуу үчүн керектүү документтер: Өз арызы, кадрларды каттоо баракчасы, 3х4 өлчөмүндө 2 даана сүрөт, паспорттун көчүрмөсү (оригиналын сынака келгенде көрсөтөт), билими тууралуу документтердин (диплому) жана эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү (нотариалдык же иштеген жеринен тастыкталган), өмүр баяны.

 Документтерди кабыл алуу жарыя массалык маалымат каражаттарына чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күн  ичинде төмөнкү дарек боюнча жүргүзүлөт: Жалал-Абад шары, Тоголок-Молдо көч., 80, Тел: 7-14-78, 7-20-52

 

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-03-27 00:00:00
Дата аягы: 2017-04-10 00:00:00